เนื้อเพลง Galvanize คำอ่านไทย The Chemical Brothers

Don’t hold back!
( ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Cuz you woke up in the mornin’ with initiative to move so I’ll make it harder.
(คัซ ยู โวค อัพ อิน เดอะ มอร์นิน วิฑ อินีฌอะติฝ ทู มูฝ โซ แอล เมค อิท อาณ์เดอ)

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Cuz you think about it so many people do to be cool and look smarter.
(คัซ ยู ธิงค อะเบาท ดิธ โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล ดู ทู บี คูล แอ็นด ลุค สมาร์เดอ)

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

And you shouldn’t even care about those losers in the air and the crooked stares.
(แอ็นด ยู ชูดดึ่น อีเฝ็น แค อะเบาท โฑส ลูสเออะ ซิน ดิ แอ แอ็นด เดอะ ครุค ซแท)

Dont hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Cuz there’s a party over here, so you might as well be here where the people care.
(คัซ แดร์ ซา พาทิ โอเฝอะ เฮียร , โซ ยู ไมท แอ็ส เว็ล บี เฮียร ฮแว เดอะ พี๊เพิ่ล แค)

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

The world … [they’re holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ เดรว โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)
The world … [you’re holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ ยัวร์ โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)
The world … [it’s holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ อิทซ โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)

To galvanize!
(ทู แกลฝะไนส !)

Come on, come on, come on!
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน !)

[Second verse]
([ เซคอันด เฝิซ ])

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

If you think about it too much you might stumble, trip up, fall on your face.
(อิฟ ยู ธิงค อะเบาท ดิธ ทู มัช ยู ไมท แสตมเบิล , ทริพ อัพ , ฟอล ออน ยุร เฟซ)

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Don’t you think its time you get up, crunch time like a sit up, the monkey pace.
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิทซ ไทม ยู เก็ท อัพ , ครันช ไทม ไลค เก ซิท อัพ , เดอะ มังคิ เพซ)

Don’t hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Put apprehension on the back burner, let it sit, dont even get it lit.
(พัท แอพริเฮนฌัน ออน เดอะ แบ็ค เบอเนอะ , เล็ท ดิธ ซิท , ด้อนท์ อีเฝ็น เก็ท ดิธ ลิท)

Dont hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

Get involved with the jam don’t be a prick, hot chick, be a pig.
(เก็ท อินฝอลฝ วิฑ เดอะ แจ็ม ด้อนท์ บี อะ พริค , ฮ็อท ชิค , บี อะ พิก)

Dont hold back!
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค !)

The world … [they’re holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ เดรว โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)
The world … [you’re holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ ยัวร์ โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)
The world … [it’s holding back] … the time has come to..
(เดอะ เวิลด [ อิทซ โฮลดิง แบ็ค ] เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)

To galvanize!
(ทู แกลฝะไนส !)

Come on, come on, come on!
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน !)

[Ooooooooooooooooooh…]
([ Ooooooooooooooooooh ])

[Ooooooooooooooooooh…..]
([ Ooooooooooooooooooh ])

World, the time has come to … push the b*tton
(เวิลด , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู พุฌ เดอะ บี *tton)
World, the time has come to … push the b*tton
(เวิลด , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู พุฌ เดอะ บี *tton)
World, the time has come to … push the b*tton
(เวิลด , เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู พุฌ เดอะ บี *tton)

World ..
(เวิลด)

My finger is on the b*tton …
(มาย ฟีงเกอะ อีส ออน เดอะ บี *tton)

My finger is on the b*tton …
(มาย ฟีงเกอะ อีส ออน เดอะ บี *tton)

My finger is on the b*tton …
(มาย ฟีงเกอะ อีส ออน เดอะ บี *tton)

” Push the b*tton ”
(” พุฌ เดอะ บี *tton “)

[Oooooooooooooooooh…]
([ Oooooooooooooooooh ])

The time has come to …
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)

[Oooooooooooooooooh…]
([ Oooooooooooooooooh ])

GALVANIZE!
(แกลฝะไนส !)

The time has come to …
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู)

Galvanize !
(แกลฝะไนส !)

Galvanize !
(แกลฝะไนส !)

Galvanize !
(แกลฝะไนส !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Galvanize คำอ่านไทย The Chemical Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น