เนื้อเพลง Freaky Thangs คำอ่านไทย Ludacris feat Twista, Jagged Edge

It’s two a.m. in the morning and it uhh..
( อิทซ ทู อะ เอ็ม อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ดิท อา)
light showers and you’re probably hookin up with that girl
(ไลท เฌาเออะ แซน ยัวร์ พรอบอับลิ ฮุคกิน อัพ วิฑ แดท เกิล)
that’s been, two-wayin you all week. Her baby daddy’s out
(แด๊ท บีน , ทู wayin ยู ออล วีค เฮอ เบบิ แดดดิ เอ้า)
of town so uhh, you can f*ck around. It’s okay to check in
(อ็อฝ ทาวน์ โซ อา , ยู แค็น เอฟ *ck อะเรานด อิทซ โอเค ทู เช็ค อิน)
that Motel 6. $59.95, not a cent more, for that dirty-ass ho.
(แดท โมะเทล ซิก $59 95 , น็อท ดา เซ็นท โม , ฟอ แดท เดอทิ อาซ โฮ)
Yeah. Stop by that convenience store and pick up them rubbers –
(เย่ ซท็อพ ไบ แดท ค็อนฝีนเย็นซ ซโท แอ็นด พิค อัพ เฑ็ม รับเบอะ)
magnum I hope. This is Phazon Love and uhh, I love hoes.
(แมกนัม ไอ โฮพ ดีซ ซิส Phazon ลัฝ แอ็นด อา , ไอ ลัฝ โฮ)
I just don’t pay ’em!
(ไอ จัซท ด้อนท์ เพ เอ็ม !)

[Hook: Jagged Edge]
([ ฮุค : แจกกิด เอ็จ ])
Cut up! Know we like that, get that cut up
(คัท อัพ ! โน วี ไลค แดท , เก็ท แดท คัท อัพ)
Freaky thangs, we be bout ’em
(ฟรีคกี้เตง , วี บี เบาท เอ็ม)
Get that cut up! Oh-whooooooo, cut up
(เก็ท แดท คัท อัพ ! โอ whooooooo , คัท อัพ)
Freaky thangs, we be bout ’em
(ฟรีคกี้เตง , วี บี เบาท เอ็ม)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
I’m kinda hopin that maybe you wanna kick it in the L.A.C.
(แอม กินดา โฮพปิน แดท เมบี ยู วอนนา คิด อิท อิน เดอะ แอล อะ ซี)
So later on we’ll be rollin
(โซ เลทเออะ ออน เว็ล บี โรลลิน)
Drop-tops I’m hittin yo’ hot spots I’m top notch
(ดร็อพ ท็อพ แอม ฮิทดิน โย ฮ็อท สพอท แอม ท็อพ น็อช)
My n*ggaz never listen but I told ’em
(มาย เอ็น *ggaz เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น บัท ไอ โทลด เอ็ม)
When I catch you at the game runnin game at the A.U.C.
(ฮเว็น นาย แค็ช ยู แอ็ท เดอะ เกม รูนนิน เกม แอ็ท ดิ อะ ยู ซี)
that later on we’d be bonin
(แดท เลทเออะ ออน เว็ด บี bonin)
Fat cats I’m ready to tap that so back that
(แฟ็ท แค็ท แอม เรดอิ ทู แท็พ แดท โซ แบ็ค แดท)
No wonder why you wakin up up swollen
(โน วันเดอะ ฮไว ยู เวคกิน อัพ อัพ ซโวลเล็น)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
I’m feelin you Luda’, smokin my buddha, coochie recruiter
(แอม ฟีลิน ยู ลูดา , สโมกิน มาย บูดดะ , คู๊ดฉี่ recruiter)
Comin at the fatty in a platinum Caddy so back it up fast
(คัมอิน แอ็ท เดอะ แฟททิ อิน อะ พแลทนัม แคดดิ โซ แบ็ค อิท อัพ ฟัซท)
Hit it a hour and a half, watch the spectacular splash
(ฮิท ดิธ ดา เอาร แอ็นด อะ ฮาล์ฟ , ว็อช เดอะ ซเพ็คแทคอิวเลอะ ซพแลฌ)
on the back and leave it drippin down the crack of her ass
(ออน เดอะ แบ็ค แอ็นด ลีฝ อิท ดริพปิน เดาน เดอะ คแร็ค อ็อฝ เฮอ อาซ)
Call me Mr. Magillicuddy, chasin booty s*cker silly puddy
(คอล มี มีซเทอะ Magillicuddy , เช๊ซิน บูทิ เอส *cker ซีลลิ puddy)
Killin for money, still a thug get bump; from some pokin
(คิลลิน ฟอ มันอิ , ซทิล อะ ธัก เก็ท บัมพ ; ฟร็อม ซัม pokin)
and locomotion hittin bunnies, for threesome getcha buddy
(แอ็นด โลโคะโมฌัน ฮิทดิน บันนีสฺ , ฟอ threesome แกทชา บัดดิ)
When I’m feelin scummy I love to cut
(ฮเว็น แอม ฟีลิน scummy ไอ ลัฝ ทู คัท)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Tan skin so, b*tter soft I’m rippin the b*ttons off yo’ – BLOUSE
(แท็น ซคิน โซ , บี *tter ซ็อฟท แอม ริพปิน เดอะ บี *ttons ออฟฟ โย บเลาซ)
Smell the aroma of a dingaling king Ludacris when I’m in yo’ – HOUSE
(ซเม็ล ดิ อะโรมะ อ็อฝ อะ dingalings คิง ลูดาคริ ฮเว็น แอม อิน โย เฮาซ)
Check the ratio of men to women and women to men when down – SOUTH
(เช็ค เดอะ เรโฌ อ็อฝ เม็น ทู วีมเอิน แอ็นด วีมเอิน ทู เม็น ฮเว็น เดาน เซาธ)
Hot fellatio, hot jalapenos holla while they in yo’ – MOUTH
(ฮ็อท fellatio , ฮ็อท เฮลเลเพนโนซ ฮอลละ ฮไวล เด อิน โย เมาธ)
So we love that k-k-k-k
(โซ วี ลัฝ แดท เค เค เค เค)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Now I got the feelin we can cut the hell out each other
(เนา ไอ ก็อท เดอะ ฟีลิน วี แค็น คัท เดอะ เฮ็ล เอ้า อีช อัฑเออะ)
And I hope we be the same thang – freaks
(แอ็นด ดาย โฮพ วี บี เดอะ เซม เตง ฟรีค)
We can get the mattress goin eh-err, eh-err
(วี แค็น เก็ท เดอะ แมททเร็ซ โกอิน เอ เออ , เอ เออ)
Handlin business while I bang bang – skeet
(Handlin บีสเน็ซ ฮไวล ไอ แบ็ง แบ็ง ซคีตทฺ)
Wash the d*ck off and kick off another session again
(ว็อฌ เดอะ d*ck ออฟฟ แอ็นด คิด ออฟฟ แอะนัธเออะ เซฌอัน อะเกน)
I can break ’em off in the shower, kitchen flo’ or the outdoors
(ไอ แค็น บเรค เอ็ม ออฟฟ อิน เดอะ เฌาเออะ , คีชเอ็น โฟล ออ ดิ เอาทโด)
The pieces from the East is the sh*t
(เดอะ พีซ ฟร็อม ดิ อีซท อีส เดอะ ฌะ *ที)
and the flesh in the West is the best
(แอ็นด เดอะ ฟเล็ฌ อิน เดอะ เว็ซท อีส เดอะ เบ็ซท)
but Twista love them Chicago and South hoes
(บัท ทวิซดา ลัฝ เฑ็ม ชิคาโก แอ็นด เซาธ โฮ)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Come up out yo’, negligee, freak ’em on a regular day
(คัม อัพ เอ้า โย , เนกลิเฉ , ฟรีค เอ็ม ออน อะ เรกอิวเลอะ เด)
Cum six times – but it’s seven today
(คัม ซิคซ ไทม บัท อิทซ เซฝเอ็น ทุเด)
Ludacris in the back of your Chev-e-rolet
(ลูดาคริ ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร Chev อี rolet)
Ahh, ahh! What’s my name?
(อา , อา ! ว็อท มาย เนม)
So magical I come and touch the game
(โซ แมจอิแค็ล ไอ คัม แอ็นด ทั๊ช เดอะ เกม)
You motherf*ckers really lust to gain
(ยู motherf*ckers ริแอ็ลลิ ลัซท ทู เกน)
Nothin but hatin and a look of disgust
(นอทติน บัท แฮดดิน แอ็นด อะ ลุค อ็อฝ ดิซกัซท)
So it’s must, stay ” Adrenaline Rush ”
(โซ อิทซ มัซท , ซเท ” อเดนนารีน รัฌ “)
Wonderin why they don’t be bustin the same
(วันเดอริน ฮไว เด ด้อนท์ บี บัสติน เดอะ เซม)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
I’m clutchin my thang;
(แอม clutchin มาย เตง 😉
stuffin in it, strokin it down, beat the stuff up
(stuffin อิน หนิด , สโตรคิน หนิด เดาน , บีท เดอะ ซทัฟ อัพ)
Uh-uh shorty, don’t run from it
(อา อา ชอร์ทดิง , ด้อนท์ รัน ฟร็อม อิท)
She give me the booty I’m breakin it off
(ชี กิฝ มี เดอะ บูทิ แอม เบรกกิ้น หนิด ออฟฟ)
I can tell a stab by the way that she walk
(ไอ แค็น เท็ล อะ ซแท็บ ไบ เดอะ เว แดท ชี วอค)
Fatty flickin like it was dubs on it
(แฟททิ flickin ไลค อิท วอส ดับ ออน หนิด)
Peep how this player got skills, get ’em out the gator high heels
(พีพ เฮา ดีซ เพย์เยอร์ ก็อท ซคิล , เก็ท เอ็ม เอ้า เดอะ เกเดอร์ ไฮ ฮีล)
Pullin rubbers and swishers up out your Prada bag
(พลูลิน รับเบอะ แซน สวิซเชอ อัพ เอ้า ยุร พราดา แบ็ก)
Wanna smoke ‘dro I got a bag, take a proper drag befo’ I tap it
(วอนนา ซโมค ดีโร ไอ ก็อท ดา แบ็ก , เทค เก พรอพเออะ ดแร็ก befo ไอ แท็พ อิท)
I love the chicks that got a lotta ass, so we love that k-k-k-k
(ไอ ลัฝ เดอะ ชิค แดท ก็อท ดา ลอทดา อาซ , โซ วี ลัฝ แดท เค เค เค เค)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Bubble, bubble bubbles is in the bathtub
(บั๊บเบิ้ล , บั๊บเบิ้ล บั๊บเบิ้ล ซิส ซิน เดอะ แบตถาบ)
Makin you stutter from the b-body b*tters and backrubs
(เมกิน ยู ซทัทเทอะ ฟร็อม เดอะ บี บอดอิ บี *tters แซน backrubs)
It’s killin me thinkin about the bottles that pop
(อิทซ คิลลิน มี ติ้งกิน อะเบาท เดอะ บ๊อทเทิ่ล แดท พ็อพ)
The models that swallow willin, up under my pillow stayin strapped up
(เดอะ โม๊เด็ล แดท ซวอลโล วิลลิน , อัพ อันเดอะ มาย พีลโล สเตยิน สแตปชฺ อัพ)
If it tickles in the middle from Mr. Pickles you try to escape
(อิฟ อิท ทิกเคิล ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ฟร็อม มีซเทอะ พิ๊คเคิ้ล ยู ทไร ทู เอ็ซเคพ)
So give me the rope you gettin wrapped up
(โซ กิฝ มี เดอะ โรพ ยู เกดดิน แร็พท อัพ)
Rooty tooty so fruity and fresh, I’m fresh and fruity
(Rooty tooty โซ ฟรูทอิ แอ็นด ฟเร็ฌ , แอม ฟเร็ฌ แอ็นด ฟรูทอิ)
Ya duty’s to figure the booty’s gettin slapped up
(ยา ดยูทิ ทู ฟีกยุร เดอะ บูทิ เกดดิน สแลพ อัพ)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
I love them chicks that be thick as a loaf of bread
(ไอ ลัฝ เฑ็ม ชิค แดท บี ธิค แอ็ส ซา โลฟ อ็อฝ บเร็ด)
Long as I can still grab her legs, and push ’em up by her head
(ล็อง แอ็ส ซาย แค็น ซทิล กแร็บ เฮอ เล็ก , แอ็นด พุฌ เอ็ม อัพ ไบ เฮอ เฮ็ด)
How I dip up in it we can make a video
(เฮา ไอ ดิพ อัพ อิน หนิด วี แค็น เมค เก ฝีดอิโอ)
but I got the radio bumpin Jagged Edge by the bed
(บัท ไอ ก็อท เดอะ เรดิโอ บั้มปิน แจกกิด เอ็จ ไบ เดอะ เบ็ด)
When you wanna get up witcha cutty buddy
(ฮเว็น ยู วอนนา เก็ท อัพ วิทชา cutty บัดดิ)
come on and dip up through the hideout with Twist’
(คัมมอน แอ็นด ดิพ อัพ ธรู เดอะ hideout วิฑ ทวิซท)
But after we do what we gon’ do getcha purse and get together
(บัท อาฟเทอะ วี ดู ว็อท วี ก็อน ดู แกทชา เพิซ แอ็นด เก็ท ทุเกฑเออะ)
because now you gots to ride out – b*tch!
(บิคอส เนา ยู ก็อท ทู ไรด เอ้า บี *tch !)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Oh ‘Cris, can you – do it again, that’s what they askin me
(โอ คริซ , แค็น ยู ดู อิท อะเกน , แด๊ท ว็อท เด แอสกิน มี)
Hit skins, causin catastrophes
(ฮิท ซคิน , คอซิน คะแทซทโระฟี)
Get pinned, by me and my family
(เก็ท พินทฺ , ไบ มี แอ็นด มาย แฟมอิลิ)
Sip gin, fulfillin yo’ fantasies
(ซิพ จิน , fulfillin โย แฟนตาซีสฺ)
In yo condition I’m wishin you’ll take a lickin
(อิน โย ค็อนดีฌอัน แอม วิซชิน โยว เทค เก ลิคคิน)
and keep on tickin from thicker thighs
(แอ็นด คีพ ออน ทิคเคน ฟร็อม ทิคเกอร์ ไธ)
Finger lickin never get sick and tired, just take a look in her eyes
(ฟีงเกอะ ลิคคิน เนฝเวอะ เก็ท ซิค แอ็นด ไทร , จัซท เทค เก ลุค อิน เฮอ ไอ)
and you can tell she’s a figure five, so we love that k-k-k-k
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล ชี ซา ฟีกยุร ไฟฝ , โซ วี ลัฝ แดท เค เค เค เค)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Jagged Edge – repeat 2X]
([ แจกกิด เอ็จ ริพีท 2X ])
Cut up, gettin brains, in the Range
(คัท อัพ , เกดดิน บเรน , อิน เดอะ เรนจ)
We love to cut up cause we like them freaky thangs
(วี ลัฝ ทู คัท อัพ คอส วี ไลค เฑ็ม ฟรีคกี้เตง)
I like it when you let me try, anythang
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยู เล็ท มี ทไร , anythang)
Cause girl I ain’t got nothin but time
(คอส เกิล ไอ เอน ก็อท นอทติน บัท ไทม)
Let a n*gga get a little cut up girl
(เล็ท ดา เอ็น *gga เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คัท อัพ เกิล)

I come from the eighth planet in the 19th galaxy,
(ไอ คัม ฟร็อม ดิ เอธ พแลนเอ็ท อิน เดอะ 19th แกลแอ็คซิ ,)
where the royal penis is clean, yo’ majesty. Can it be,
(ฮแว เดอะ รอยแอ็ล พีนิซ ซิส คลีน , โย แมจเอ็ซทิ แค็น หนิด บี ,)
Sheila E, Appalonia, Vanity, all mad at me? I’m the
(ชีล่า อี , Appalonia , แฝนอิทิ , ออล แม็ด แอ็ท มี แอม เดอะ)
Prince d*ck of insanity. I’m good lovin, body-rockin,
(พรินซ d*ck อ็อฝ อินแซนอิทิ แอม เกิด ลัฝวิน , บอดอิ รอคกิน ,)
knockin boots all night long, we not stoppin.
(นอคคินบูท ซอร์ ไนท ล็อง , วี น็อท สตอปพิน)
I don’t care if the kids watchin, I stir it like motherf*ckin
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ เดอะ คิด วันชิน , ไอ ซเทอ อิท ไลค motherf*ckin)
coffee and brown sugar. Girls dem sugar. World class lover.
(คอฟฟิ แอ็นด บเราน ฌูกเออะ เกิล เดม ฌูกเออะ เวิลด คลาซ ลัฝเออะ)
Kama sutra, porno music producer. Tallywhacker is a rock hard
(Kama ซูทระ , โพรโน มยูสิค พโระดยูซเออะ Tallywhacker อีส ซา ร็อค ฮาด)
storm trooper with a purple helmet, made for crushin
(ซทอม ทรูพเออะ วิฑ อะ เพ๊อร์เพิ่ล เฮลเม็ท , เมด ฟอ crushin)
pink cookies. Goonie goo-goo, we cut bigfoots and wookies;
(พิงค คูคอิ Goonie กรู กรู , วี คัท บิ๊กฟู๊ด แซน วุกี 😉
and fat women, because they need love too.
(แอ็นด แฟ็ท วีมเอิน , บิคอส เด นีด ลัฝ ทู)
So go on big girl, whatchu gon’ do?
(โซ โก ออน บิก เกิล , วอทชู ก็อน ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freaky Thangs คำอ่านไทย Ludacris feat Twista, Jagged Edge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น