เนื้อเพลง Waiting Room คำอ่านไทย No Doubt

I signed in my name
( ไอ ไซน อิน มาย เนม)
I guess I’ll have to wait a while
(ไอ เก็ซ แอล แฮ็ฝ ทู เวท ดา ฮไวล)
I wanna play this game
(ไอ วอนนา พเล ดีซ เกม)
Call me up if you know how to dial
(คอล มี อัพ อิฟ ยู โน เฮา ทู ไดแอ็ล)

You always had my number
(ยู ออลเว แฮ็ด มาย นัมเบอะ)
You need to be my lover
(ยู นีด ทู บี มาย ลัฝเออะ)
Humiliation … I’m in the waiting room
(ฮิวมิลิเอฌัน แอม อิน เดอะ เวททิง รุม)
If we both want the love and I wait long enough
(อิฟ วี โบธ ว็อนท เดอะ ลัฝ แอ็นด ดาย เวท ล็อง อินัฟ)
Then the ground that we’re on might be common
(เด็น เดอะ กเรานด แดท เวีย ออน ไมท บี คอมมัน)

All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)

When you’re burning solitude
(ฮเว็น ยัวร์ เบรินนิง ซอลอิทยูด)
It can get real thick
(อิท แค็น เก็ท ริแอ็ล ธิค)
If desire is your only food
(อิฟ ดิไสร อีส ยุร โอ๊นลี่ ฟูด)
It can get you sick
(อิท แค็น เก็ท ยู ซิค)

You know you’re so fine
(ยู โน ยัวร์ โซ ไฟน)
I’m over here standing in this line
(แอม โอเฝอะ เฮียร ซแทนดิง อิน ดีซ ไลน)
Just awaiting in the waiting room
(จัซท อะเวย์ดิ้ง อิน เดอะ เวททิง รุม)
If we both want the love and I wait long enough
(อิฟ วี โบธ ว็อนท เดอะ ลัฝ แอ็นด ดาย เวท ล็อง อินัฟ)
Then the ground that we’re on might be common
(เด็น เดอะ กเรานด แดท เวีย ออน ไมท บี คอมมัน)

All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)

While I’m in the waiting room
(ฮไวล แอม อิน เดอะ เวททิง รุม)
A thousand thoughts I think of you
(อะ เธาแส็น ธอท ซาย ธิงค อ็อฝ ยู)
Whatever you did has got me glued
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิด แฮ็ส ก็อท มี กลู)
It’s icky, It’s sticky ooh
(อิทซ อี๊คกี้ , อิทซ ซทีคคิ อู้)
You’re the one I’m dreaming of
(ยัวร์ ดิ วัน แอม ดรีมมิง อ็อฝ)
Why does this feel like wasted time
(ฮไว โด ดีซ ฟีล ไลค ว็อซท ไทม)
What a price this traveling love?
(ว็อท ดา พไรซ ดีซ แทฝเวอลิงค์ ลัฝ)
You and me trapped between these lines
(ยู แอ็นด มี แทร๊พ บีทวิน ฑิส ไลน)
Ooh, you’re so mine
(อู้ , ยัวร์ โซ ไมน)
If we both want the love and I wait long enough
(อิฟ วี โบธ ว็อนท เดอะ ลัฝ แอ็นด ดาย เวท ล็อง อินัฟ)
Then the ground that we’re on might be common
(เด็น เดอะ กเรานด แดท เวีย ออน ไมท บี คอมมัน)

All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)
All I can do is wait for you
(ออล ไอ แค็น ดู อีส เวท ฟอ ยู)

I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)
I’m all alone in the waiting room
(แอม ออล อะโลน อิน เดอะ เวททิง รุม)

[feat. Prince]
([ ฟีท พรินซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting Room คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น