เนื้อเพลง Be The Man คำอ่านไทย Celine Dion

I would fight not to ever fall too deep
( ไอ เวิด ไฟท น็อท ทู เอฝเออะ ฟอล ทู ดีพ)
Never sure that love would grow
(เนฝเวอะ ฌุร แดท ลัฝ เวิด กโร)
Now at night as I lay me down to sleep
(เนา แอ็ท ไนท แอ็ส ซาย เล มี เดาน ทู ซลีพ)
I could never let you go
(ไอ เคิด เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)

And lying here with you, I still can’t believe it’s true
(แอ็นด ลายยิง เฮียร วิฑ ยู , ไอ ซทิล แค็นท บิลีฝ อิทซ ทรู)
Never thought that I would ever find a love
(เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เวิด เอฝเออะ ไฟนด อะ ลัฝ)
That lasts forever
(แดท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

Be the man that’s mine
(บี เดอะ แม็น แด๊ท ไมน)
Find the love that never goes away
(ไฟนด เดอะ ลัฝ แดท เนฝเวอะ โกซ อะเว)
Be the heart I know will be
(บี เดอะ ฮาท ไอ โน วิล บี)
The one that beats for me, be the man
(ดิ วัน แดท บีท ฟอ มี , บี เดอะ แม็น)

Used to be scared if I would ever get this close
(ยูซ ทู บี ซคา อิฟ ฟาย เวิด เอฝเออะ เก็ท ดีซ คโลส)
I’m not afraid to touch you now
(แอม น็อท อัฟเรด ทู ทั๊ช ยู เนา)

Long before I knew, I’d be making love to you
(ล็อง บิโฟ ไอ นยู , อาย บี เมคอิง ลัฝ ทู ยู)
I dreamed that maybe I would one day
(ไอ ดรีม แดท เมบี ไอ เวิด วัน เด)
Lose myself in someone, someday
(ลูส ไมเซลฟ อิน ซัมวัน , ซัมเดย์)

Be the man that’s mine
(บี เดอะ แม็น แด๊ท ไมน)
I always try to find the love that never goes away
(ไอ ออลเว ทไร ทู ไฟนด เดอะ ลัฝ แดท เนฝเวอะ โกซ อะเว)
Be the heart I know will be
(บี เดอะ ฮาท ไอ โน วิล บี)
The one that beats for me, be the man
(ดิ วัน แดท บีท ฟอ มี , บี เดอะ แม็น)

Take me where I have never been
(เทค มี ฮแว ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน)
I will follow you, you’ll never be alone
(ไอ วิล ฟอลโล ยู , โยว เนฝเวอะ บี อะโลน)
I will run, run to you
(ไอ วิล รัน , รัน ทู ยู)
I never thought that I would ever find a love
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เวิด เอฝเออะ ไฟนด อะ ลัฝ)
That lasts forever
(แดท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

Be the man that’s mine
(บี เดอะ แม็น แด๊ท ไมน)
I always try to find the love that never goes away
(ไอ ออลเว ทไร ทู ไฟนด เดอะ ลัฝ แดท เนฝเวอะ โกซ อะเว)
Tell me we will always be together
(เท็ล มี วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
Make us stay in love this way forever
(เมค อัซ ซเท อิน ลัฝ ดีซ เว เฟาะเรฝเออะ)
Be the heart I know will be
(บี เดอะ ฮาท ไอ โน วิล บี)
The one that beats for me
(ดิ วัน แดท บีท ฟอ มี)
Wherever you may be
(ฮแวเรฝเออะ ยู เม บี)
Always be with me, be the man
(ออลเว บี วิฑ มี , บี เดอะ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be The Man คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น