เนื้อเพลง La, La, La Means I Love You คำอ่านไทย Prince

Hey girl, I bet u didnt know I had both eyes on u
( เฮ เกิล , ไอ เบ็ท ยู ดิ๊นอิน โน ไอ แฮ็ด โบธ ไอ ออน ยู)
Its true
(อิทซ ทรู)
And u know what? I seen all those other guys 2
(แอ็นด ยู โน ว็อท ไอ ซีน ออล โฑส อัฑเออะ ไก ทู)
Baby, frankly, I dont give a damn
(เบบิ , ฟแร็งคลิ , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม)
Many guys have come 2 u
(เมนอิ ไก แฮ็ฝ คัม ทู ยู)
With a line that wasnt true
(วิฑ อะ ไลน แดท วอสซึ้น ทรู)
And ud pass em by [pass them by]
(แอ็นด ud เพซ เอ็ม ไบ [ เพซ เฑ็ม ไบ ])
Though ure in the center ring
(โธ ure อิน เดอะ เซนเทอะ ริง)
And their lines dont mean a thing
(แอ็นด แด ไลน ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
Why dont u let me try? [let me try]
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท มี ทไร [ เล็ท มี ทไร ])

Now I dont wear a diamond ring
(เนา ไอ ด้อนท์ แว รา ไดมันด ริง)
I dont even know a song 2 sing
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน อะ ซ็อง ทู ซิง)
All I know is…
(ออล ไอ โน อีส)

La, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u, oh baby
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู , โอ เบบิ)
La, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู)

If I ever saw a girl
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซอ อะ เกิล)
That I needed in this world
(แดท ไอ นีด อิน ดีซ เวิลด)
U are the one 4 me
(ยู อาร์ ดิ วัน โฟว มี)
Let me hold u in my arms
(เล็ท มี โฮลด ยู อิน มาย อาม)
Gonna fill u with my charms
(กอนนะ ฟิล ยู วิฑ มาย ชาม)
Im sure that u will see [u will see]
(แอม ฌุร แดท ยู วิล ซี [ ยู วิล ซี ])

The things I am sayin are true
(เดอะ ธิง ซาย แอ็ม เซย์อิน อาร์ ทรู)
And the way I wanna explain them 2 u
(แอ็นด เดอะ เว ไอ วอนนา เอ็คซพเลน เฑ็ม ทู ยู)
Baby, can u listen 2 me?
(เบบิ , แค็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)

La, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u, oh baby
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู , โอ เบบิ)
La, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u, yeah
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู , เย่)

So there, the book is open
(โซ แดร์ , เดอะ เบิค อีส โอเพ็น)
What u wanna do?
(ว็อท ยู วอนนา ดู)
Can u do-o-o me, baby, like I wanna do u?
(แค็น ยู ดู โอ โอ มี , เบบิ , ไลค ไก วอนนา ดู ยู)
Come here, let me hold u in my arms
(คัม เฮียร , เล็ท มี โฮลด ยู อิน มาย อาม)
Let me fill u with my charms
(เล็ท มี ฟิล ยู วิฑ มาย ชาม)

The things I am sayin are true
(เดอะ ธิง ซาย แอ็ม เซย์อิน อาร์ ทรู)
And the way I explain them 2 u
(แอ็นด เดอะ เว ไอ เอ็คซพเลน เฑ็ม ทู ยู)
Yes, 2 u!
(เย็ซ , ทู ยู !)

[la, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u] {repeat in bg}
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู ] {ริพีท อิน bg})
[la, la, la, la, la [means] I love u] I love u, I really, really love u
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา [ มีน ] ไอ ลัฝ ยู ] ไอ ลัฝ ยู , ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู)
Ooh listen 2 me, baby
(อู้ ลิ๊สซึ่น ทู มี , เบบิ)
Ooh, I love u, I love ya, love ya
(อู้ , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยา , ลัฝ ยา)
Ooh, take my hand, girl
(อู้ , เทค มาย แฮ็นด , เกิล)
U gotta understand
(ยู กอททะ อันเดิซแทนด)
I wanna be, I wanna be, I wanna be your man
(ไอ วอนนา บี , ไอ วอนนา บี , ไอ วอนนา บี ยุร แม็น)

U know where 2 find me when u make up that mind
(ยู โน ฮแว ทู ไฟนด มี ฮเว็น ยู เมค อัพ แดท ไมนด)

La, la, la, la, la, la, la, la, la means I love u, yeah
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา มีน ซาย ลัฝ ยู , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La, La, La Means I Love You คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น