เนื้อเพลง When the Lights Go Down คำอ่านไทย Faith Hill

When the lights go down
( ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
He’ll be fillin’ a pan with a broom in his hand
(เฮ็ล บี ฟิลลิน อะ แพน วิฑ อะ บรูม อิน ฮิส แฮ็นด)
in some dive across town.
(อิน ซัม ไดฝ อัครอซ ทาวน์)
He’ll be wiping the bar and moppin’ the floor
(เฮ็ล บี วายปิ้ง เดอะ บา แอ็นด moppin เดอะ ฟโล)
countin’ his tips and lockin’ the doors-
(เค๊าดิน ฮิส ทิพ แซน ลอกคิน เดอะ โด)
Wrestlin’ the devil that tells him to pour
(Wrestlin เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท เท็ล ฮิม ทู โพ)

another round.
(แอะนัธเออะ เรานด)
When the lights go down.
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)

She’ll be callin’ her friends
(เฌ็ล บี คอลลิน เฮอ ฟเร็นด)
from her Mercedes Benz,
(ฟร็อม เฮอ เมอร์ซีดีสเบนซฺ,)
but it’s too late now.
(บัท อิทซ ทู เลท เนา)
They were there for the fame, the flash, and the thrill-
(เด เวอ แดร์ ฟอ เดอะ เฟม , เดอะ ฟแล็ฌ , แอ็นด เดอะ ธริล)
the drop of the name, the parties, the pills.
(เดอะ ดร็อพ อ็อฝ เดอะ เนม , เดอะ พาร์ที , เดอะ พิล)
As another star falls from the Hollywood Hills
(แอ็ส แอะนัธเออะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ฮอลิวูด ฮิล)
without a sound.
(วิเฑาท ดา เซานด)

When the lights go down,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน ,)
and there’s nothin’ left to be.
(แอ็นด แดร์ นอทติน เล็ฟท ทู บี)
When the lights go down,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน ,)
and the truth is all you see.
(แอ็นด เดอะ ทรูธ อีส ซอร์ ยู ซี)
When you feel that hole inside your soul, and wonder what you’re made of-
(ฮเว็น ยู ฟีล แดท โฮล อีนไซด ยุร โซล , แอ็นด วันเดอะ ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
well, we all find out.
(เว็ล , วี ออล ไฟนด เอ้า)
When the lights go down.
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)

When the lights go down,
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน ,)
at the end of the day
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
when this game that I play
(ฮเว็น ดีซ เกม แดท ไอ พเล)
has gone another round.
(แฮ็ส กอน แอะนัธเออะ เรานด)
As I lay there alone on this big empty bed-
(แอ็ส ซาย เล แดร์ อะโลน ออน ดีซ บิก เอมทิ เบ็ด)
nothing but thoughts of you in my head.
(นัธอิง บัท ธอท อ็อฝ ยู อิน มาย เฮ็ด)
I think of the things that I wish I had said-
(ไอ ธิงค อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เซ็ด)
when you were still around.
(ฮเว็น ยู เวอ ซทิล อะเรานด)

When the lights go down- yeah
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน เย่)
and there’s nothin’ left to be.
(แอ็นด แดร์ นอทติน เล็ฟท ทู บี)
When the lights go down
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
and the truth is all you see.
(แอ็นด เดอะ ทรูธ อีส ซอร์ ยู ซี)
And I wonder if
(แอ็นด ดาย วันเดอะ อิฟ)
all my life’s about
(ออล มาย ไลฟ อะเบาท)
some of ’em are missin
(ซัม อ็อฝ เอ็ม อาร์ มิซซิน)
all my doubts- yeah-
(ออล มาย เดาท เย่)
When the lights go down.
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
Oh-o-woah.
(โอ โอ ว้าว)

When the lights go down- oh
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน โอ)
and there’s nothin’ left to be.
(แอ็นด แดร์ นอทติน เล็ฟท ทู บี)
When the lights go down- yeah-
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน เย่)
and the truth is all you see.
(แอ็นด เดอะ ทรูธ อีส ซอร์ ยู ซี)
When you feel that hole
(ฮเว็น ยู ฟีล แดท โฮล)
inside your soul-
(อีนไซด ยุร โซล)
wonder what you’re made of
(วันเดอะ ว็อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
well, we all find out.
(เว็ล , วี ออล ไฟนด เอ้า)
When the lights go down.
(ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
Ohhh- when the lights go down.
(โอ้ ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
Oh-oh.
(โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When the Lights Go Down คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น