เนื้อเพลง Don’t Want To Live My Life Without You คำอ่านไทย Soluna

Here… We are…
( เฮียร วี อาร์)
Going back to the start
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
When I thought we’ve come so far
(ฮเว็น นาย ธอท หวีบ คัม โซ ฟา)
And I.. I try…
(แอ็นด ดาย ไอ ทไร)
Tried to make you understand
(ทไร ทู เมค ยู อันเดิซแทนด)
I’ve done everything I can
(แอฝ ดัน เอ๊วี่ติง ไอ แค็น)

Every night I’m losing sleep
(เอฝริ ไนท แอม โรซิง ซลีพ)
Tell me if I’m in too deep
(เท็ล มี อิฟ แอม อิน ทู ดีพ)
I’m going… crazy
(แอม โกอิ้ง คเรสิ)
I don’t know what I should do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ เชิด ดู)
To fight the risk of losing you
(ทู ไฟท เดอะ ริซค อ็อฝ โรซิง ยู)
Baby.. Ay yi!
(เบบิ ไอ yi !)

Don’t Want to live my life
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Can’t go another night
(แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Don’t Want to live my life
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ)
Without your Love
(วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Without your love
(วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Without your love
(วิเฑาท ยุร ลัฝ)

There you go
(แดร์ ยู โก)
Hiding everything you feel
(ไฮดอิง เอ๊วี่ติง ยู ฟีล)
Too blind to see what’s real
(ทู บไลนด ทู ซี ว็อท ริแอ็ล)
You.. Forgot…
(ยู เฟาะกอท)
Everything I was to you
(เอ๊วี่ติง ไอ วอส ทู ยู)
The sun, the stars, the moon
(เดอะ ซัน , เดอะ ซทา , เดอะ มูน)

I don’t know what i’ve done wrong
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท แอฝ ดัน ร็อง)
Tell me whats been going on
(เท็ล มี ว็อท บีน โกอิ้ง ออน)
Inside you… lately
(อีนไซด ยู เลทลิ)
I just wanna do you right
(ไอ จัซท วอนนา ดู ยู ไรท)
I cant go another night
(ไอ แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท)
Baby… Ay yi!
(เบบิ ไอ yi !)

Don’t Want to Live my Life without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
Can’t go another night without you
(แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท วิเฑาท ยู)
Don’t Want to live my life without your Love
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Without your love
(วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Don’t Want to Live my Life [dont want to live my life] without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ [ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ ] วิเฑาท ยู)
Can’t go another night [cant go another night] without you
(แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท [ แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท ] วิเฑาท ยู)
Don’t Want to live my life [whoa ooohhh..] without your Love
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ [ โว้ว โอ้ ] วิเฑาท ยุร ลัฝ)
[without your love]
([ วิเฑาท ยุร ลัฝ ])
Without your love
(วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Dont want to live my life… without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
Dont want to live my life… without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
No, No, No
(โน , โน , โน)
Without you
(วิเฑาท ยู)

Here… We are…
(เฮียร วี อาร์)
Going back to the start
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
When I thought we’ve come so far
(ฮเว็น นาย ธอท หวีบ คัม โซ ฟา)

Don’t want to live my life without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
Can’t go another night without you
(แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท วิเฑาท ยู)
Don’t want to live my life without your Love
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
[without your love] Without your love
([ วิเฑาท ยุร ลัฝ ] วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Don’t want to live my life without you
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยู)
Can’t go another night without you
(แค็นท โก แอะนัธเออะ ไนท วิเฑาท ยู)
Don’t want to live my life without your Love
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ มาย ไลฟ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
[oohhh…] Without your love
([ อู้ ] วิเฑาท ยุร ลัฝ)

Don’t Want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Without You… Without your love…
(วิเฑาท ยู วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Don’t want to Live
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ)
Without You… Without your love…
(วิเฑาท ยู วิเฑาท ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Want To Live My Life Without You คำอ่านไทย Soluna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น