เนื้อเพลง Be Yourself คำอ่านไทย Audioslave

Someone falls to pieces
( ซัมวัน ฟอล ทู พีซ)
Sleeping all alone, someone kills the pain
(ซลีพพิง ออล อะโลน , ซัมวัน คิล เดอะ เพน)
Spinning in the silence
(สปินนิ่ง อิน เดอะ ไซเล็นซ)
She finally drifts away
(ชี ไฟแน็ลลิ ดริฟท อะเว)
Someone gets excited in a chapel yard
(ซัมวัน เก็ท เอ็คไซท อิน อะ แชพเอ็ล ยาด)
And catches a boquet
(แอ็นด catches ซา boquet)
Another lays a dozen
(แอะนัธเออะ เล ซา ดออเซน)
White roses on a grave
(ฮไวท โรส ออน อะ กแรฝ)

Chorus
(โครัซ)
And to be yourself is all that you can do
(แอ็นด ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)

Someone finds salvation in everyone
(ซัมวัน ไฟนด แซ็ลเฝฌัน อิน เอ๊วี่วัน)
Another only pain
(แอะนัธเออะ โอ๊นลี่ เพน)
Someone tries to hide himself
(ซัมวัน ทรายส์ ทู ไฮด ฮิมเซลฟ)
Down inside himself he prays
(เดาน อีนไซด ฮิมเซลฟ ฮี พเร)
Someone swears his true love until the end of time
(ซัมวัน ซแว ฮิส ทรู ลัฝ อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Another runs away
(แอะนัธเออะ รัน อะเว)
Separate or united
(เซพอะริท ออ ยูนิท)
Healthy or insane
(เฮลธิ ออ อินเซน)

Chorus
(โครัซ)
And to be yourself is all that you can do
(แอ็นด ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)

Even when you’ve paid enough
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู๊ฟ เพลด อินัฟ)
Been put upon or been held up
(บีน พัท อุพอน ออ บีน เฮ็ลด อัพ)
With every single memory of
(วิฑ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เมมโอะริ อ็อฝ)
the good or bad, faces of luck
(เดอะ เกิด ออ แบ็ด , เฟซ อ็อฝ ลัค)
Don’t lose any sleep tonight
(ด้อนท์ ลูส เอนอิ ซลีพ ทุไนท)
I’m sure everything will end up alright
(แอม ฌุร เอ๊วี่ติง วิล เอ็นด อัพ ออลไร๊ท)
You may win or lose
(ยู เม วิน ออ ลูส)

Chorus
(โครัซ)
But to be yourself is all that you can do, eh
(บัท ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู , เอ)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
To be yourself is all that you can do, eh
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู , เอ)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)
And to be yourself is all that you can
(แอ็นด ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น)
To be yourself is all that you can
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น)
To be yourself is all that you can do
(ทู บี ยุรเซลฟ อีส ซอร์ แดท ยู แค็น ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Yourself คำอ่านไทย Audioslave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น