เนื้อเพลง My Confession คำอ่านไทย Nick Carter

I’m just trying to figure out what’s wrong with your head
( แอม จัซท ทไรอิง ทู ฟีกยุร เอ้า ว็อท ร็อง วิฑ ยุร เฮ็ด)
Everytime I look around you’re somewhere else instead
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลุค อะเรานด ยัวร์ ซัมแวร์ เอ็ลซ อินซเทด)
I wanna ask you why but everytime I try, you cry
(ไอ วอนนา อาซค ยู ฮไว บัท เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร , ยู คไร)
And I want you to know when you’re floating in space
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน ฮเว็น ยัวร์ ฟโลทอิง อิน ซเพซ)
And I want you to know if you ever come back down
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เดาน)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)

I wanna breathe you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา บรีฑ ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)
This is my confession
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)
I wanna see what you see when you cry those tears
(ไอ วอนนา ซี ว็อท ยู ซี ฮเว็น ยู คไร โฑส เทีย)
Give me just a second, what am I to do?
(กิฝ มี จัซท ดา เซคอันด , ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
Maybe it’s obsession
(เมบี อิทซ อ็อบเซฌอัน)
But this is my confession
(บัท ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)

I confess, everytime I come around
(ไอ ค็อนเฟซ , เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะเรานด)
Something’s always got you down
(ซัมติง ออลเว ก็อท ยู เดาน)
And I don’t understand why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว)
And if you wanna tell me,
(แอ็นด อิฟ ยู วอนนา เท็ล มี ,)
I’ll be the angel on your shoulder, baby
(แอล บี ดิ เอนเจล ออน ยุร โฌลเดอะ , เบบิ)
I’ll be the man that you confide in
(แอล บี เดอะ แม็น แดท ยู ค็อนไฟด อิน)
But I can’t seem to
(บัท ไอ แค็นท ซีม ทู)
Get you out that place
(เก็ท ยู เอ้า แดท พเลซ)
And everything you do is just
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู อีส จัซท)
Erasing the pain [and that’s not right]
(อีเรซซิง เดอะ เพน [ แอ็นด แด๊ท น็อท ไรท ])
Hatred inside, I can’t ask why
(เฮทเร็ด อีนไซด , ไอ แค็นท อาซค ฮไว)
And I want you to know when you’re floating in space
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน ฮเว็น ยัวร์ ฟโลทอิง อิน ซเพซ)
And I want you to know if you ever come back down
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เดาน)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)

I wanna breathe you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา บรีฑ ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)
This is my confession
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)
I wanna see what you see when you cry those tears
(ไอ วอนนา ซี ว็อท ยู ซี ฮเว็น ยู คไร โฑส เทีย)
This is my confession
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)
I wanna breathe you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา บรีฑ ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)
Give me just a second, what am I to do?
(กิฝ มี จัซท ดา เซคอันด , ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
Maybe it’s obsession
(เมบี อิทซ อ็อบเซฌอัน)
But this is my confession
(บัท ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)

And I want you to know when you’re floating in space
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน ฮเว็น ยัวร์ ฟโลทอิง อิน ซเพซ)
And I want you to know if you ever come back down
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู โน อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เดาน)
If you ever come back down…
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เดาน)

I wanna breathe you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา บรีฑ ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)
This is my confession [this is my confession]
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน [ ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน ])
I wanna see what you see when you cry those tears
(ไอ วอนนา ซี ว็อท ยู ซี ฮเว็น ยู คไร โฑส เทีย)
This is my confession [gimme just a second]
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน [ กีมมิ จัซท ดา เซคอันด ])
I wanna breathe you, I wanna feel you near
(ไอ วอนนา บรีฑ ยู , ไอ วอนนา ฟีล ยู เนีย)
Maybe it’s obsession
(เมบี อิทซ อ็อบเซฌอัน)
This is my confession
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)
I wanna see what you see when you cry those tears, yeah yeah
(ไอ วอนนา ซี ว็อท ยู ซี ฮเว็น ยู คไร โฑส เทีย , เย่ เย่)
This is my confession…this is my confession
(ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน ดีซ ซิส มาย ค็อนเฟฌอัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Confession คำอ่านไทย Nick Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น