เนื้อเพลง Tell Her คำอ่านไทย Jesse McCartney

I know how it feels
( ไอ โน เฮา อิท ฟีล)
To wake up without her
(ทู เวค อัพ วิเฑาท เฮอ)
Lying here all alone
(ลายยิง เฮียร ออล อะโลน)
Just thinking about her
(จัซท ติ้งกิง อะเบาท เฮอ)

I can’t believe
(ไอ แค็นท บิลีฝ)
Her hold on me
(เฮอ โฮลด ออน มี)
It’s somethin indiscribable
(อิทซ ซัมติน indiscribable)
I know she knows
(ไอ โน ชี โน)
But won’t you please
(บัท ว็อนท ยู พลีส)

If you see my girl
(อิฟ ยู ซี มาย เกิล)
Just tell her i miss her smile
(จัซท เท็ล เฮอ ไอ มิซ เฮอ ซไมล)
Tell her I’m counting the minutes
(เท็ล เฮอ แอม เค๊าติง เดอะ มินยูท)
Gonna see her in a little while
(กอนนะ ซี เฮอ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
But I know when she
(บัท ไอ โน ฮเว็น ชี)
Holds onto me
(โฮลด ออนทู มี)
She’s the one thing that i could never live without
(ชี ดิ วัน ธิง แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Tell her I love her
(เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)

Oh yeah
(โอ เย่)

The way that she moves
(เดอะ เว แดท ชี มูฝ)
You know what it does to me
(ยู โน ว็อท ดิธ โด ทู มี)
When I catch her eye
(ฮเว็น นาย แค็ช เฮอ ไอ)
I can hardly breathe
(ไอ แค็น ฮาดลิ บรีฑ)

Still can’t believe
(ซทิล แค็นท บิลีฝ)
Her hold on me
(เฮอ โฮลด ออน มี)
She’s just so indiscribable
(ชี จัซท โซ indiscribable)
I know she knows
(ไอ โน ชี โน)
But won’t you please
(บัท ว็อนท ยู พลีส)

If you see my girl
(อิฟ ยู ซี มาย เกิล)
Just tell her i miss her smile
(จัซท เท็ล เฮอ ไอ มิซ เฮอ ซไมล)
Tell her I’m counting the minutes
(เท็ล เฮอ แอม เค๊าติง เดอะ มินยูท)
Gonna see her in a little while
(กอนนะ ซี เฮอ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
But I know when she
(บัท ไอ โน ฮเว็น ชี)
Holds onto me
(โฮลด ออนทู มี)
She’s the one thing that i could never live without
(ชี ดิ วัน ธิง แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Tell her I love her
(เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)

Every time that I’m around her
(เอฝริ ไทม แดท แอม อะเรานด เฮอ)
I just fall to pieces right there softly to the ground
(ไอ จัซท ฟอล ทู พีซ ไรท แดร์ ซอฟทลิ ทู เดอะ กเรานด)
So proud I found her
(โซ พเราด ดาย เฟานด เฮอ)

I know how it feels
(ไอ โน เฮา อิท ฟีล)

If you see my girl
(อิฟ ยู ซี มาย เกิล)
Just tell her i miss her smile
(จัซท เท็ล เฮอ ไอ มิซ เฮอ ซไมล)
Tell her I’m counting the minutes
(เท็ล เฮอ แอม เค๊าติง เดอะ มินยูท)
Gonna see her in a little while
(กอนนะ ซี เฮอ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
But I know when she
(บัท ไอ โน ฮเว็น ชี)
Holds onto me
(โฮลด ออนทู มี)
She’s the one thing that i could never live without
(ชี ดิ วัน ธิง แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Just tell her I love her
(จัซท เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)

If you see my girl
(อิฟ ยู ซี มาย เกิล)
Just tell her i miss her smile
(จัซท เท็ล เฮอ ไอ มิซ เฮอ ซไมล)
Tell her I’m counting the minutes
(เท็ล เฮอ แอม เค๊าติง เดอะ มินยูท)
Gonna see her in a little while
(กอนนะ ซี เฮอ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)
But I know when she
(บัท ไอ โน ฮเว็น ชี)
Holds onto me
(โฮลด ออนทู มี)
She’s the one thing that i could never live without
(ชี ดิ วัน ธิง แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
And tell her I love her
(แอ็นด เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)
Tell her I love her
(เท็ล เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Her คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น