เนื้อเพลง So Much to Say คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I say my hell is the closet I’m stuck inside
( ไอ เซ มาย เฮ็ล อีส เดอะ คลอสเอ็ท แอม ซทัค อีนไซด)
can’t see the light
(แค็นท ซี เดอะ ไลท)
and my heaven is a nice house in the sky
(แอ็นด มาย เฮฝเอ็น อีส ซา ไน๊ซ์ เฮาซ อิน เดอะ ซไค)
I got central heating and I’m alright
(ไอ ก็อท เซนทแร็ล ฮีดิง แอ็นด แอม ออลไร๊ท)
yeah yeah yeah can’t see the light
(เย่ เย่ เย่ แค็นท ซี เดอะ ไลท)
keep it locked up inside don’t talk about it
(คีพ อิท ล็อค อัพ อีนไซด ด้อนท์ ทอค อะเบาท ดิธ)
t-t-talk about the weather
(ที ที ทอค อะเบาท เดอะ เวฑเออะ)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
open up my head and let me out little baby
(โอเพ็น อัพ มาย เฮ็ด แอ็นด เล็ท มี เอ้า ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
Cos here we have been standing for a long long time
(คอซ เฮียร วี แฮ็ฝ บีน ซแทนดิง ฟอ รา ล็อง ล็อง ไทม)
can’t see the light
(แค็นท ซี เดอะ ไลท)
treading trodden trails for a long long time, time, time, time, time, time, time
(เทรดดิ้ง trodden ทเรล ฟอ รา ล็อง ล็อง ไทม , ไทม , ไทม , ไทม , ไทม , ไทม , ไทม)

I find sometimes it’s easy to be myself
(ไอ ไฟนด ซัมไทม์ อิทซ อีสอิ ทู บี ไมเซลฟ)
sometimes I find it’s better to be somebody else
(ซัมไทม์ ซาย ไฟนด อิทซ เบทเทอะ ทู บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I see you young and soft oh little baby
(ไอ ซี ยู ยัง แอ็นด ซ็อฟท โอ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
little feet, little feet, little hands little baby
(ลิ๊ทเทิ่ล ฟีท , ลิ๊ทเทิ่ล ฟีท , ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็นด ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
one year of crying and the words creep up inside
(วัน เยีย อ็อฝ คไรอิง แอ็นด เดอะ เวิด ครีพ อัพ อีนไซด)
creep into your mind yeah
(ครีพ อีนทุ ยุร ไมนด เย่)
so much to say, so much to say, so much to say, so much to say
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ)
so much to say, so much to say, so much to say, so much to say
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ)
Cos here we have been standing for a long long time
(คอซ เฮียร วี แฮ็ฝ บีน ซแทนดิง ฟอ รา ล็อง ล็อง ไทม)
can’t see the light
(แค็นท ซี เดอะ ไลท)
treading trodden trails for a long long time………..
(เทรดดิ้ง trodden ทเรล ฟอ รา ล็อง ล็อง ไทม)

I find sometimes it’s easy to be myself
(ไอ ไฟนด ซัมไทม์ อิทซ อีสอิ ทู บี ไมเซลฟ)
sometimes I find it’s better to be somebody else
(ซัมไทม์ ซาย ไฟนด อิทซ เบทเทอะ ทู บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

so much to say, so much to say, so much to say, so much to say ohh
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ โอ้)
so much to say, so much to say, so much to say, so much to say
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ)
little baby ahh
(ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ อา)
so much to say, so much to say, so much to say, so much to say
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ)
little feet little hands little baby
(ลิ๊ทเทิ่ล ฟีท ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็นด ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
so much to say, so much to say, so much to say, so much to say
(โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ , โซ มัช ทู เซ)

open up my head and let me out little baby
(โอเพ็น อัพ มาย เฮ็ด แอ็นด เล็ท มี เอ้า ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Much to Say คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น