เนื้อเพลง Eight Flew Over, One Was Destroyed คำอ่านไทย Mew

Halfway through
( ฮอฟเวย์ ธรู)
Fly there to
(ฟไล แดร์ ทู)
Will you go?
(วิล ยู โก)
Falling down
(ฟ๊อลิง เดาน)
On the ground
(ออน เดอะ กเรานด)
Will you go on?
(วิล ยู โก ออน)
Do you remember what life you fought?
(ดู ยู ริเมมเบอะ ว็อท ไลฟ ยู ฟอท)
And does it matter to you at all?
(แอ็นด โด ซิท แมทเทอะ ทู ยู แอ็ท ดอร์)
You wanna go you wanna see
(ยู วอนนา โก ยู วอนนา ซี)
What lies can set you free
(ว็อท ไล แค็น เซ็ท ยู ฟรี)
You wanna see right
(ยู วอนนา ซี ไรท)
You know this night
(ยู โน ดีซ ไนท)
Halfway through
(ฮอฟเวย์ ธรู)
Fly there to
(ฟไล แดร์ ทู)
Will you go?
(วิล ยู โก)
It’s a nice way I think to wake up with you
(อิทซ ซา ไน๊ซ์ เว ไอ ธิงค ทู เวค อัพ วิฑ ยู)
You cannot see them
(ยู แคนน็อท ซี เฑ็ม)
When it is light
(ฮเว็น หนิด อีส ไลท)
This is the reason we go at night
(ดีซ ซิส เดอะ รี๊ซั่น วี โก แอ็ท ไนท)
In the darkest flight of my career
(อิน เดอะ ดาร์คเนท ฟไลท อ็อฝ มาย คะเรีย)
I only flew on through
(ไอ โอ๊นลี่ ฟลู ออน ธรู)
On my dark descent I persevere
(ออน มาย ดาค ดิเซนท ไอ เพอซิเฝีย)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Halfway through
(ฮอฟเวย์ ธรู)
Fly there to
(ฟไล แดร์ ทู)
Will you go?
(วิล ยู โก)
Falling down on the ground
(ฟ๊อลิง เดาน ออน เดอะ กเรานด)
Will you go now?
(วิล ยู โก เนา)
A nice way I think to wake up with you
(อะ ไน๊ซ์ เว ไอ ธิงค ทู เวค อัพ วิฑ ยู)
It’s a nice way I’m separating from you
(อิทซ ซา ไน๊ซ์ เว แอม separatings ฟร็อม ยู)
A nice way I think to wake up with you
(อะ ไน๊ซ์ เว ไอ ธิงค ทู เวค อัพ วิฑ ยู)
A nice way I’m separating from you
(อะ ไน๊ซ์ เว แอม separatings ฟร็อม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eight Flew Over, One Was Destroyed คำอ่านไทย Mew

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น