เนื้อเพลง Father Figure คำอ่านไทย George Michael

That’s all I wanted
( แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)
Something special, something sacred
(ซัมติง ซเพฌแอ็ล , ซัมติง เซคเร็ด)
In your eyes
(อิน ยุร ไอ)
For just one moment
(ฟอ จัซท วัน โมเม็นท)
To be bold and naked
(ทู บี โบลด แอ็นด เนคิด)
At your side
(แอ็ท ยุร ไซด)
Sometimes I think that you’ll never
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค แดท โยว เนฝเวอะ)
Understand me
(อันเดิซแทนด มี)
Maybe this time is forever
(เมบี ดีซ ไทม อีส เฟาะเรฝเออะ)
Say it can be
(เซ อิท แค็น บี)

That’s all you wanted
(แด๊ท ซอร์ ยู ว็อนท)
Something special, someone sacred
(ซัมติง ซเพฌแอ็ล , ซัมวัน เซคเร็ด)
In your life
(อิน ยุร ไลฟ)
Just for one moment
(จัซท ฟอ วัน โมเม็นท)
To be warm and naked
(ทู บี วอม แอ็นด เนคิด)
At my side
(แอ็ท มาย ไซด)

Sometimes I think that you’ll never
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค แดท โยว เนฝเวอะ)
Understand me
(อันเดิซแทนด มี)
But something tells me together
(บัท ซัมติง เท็ล มี ทุเกฑเออะ)
We’d be happy
(เว็ด บี แฮพพิ)

[Baby]
([ เบบิ ])
I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
[Oh baby]
([ โอ เบบิ ])
Put your tiny hand in mine
(พัท ยุร ไทนิ แฮ็นด อิน ไมน)
[I’d love to]
([ อาย ลัฝ ทู ])
I will be your preacher teacher
(ไอ วิล บี ยุร พิทเชอร์ ทีชเออะ)
[Be your daddy]
([ บี ยุร แดดดิ ])
Anything you have in mind
(เอนอิธิง ยู แฮ็ฝ อิน ไมนด)
[It would make me]
([ อิท เวิด เมค มี ])
I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
[Very happy]
([ เฝริ แฮพพิ ])
I have had enough of crime
(ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ คไรม)
[Please let me]
([ พลีส เล็ท มี ])
I will be the one who loves you
(ไอ วิล บี ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

That’s all I wanted
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)
But sometimes love can be mistaken
(บัท ซัมไทม์ ลัฝ แค็น บี มิซเทคเอ็น)
For a crime
(ฟอ รา คไรม)
That’s all I wanted
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท)
Just to see my baby’s
(จัซท ทู ซี มาย เบบิ)
Blue eyed shine
(บลู ไอ ไฌน)
This time I think that my lover
(ดีซ ไทม ไอ ธิงค แดท มาย ลัฝเออะ)
Understands me
(อันเดิซแทนด มี)
If we have faith in each other
(อิฟ วี แฮ็ฝ เฟธ อิน อีช อัฑเออะ)
Then we can be strong
(เด็น วี แค็น บี ซทร็อง)

I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
Put your tiny hand in mine
(พัท ยุร ไทนิ แฮ็นด อิน ไมน)
I will be your preacher teacher
(ไอ วิล บี ยุร พิทเชอร์ ทีชเออะ)
Anything you have in mind
(เอนอิธิง ยู แฮ็ฝ อิน ไมนด)
I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
I have had enough of crime
(ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ คไรม)
I will be the one who loves you
(ไอ วิล บี ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู)
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

If you are the desert
(อิฟ ยู อาร์ เดอะ เดสเอิท)
I’ll be the sea
(แอล บี เดอะ ซี)
If you ever hunger
(อิฟ ยู เอฝเออะ ฮังเกอะ)
Hunger for me
(ฮังเกอะ ฟอ มี)
Whatever you ask for
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู อาซค ฟอ)
That’s what I’ll be
(แด๊ท ว็อท แอล บี)

So when you remember the ones who have lied
(โซ ฮเว็น ยู ริเมมเบอะ ดิ วัน ฮู แฮ็ฝ ไล)
Who said that they cared
(ฮู เซ็ด แดท เด คา)
But then laughed as you cried
(บัท เด็น ลาฟ แอ็ส ยู คไร)
Beautiful Darling
(บยูทิฟุล ดาลิง)
Don’t think of me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

Because all I ever wanted
(บิคอส ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
It’s in your eyes baby, baby
(อิทซ ซิน ยุร ไอ เบบิ , เบบิ)
And love can’t lie, no…
(แอ็นด ลัฝ แค็นท ไล , โน)
[Greet me with the eyes of a child]
([ กรีท มี วิฑ ดิ ไอ อ็อฝ อะ ไชล ])
My love is always tell me to…
(มาย ลัฝ อีส ออลเว เท็ล มี ทู)
[Heaven is a kiss and a smile]
([ เฮฝเอ็น อีส ซา คิซ แซน อะ ซไมล ])
Just hold on, hold on
(จัซท โฮลด ออน , โฮลด ออน)
I won’t let you go, my baby
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก , มาย เบบิ)

I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
Put your tiny hand in mine
(พัท ยุร ไทนิ แฮ็นด อิน ไมน)
I will be your preacher teacher
(ไอ วิล บี ยุร พิทเชอร์ ทีชเออะ)
Anything you have in mind
(เอนอิธิง ยู แฮ็ฝ อิน ไมนด)
I will be your father figure
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ ฟีกยุร)
I have had enough of crime
(ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ คไรม)
[So I am gonna love you]
([ โซ ไอ แอ็ม กอนนะ ลัฝ ยู ])
Until the end of time
(อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
I will be your father
(ไอ วิล บี ยุร ฟาเฑอะ)
I will be your preacher
(ไอ วิล บี ยุร พิทเชอร์)
I will be your daddy
(ไอ วิล บี ยุร แดดดิ)
I will be the one who loves you until the end of time
(ไอ วิล บี ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Father Figure คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น