เนื้อเพลง There Will Come A Day คำอ่านไทย Faith Hill

It’s Not Easy
( อิทซ น็อท อีสอิ)
Trying To Understand
(ทไรอิง ทู อันเดิซแทนด)
How The World Can Be So Cold
(เฮา เดอะ เวิลด แค็น บี โซ โคลด)
Stealing The Souls Of Man
(สติลลิงเดอะ โซล อ็อฝ แม็น)
Cloudy Skies Rain Down
(คเลาดอิ สกาย เรน เดาน)
On All Your Dreams
(ออน ออล ยุร ดรีม)
You Wrestle With The Fear And Doubt
(ยู เร๊ซเซิ่ล วิฑ เดอะ เฟีย แอ็นด เดาท)
Sometimes It’s Hard But You Gotta Believe
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด บัท ยู กอททะ บิลีฝ)

There’s A Better Place
(แดร์ ซา เบทเทอะ พเลซ)
Where Our Father Waits
(ฮแว เอ๊า ฟาเฑอะ เวท)
And Every Tear
(แอ็นด เอฝริ เทีย)
He’ll Wipe Away
(เฮ็ล ไวพ อะเว)
The Darkness Will Be Gone
(เดอะ ดาคเน็ซ วิล บี กอน)
The Weak Shall Be Strong
(เดอะ วีค แฌ็ล บี ซทร็อง)
Hold On To Your Faith
(โฮลด ออน ทู ยุร เฟธ)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)

Wars Are Raging
(วอ แซร์ เรจิง)
Lives Are Scattered
(ไลฝ แซร์ ซแคทเทอะ)
Innocence Is Lost
(อีนโนะเซ็นซ อีส ล็อซท)
And Hopes Are Shattered
(แอ็นด โฮพ แซร์ แฌทเทอะ)
The Old Are Forgotten
(ดิ โอลด อาร์ ฟอร์กอทเดน)
The Children Are Forsaken
(เดอะ ชีลดเร็น อาร์ เฟาะเซคเอ็น)
In This World We’re Living In
(อิน ดีซ เวิลด เวีย ลีฝอิง อิน)
Isn’t Anything Sacred
(อีสซึ่น เอนอิธิง เซคเร็ด)

There’s A Better Place
(แดร์ ซา เบทเทอะ พเลซ)
Where Our Father Waits
(ฮแว เอ๊า ฟาเฑอะ เวท)
And Every Tear
(แอ็นด เอฝริ เทีย)
He’ll Wipe Away
(เฮ็ล ไวพ อะเว)
The Darkness Will Be Gone
(เดอะ ดาคเน็ซ วิล บี กอน)
The Weak Shall Be Strong
(เดอะ วีค แฌ็ล บี ซทร็อง)
Hold On To Your Faith
(โฮลด ออน ทู ยุร เฟธ)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)

Song Will Ring Out
(ซ็อง วิล ริง เอ้า)
Down Those Golden Streets
(เดาน โฑส โกลเด็น ซทรีท)
The Voices Of Earth
(เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เอิธ)
The Angels Will Sing
(ดิ เอนเจล วิล ซิง)
Every Knee Will Bow
(เอฝริ นี วิล เบา)
Sin Will Have No Trace
(ซิน วิล แฮ็ฝ โน เทร๊ซ)
In The Glory Of His Amazing Grace
(อิน เดอะ กโลริ อ็อฝ ฮิส อะเมสอิง กเรซ)
Every Knee Will Bow
(เอฝริ นี วิล เบา)
Sin Will Have No Trace
(ซิน วิล แฮ็ฝ โน เทร๊ซ)
In The Glory Of His Amazing Grace
(อิน เดอะ กโลริ อ็อฝ ฮิส อะเมสอิง กเรซ)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)
Oh There Will Come A Day
(โอ แดร์ วิล คัม อะ เด)
There Will Come A Day
(แดร์ วิล คัม อะ เด)
I Know There’s Coming A Day
(ไอ โน แดร์ คัมอิง อะ เด)
Coming A Day
(คัมอิง อะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There Will Come A Day คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น