เนื้อเพลง Fever for The Flava คำอ่านไทย Hot Action Cop

Do you think that I can get some chickie chickie
( ดู ยู ธิงค แดท ไอ แค็น เก็ท ซัม chickie chickie)
Maybe gets a little finga sticky sticky
(เมบี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล finga ซทีคคิ ซทีคคิ)
You my electrical lip balm flava
(ยู มาย อิเลคทริแค็ล ลิพ บาม เฟบ้า)
I gotta do ya until the next song saves ya
(ไอ กอททะ ดู ยา อันทีล เดอะ เน็คซท ซ็อง เซฝ ยา)
And can I get a little zip zip lookie lookie
(แอ็นด แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล สิพ สิพ lookie lookie)
Can I get a little uh uh nookie nookie
(แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อา อา นุ๊กคี นุ๊กคี)
Hey whatcha say, it doesn’t matter anyway
(เฮ วอทชา เซ , อิท ดัสอินท แมทเทอะ เอนอิเว)
You won’t do another ’cause you’re getting with me
(ยู ว็อนท ดู แอะนัธเออะ คอส ยัวร์ เกดดดิ้ง วิฑ มี)

She got the power of the hootchie
(ชี ก็อท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ hootchie)
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
And did I mention, hey pay attention
(แอ็นด ดิด ดาย เมนฌัน , เฮ เพ แอ็ทเทนฌัน)
Gonna take that bootie to the nudie dimension
(กอนนะ เทค แดท บูดี ทู เดอะ nudie ดิเมนฌัน)
I got the green glow under my car
(ไอ ก็อท เดอะ กรีน กโล อันเดอะ มาย คา)
I got the boom boom system you can hear real far
(ไอ ก็อท เดอะ บูม บูม ซีซเท็ม ยู แค็น เฮีย ริแอ็ล ฟา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Oh hey hey hey hey hey hey oh pretty pretty shy whoap
(โอ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ โอ พรีททิ พรีททิ ไฌ whoap)
Oh hey hey hey hey hey hey oh pretty pretty fly whoap
(โอ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ โอ พรีททิ พรีททิ ฟไล whoap)
What do I have to say to get inside girl what do I have to say
(ว็อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซ ทู เก็ท อีนไซด เกิล ว็อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)

Can I get a little yum, yum kitty kitty
(แค็น นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ยัม , ยัม คิดดี คิดดี)
Just a little sumthin sumthin itty bitty
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ซัมติน อิทดีบิดดี)
Do you wanna get triple x groovie
(ดู ยู วอนนา เก็ท ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ groovie)
Gimme gimme some of that kinda movie
(กีมมิ กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท กินดา มูวี่)
And let me spin ya like a record wicky wicky
(แอ็นด เล็ท มี ซพิน ยา ไลค เก เรคออด wicky wicky)
Let me get you b*tt naked licky licky
(เล็ท มี เก็ท ยู บี *tt เนคิด ลิคกี้ ลิคกี้)
Here we go yo here’s the scenario
(เฮียร วี โก โย เฮียร เดอะ ซิเนริโอ)
Gonna strip you down like a car in the barrio
(กอนนะ ซทริพ ยู เดาน ไลค เก คา อิน เดอะ บาร์ริโอ)

Ya got the power of the hootchie
(ยา ก็อท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ hootchie)
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
I’m your lovey dovey bedtime playa
(แอม ยุร ลัฝอิ ดัฝอิ เบดทาม พอลเย)
Call me the super sexy boogie man slayer
(คอล มี เดอะ ซยูเพอะ เซคซิ บูกี แม็น slayer)
I got the green glow under my car
(ไอ ก็อท เดอะ กรีน กโล อันเดอะ มาย คา)
I got the boom boom system you can hear real far
(ไอ ก็อท เดอะ บูม บูม ซีซเท็ม ยู แค็น เฮีย ริแอ็ล ฟา)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
I got the fever for the flava of a cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ อะ cootchie)
Yo hey ma yo hey ma yo hey mamama hootchie
(โย เฮ มา โย เฮ มา โย เฮ mamama hootchie)
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
Yo hey ma yo hey ma yo hey mamama hootchie
(โย เฮ มา โย เฮ มา โย เฮ mamama hootchie)
Whoap Whoap Go!
(Whoap Whoap โก !)
Do you think that I can get some chickie chickie
(ดู ยู ธิงค แดท ไอ แค็น เก็ท ซัม chickie chickie)
Maybe gets a little finga sticky sticky
(เมบี เก็ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล finga ซทีคคิ ซทีคคิ)
You wanna s*ck it like a bong hit wacky
(ยู วอนนา เอส *ck อิท ไลค เก บอง ฮิท แวกขี้)
You gotta be my First Lady Jackie
(ยู กอททะ บี มาย เฟิซท เลดิ แจ็กกี้)

She got the power of the hootchie
(ชี ก็อท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ hootchie)
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
Let’s party hardy and rock n’ roll
(เล็ท พาทิ ฮาดิ แอ็นด ร็อค เอ็น โรล)
We drink Bacardi and smoke a bowl
(วี ดริงค เบคาดีแอ็นด ซโมค เก โบล)
I got the green glow under my car
(ไอ ก็อท เดอะ กรีน กโล อันเดอะ มาย คา)
I got the boom boom system you can hear real far
(ไอ ก็อท เดอะ บูม บูม ซีซเท็ม ยู แค็น เฮีย ริแอ็ล ฟา)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
Yo hey ma yo hey ma yo hey mamama hootchie
(โย เฮ มา โย เฮ มา โย เฮ mamama hootchie)
I got the fever for the flava of the cootchie
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีเฝอะ ฟอ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ cootchie)
Yo hey ma yo hey ma yo hey mamama hootchie
(โย เฮ มา โย เฮ มา โย เฮ mamama hootchie)
Whoap Whoap Go!
(Whoap Whoap โก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever for The Flava คำอ่านไทย Hot Action Cop

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น