เนื้อเพลง Once in a Lifetime คำอ่านไทย Michael Bolton

People fill their lives, with empty nights,
( พี๊เพิ่ล ฟิล แด ไลฝ , วิฑ เอมทิ ไนท ,)
And days that slip away
(แอ็นด เด แดท ซลิพ อะเว)
Some search till the end of time, but never find,
(ซัม เซิช ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม , บัท เนฝเวอะ ไฟนด ,)
The open arms of fate
(ดิ โอเพ็น อาม อ็อฝ เฟท)
One moment comes along, someone who’s a dream to you,
(วัน โมเม็นท คัม อะลอง , ซัมวัน ฮู ซา ดรีม ทู ยู ,)
All at once your dreams come true
(ออล แอ็ท วันซ ยุร ดรีม คัม ทรู)

CHORUS:
(โครัซ :)
Once in a lifetime, you find the one you really love
(วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ , ยู ไฟนด ดิ วัน ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ)
For now and forever, one love that never ends
(ฟอ เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ , วัน ลัฝ แดท เนฝเวอะ เอ็นด)
Once in a lifetime, when every star that lights the sky
(วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ , ฮเว็น เอฝริ ซทา แดท ไลท เดอะ ซไค)
Will shine with one reason, leading your heart to the one love you find
(วิล ไฌน วิฑ วัน รี๊ซั่น , ลีดอิง ยุร ฮาท ทู ดิ วัน ลัฝ ยู ไฟนด)
Just once in a lifetime
(จัซท วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)

Some people live their lives in compromise,
(ซัม พี๊เพิ่ล ไลฝ แด ไลฝ ซิน คอมพโระไมส ,)
And hide their dreams away
(แอ็นด ไฮด แด ดรีม อะเว)
Some never take the chance, within their hands,
(ซัม เนฝเวอะ เทค เดอะ ชานซ , วิฑีน แด แฮ็นด ,)
To claim the prize they make
(ทู คเลม เดอะ พไรส เด เมค)
When faith is all you need, to hold the hand of destiny,
(ฮเว็น เฟธ อีส ซอร์ ยู นีด , ทู โฮลด เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เดซทินิ ,)
Find the love that’s meant to be
(ไฟนด เดอะ ลัฝ แด๊ท เม็นท ทู บี)

CHORUS:
(โครัซ :)

If you believe in the power of love
(อิฟ ยู บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
And you believe that dreams come true
(แอ็นด ยู บิลีฝ แดท ดรีม คัม ทรู)
Magic will fill your heart, when that moment comes along
(แมจอิค วิล ฟิล ยุร ฮาท , ฮเว็น แดท โมเม็นท คัม อะลอง)
Just once in a lifetime
(จัซท วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)
Once in a lifetime, when every star that lights the sky
(วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ , ฮเว็น เอฝริ ซทา แดท ไลท เดอะ ซไค)
Will shine with one reason, leading you home to the one love you find
(วิล ไฌน วิฑ วัน รี๊ซั่น , ลีดอิง ยู โฮม ทู ดิ วัน ลัฝ ยู ไฟนด)
Just once in a lifetime, Just once in a lifetime
(จัซท วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์ , จัซท วันซ อิน อะ ไลฟ์ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once in a Lifetime คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น