เนื้อเพลง Dear Mr. President คำอ่านไทย Pink feat Indigo Girls

Dear Mr. President
( เดีย มีซเทอะ พเรสอิเด็นท)
Come take a walk with me
(คัม เทค เก วอค วิฑ มี)
Let’s pretend we’re just two people and
(เล็ท พริเทนด เวีย จัซท ทู พี๊เพิ่ล แอ็นด)
You’re not better than me
(ยัวร์ น็อท เบทเทอะ แฑ็น มี)
I’d like to ask you some questions if we can speak honestly
(อาย ไลค ทู อาซค ยู ซัม คเวซชัน อิฟ วี แค็น ซพีค ออนเอ็ซทลิ)

What do you feel when you see all the homeless on the street
(ว็อท ดู ยู ฟีล ฮเว็น ยู ซี ออล เดอะ โฮมเลสซ ออน เดอะ ซทรีท)
Who do you pray for at night before you go to sleep
(ฮู ดู ยู พเร ฟอ แรท ไนท บิโฟ ยู โก ทู ซลีพ)
What do you feel when you look in the mirror
(ว็อท ดู ยู ฟีล ฮเว็น ยู ลุค อิน เดอะ มีเรอะ)
Are you proud
(อาร์ ยู พเราด)

How do you sleep while the rest of us cry
(เฮา ดู ยู ซลีพ ฮไวล เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ คไร)
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye
(เฮา ดู ยู ดรีม ฮเว็น อะ ม๊าเธ่อร์ แฮ็ส โน ชานซ ทู เซ กู๊ดบาย)
How do you walk with your head held high
(เฮา ดู ยู วอค วิฑ ยุร เฮ็ด เฮ็ลด ไฮ)
Can you even look me in the eye
(แค็น ยู อีเฝ็น ลุค มี อิน ดิ ไอ)
And tell me why
(แอ็นด เท็ล มี ฮไว)

Dear Mr. President
(เดีย มีซเทอะ พเรสอิเด็นท)
Were you a lonely boy
(เวอ ยู อะ โลนลิ บอย)
Are you a lonely boy
(อาร์ ยู อะ โลนลิ บอย)
Are you a lonely boy
(อาร์ ยู อะ โลนลิ บอย)
How can you say
(เฮา แค็น ยู เซ)
No child is left behind
(โน ไชล อีส เล็ฟท บิไฮนด)
We’re not dumb and we’re not blind
(เวีย น็อท ดัม แอ็นด เวีย น็อท บไลนด)
They’re all sitting in your cells
(เดรว ออล ซีททิง อิน ยุร เซ็ล)
While you pay the road to hell
(ฮไวล ยู เพ เดอะ โรด ทู เฮ็ล)

What kind of father would take his own daughter’s rights away
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟาเฑอะ เวิด เทค ฮิส โอน ดอเทอะ ไรท อะเว)
And what kind of father might hate his own daughter if she were gay
(แอ็นด ว็อท ไคนด อ็อฝ ฟาเฑอะ ไมท เฮท ฮิส โอน ดอเทอะ อิฟ ชี เวอ เก)
I can only imagine what the first lady has to say
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ อิแมจอิน ว็อท เดอะ เฟิซท เลดิ แฮ็ส ทู เซ)
You’ve come a long way from whiskey and c*caine
(ยู๊ฟ คัม อะ ล็อง เว ฟร็อม ฮวีซคิ แอ็นด ซี *เคน)

How do you sleep while the rest of us cry
(เฮา ดู ยู ซลีพ ฮไวล เดอะ เร็ซท อ็อฝ อัซ คไร)
How do you dream when a mother has no chance to say goodbye
(เฮา ดู ยู ดรีม ฮเว็น อะ ม๊าเธ่อร์ แฮ็ส โน ชานซ ทู เซ กู๊ดบาย)
How do you walk with your head held high
(เฮา ดู ยู วอค วิฑ ยุร เฮ็ด เฮ็ลด ไฮ)
Can you even look me in the eye
(แค็น ยู อีเฝ็น ลุค มี อิน ดิ ไอ)

Let me tell you bout hard work
(เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ฮาด เวิค)
Minimum wage with a baby on the way
(มีนอิมัม เวจ วิฑ อะ เบบิ ออน เดอะ เว)
Let me tell you bout hard work
(เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ฮาด เวิค)
Rebuilding your house after the bombs took them away
(รีบิวดิง ยุร เฮาซ อาฟเทอะ เดอะ บ็อม ทุค เฑ็ม อะเว)
Let me tell you bout hard work
(เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ฮาด เวิค)
Building a bed out of a cardboard box
(บีลดิง อะ เบ็ด เอ้า อ็อฝ อะ คาร์ดบอร์ด บ็อคซ)
Let me tell you bout hard work
(เล็ท มี เท็ล ยู เบาท ฮาด เวิค)
Hard work
(ฮาด เวิค)
Hard work
(ฮาด เวิค)
You don’t know nothing bout hard work
(ยู ด้อนท์ โน นัธอิง เบาท ฮาด เวิค)
Hard work
(ฮาด เวิค)
Hard work
(ฮาด เวิค)
Oh
(โอ)

How do you sleep at night
(เฮา ดู ยู ซลีพ แอ็ท ไนท)
How do you walk with your head held high
(เฮา ดู ยู วอค วิฑ ยุร เฮ็ด เฮ็ลด ไฮ)
Dear Mr. President
(เดีย มีซเทอะ พเรสอิเด็นท)
You’d never take a walk with me
(ยูต เนฝเวอะ เทค เก วอค วิฑ มี)
Would you
(เวิด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear Mr. President คำอ่านไทย Pink feat Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น