เนื้อเพลง Idiots Are Taking Over คำอ่านไทย NOFX

It’s not the right time to be sober
( อิทซ น็อท เดอะ ไรท ไทม ทู บี โซเบอะ)
Now the idiots have taken over
(เนา ดิ อีดเอียท แฮ็ฝ เทคเอ็น โอเฝอะ)
Spreading like a social cancer
(สเพรดติง ไลค เก โซแฌ็ล แคนเซอะ)
Is there an answer?
(อีส แดร์ แอน อานเซอะ)

Mensa Membership exceeding
(Mensa เมมเบอะฌิพ เอ็คซีดอิง)
Tell me why and how are all these stupid people breeding
(เท็ล มี ฮไว แอ็นด เฮา อาร์ ออล ฑิส ซทยูทิด พี๊เพิ่ล บรีดดิง)
Watson, it’s really elementry
(Watson , อิทซ ริแอ็ลลิ elementry)
The industrial revolution has flipped a b*tch on evolution
(ดิ อินดัซทเรียล เรโฝะลยูฌัน แฮ็ส ฟริพทฺ อะ บี *tch ออน เอโฝะลยูฌัน)
The benevolent and wise are being thwarted, ostracized
(เดอะ บิเนฝโอะเล็นท แอ็นด ไวส อาร์ บีอิง ธวอท , ออซทระไซส)
What a bummer
(ว็อท ดา บัมเมอะ)
The world keeps getting dumber
(เดอะ เวิลด คีพ เกดดดิ้ง ดรัมเมอร์)
Insensitivity is standard, and faith is being fancied over reason
(Insensitivity อีส ซแทนเอิด , แอ็นด เฟธ อีส บีอิง แฟนซิ โอเฝอะ รี๊ซั่น)

Darwin’s rolling over in his coffin
(Darwins โรลลิง โอเฝอะ อิน ฮิส คอฟฟิน)
The fittest are surviving much less often
(เดอะ ฟิทเท็ท อาร์ เซอวายวิ่ง มัช เลซ ออฟเอ็น)
Now everything seems to be reversing
(เนา เอ๊วี่ติง ซีม ทู บี reversings)
and it’s worsening
(แอ็นด อิทซ worsenings)
Someone flopped a steamer in the gene pool
(ซัมวัน flopped อะ ซทีมเออะ อิน เดอะ จีน พูล)
Now angry mob mentality is no longer the exception
(เนา แองกริ ม็อบ เม็นแทลอิทิ อีส โน ลองเงอ ดิ เอ็คเซพฌัน)
It’s the rule
(อิทซ เดอะ รูล)
and I’m starting to feel a lot like Charlton Heston
(แอ็นด แอม ซทาททิง ทู ฟีล อะ ล็อท ไลค Charlton Heston)
Stranded on a primate planet
(ซทแร็นด ออน อะ พไรมิท พแลนเอ็ท)
Apes and orangutans that ran it to the ground
(เอพ แซน โอะแรงอูแทน แดท แร็น หนิด ทู เดอะ กเรานด)
Were generals and the armies that obeyed them
(เวอ เจนเออะแร็ล แซน ดิ อาร์มีสฺ แดท โอะเบ เฑ็ม)
Followers following fables
(ฟอลโละเออะ ฟอลโละอิง เฟบล)
Philosiphies that enable them to rule without regard
(Philosiphies แดท เอ็นเอ๊เบิ้ล เฑ็ม ทู รูล วิเฑาท ริกาด)

There’s no point for democracy when ignorance is celebrated
(แดร์ โน พอยนท ฟอ ดิมอคระซิ ฮเว็น อีกโนะแร็นซ อีส เซลอิบเรท)
Political scientists get the same one vote as some Arkansas inbred
(โพะลีทอิแค็ล ไซเอ็นทิซท เก็ท เดอะ เซม วัน โฝท แอ็ส ซัม อาแคนซอส อีนบเร็ด)
Majority rule don’t work in mental institutions
(มะจอริทิ รูล ด้อนท์ เวิค อิน เมนแท็ล อินซทิทยูฌัน)
Somtimes the smallest softest voice carries the grand biggest solutions
(ซัมไทม์สฺ เดอะ สมองเลท softest ฝอยซ แคร์รี่ เดอะ แกรนด์ บิ๊กเกส โซลยูฌัน)

So what are we left with?
(โซ ว็อท อาร์ วี เล็ฟท วิฑ)
A nation of God fearing pregnant nationlists
(อะ เนฌัน อ็อฝ ก็อด เฟียริง พเรกแน็นท nationlists)
Who feel it’s their duty to populate the homeland
(ฮู ฟีล อิทซ แด ดยูทิ ทู พอพอิวเลท เดอะ โฮมแลนด์)
Pass on traditions, how to get ahead religions
(เพซ ออน ทระดีฌอัน , เฮา ทู เก็ท อะเฮด ริลีจอัน)
and prosperity via simpleton culture
(แอ็นด พร็อซเพริทิ ไฝอะ simpleton คัลเชอะ)

The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
The idiots are taking over
(ดิ อีดเอียท แซร์ เทคอิง โอเฝอะ)
[They’re takin’ over!]
([ เดรว ทอคกิ่น โอเฝอะ ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Idiots Are Taking Over คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น