เนื้อเพลง Band on The Run คำอ่านไทย Paul McCartney

Stuck Inside These Four Walls,
( ซทัค อีนไซด ฑิส โฟ วอล ,)
Sent Inside Forever,
(เซ็นท อีนไซด เฟาะเรฝเออะ ,)
Never Seeing No One
(เนฝเวอะ ซีอิง โน วัน)
Nice Again Like You,
(ไน๊ซ์ อะเกน ไลค ยู ,)
Mama You, Mama You.
(มามะ ยู , มามะ ยู)

If I Ever Get Out Of Here,
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร ,)
Thought Of Giving It All Away
(ธอท อ็อฝ กีฝวิง อิท ดอร์ อะเว)
To A Registered Charity.
(ทู อะ เรจอิซเทอะ แชริทิ)
All I Need Is A Pint A Day
(ออล ไอ นีด อีส ซา ไพนท ดา เด)
If I Ever Get Out Of Here.
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร)

Well, The Rain Exploded With A Mighty Crash
(เว็ล , เดอะ เรน เอ็คซพโลด วิฑ อะ ไมทอิ คแร็ฌ)
As We Fell Into The Sun,
(แอ็ส วี เฟ็ล อีนทุ เดอะ ซัน ,)
And The First One Said To The Second One There
(แอ็นด เดอะ เฟิซท วัน เซ็ด ทู เดอะ เซคอันด วัน แดร์)
I Hope You’re Having Fun.
(ไอ โฮพ ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Band On The Run, Band On The Run.
(แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
And The Jailer Man And Sailor Sam
(แอ็นด เดอะ เจลเออะ แม็น แอ็นด เซลเออะ แซม)
Were Searching Every One
(เวอ เซิชอิง เอฝริ วัน)
For The Band On The Run, Band On The Run
(ฟอ เดอะ แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
Band On The Run, Band On The Run.
(แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
Well, The Undertaker Drew A Heavy Sigh
(เว็ล , ดิ อันเดอะเทคเออะ ดรู อะ เฮฝอิ ไซ)
Seeing No One Else Had Come,
(ซีอิง โน วัน เอ็ลซ แฮ็ด คัม ,)
And A Bell Was Ringing In The Village Square
(แอ็นด อะ เบลล์ วอส รีงอิง อิน เดอะ ฝีลลิจ ซคแว)
For The Rabbits On The Run.
(ฟอ เดอะ แรบบิท ออน เดอะ รัน)
Band On The Run, Band On The Run.
(แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
And The Jailer Man And Sailor Sam
(แอ็นด เดอะ เจลเออะ แม็น แอ็นด เซลเออะ แซม)
Were Searching Every One
(เวอ เซิชอิง เอฝริ วัน)
For The Band On The Run, Band On The Run
(ฟอ เดอะ แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
Band On The Run, Band On The Run.
(แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)

Well, The Night Was Falling As The Desert World
(เว็ล , เดอะ ไนท วอส ฟ๊อลิง แอ็ส เดอะ เดสเอิท เวิลด)
Began To Settle Down.
(บิแกน ทู เซ็ทเทิ่ล เดาน)
In The Town They’re Searching For Us Every Where
(อิน เดอะ ทาวน์ เดรว เซิชอิง ฟอ อัซ เอฝริ ฮแว)
But We Never W Ill Be Found.
(บัท วี เนฝเวอะ ดับบิว แอล บี เฟานด)

Band On The Run, Band On The Run.
(แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
And The County Judge Who Held A Grudge
(แอ็นด เดอะ เคานทิ จัจ ฮู เฮ็ลด อะ กรัจ)
Will Search For Evermore
(วิล เซิช ฟอ อีเวอมอร์)
For The Band On The Run, Band On The Run
(ฟอ เดอะ แบ็นด ออน เดอะ รัน , แบ็นด ออน เดอะ รัน)
Band On The Run Band On The Run,
(แบ็นด ออน เดอะ รัน แบ็นด ออน เดอะ รัน ,)

Band On The Run
(แบ็นด ออน เดอะ รัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Band on The Run คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น