เนื้อเพลง All Right คำอ่านไทย Amy Grant

Looking out
( ลุคอิง เอ้า)
To the hills, to the setting sun,
(ทู เดอะ ฮิล , ทู เดอะ เซททิง ซัน ,)
I feel a cold wind
(ไอ ฟีล อะ โคลด วินด)
Bound to come;
(เบานด ทู คัม 😉
Another change,
(แอะนัธเออะ เชนจ ,)
Another end I cannot see,
(แอะนัธเออะ เอ็นด ดาย แคนน็อท ซี ,)
But your faithfulness to me
(บัท ยุร เฟธฟุลเน็ซ ทู มี)

Is making it all right.
(อีส เมคอิง อิท ดอร์ ไรท)
I fall down on my knees;
(ไอ ฟอล เดาน ออน มาย นี 😉
Tell me that it’s all right.
(เท็ล มี แดท อิทซ ซอร์ ไรท)
You give me what I need.
(ยู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
Years of knockin’ on heaven’s door
(เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด)
Have taught me this, if nothing more,
(แฮ็ฝ ทอท มี ดีซ , อิฟ นัธอิง โม ,)
That it’s all right, what may come.
(แดท อิทซ ซอร์ ไรท , ว็อท เม คัม)

I’ve heard it said,
(แอฝ เฮิด ดิท เซ็ด ,)
When the river’s running high,
(ฮเว็น เดอะ รีฝเออะ รันนิง ไฮ ,)
You get to higher ground or you die.
(ยู เก็ท ทู ไฮเออะ กเรานด ออ ยู ได)
Well, muddy waves of pain
(เว็ล , มัดดิ เวฝ อ็อฝ เพน)
Washed over me,
(ว็อฌ โอเฝอะ มี ,)
And it only made me see,
(แอ็นด ดิท โอ๊นลี่ เมด มี ซี ,)

It’s gonna be all right.
(อิทซ กอนนะ บี ออล ไรท)
I, I fall down on my knees;
(ไอ , ไอ ฟอล เดาน ออน มาย นี 😉
Tell me that it’s all right.
(เท็ล มี แดท อิทซ ซอร์ ไรท)
You give me what I need.
(ยู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
Years of knockin’ on heaven’s door
(เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด)
Have taught me this, if nothing more,
(แฮ็ฝ ทอท มี ดีซ , อิฟ นัธอิง โม ,)
That it’s all right, what may come.
(แดท อิทซ ซอร์ ไรท , ว็อท เม คัม)

When will I learn there’re no guarantees?
(ฮเว็น วิล ไอ เลิน ตรีเรลลา โน แกเร็นที)
What strengthens hope, my eyes have never seen,
(ว็อท ซทเรงเธ็น โฮพ , มาย ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ ซีน ,)
But it won’t be long
(บัท ดิธ ว็อนท บี ล็อง)
Till the faith will be sight,
(ทิล เดอะ เฟธ วิล บี ไซท ,)
And the heavens will say,
(แอ็นด เดอะ เฮฝเอ็น วิล เซ ,)

It’s all right.
(อิทซ ซอร์ ไรท)
[all right.]
([ ออล ไรท ])
[all right.]
([ ออล ไรท ])
[all right.]
([ ออล ไรท ])

All right,
(ออล ไรท ,)
I fall down on my knees;
(ไอ ฟอล เดาน ออน มาย นี 😉
Tell me that it’s all right.
(เท็ล มี แดท อิทซ ซอร์ ไรท)
You give me what I need.
(ยู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
Years of knockin’…heaven’s door,
(เยีย อ็อฝ นอคคินเฮฝเอ็น โด ,)
Have taught me this, if nothing more,
(แฮ็ฝ ทอท มี ดีซ , อิฟ นัธอิง โม ,)
And it’s all right.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ไรท)
Whatever comes.
(ฮว็อทเอฝเออะ คัม)

All right,
(ออล ไรท ,)
Fall on my knees,
(ฟอล ออน มาย นี ,)
Tell me that it’s all right.
(เท็ล มี แดท อิทซ ซอร์ ไรท)
You give me what I need.
(ยู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
[after all these] years of knockin’ on heaven’s door,
([ อาฟเทอะ ออล ฑิส ] เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด ,)
[years of knockin’ on heavens’ door,]
([ เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด , ])
[it’s gonna be] all right.
([ อิทซ กอนนะ บี ] ออล ไรท)
[oooooh, yeah.] all right.
([ อูฮู , เย่ ] ออล ไรท)
I fall down on my knees,
(ไอ ฟอล เดาน ออน มาย นี ,)
Tell me that it’s all right,
(เท็ล มี แดท อิทซ ซอร์ ไรท ,)
’cause you give me what I need,
(คอส ยู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด ,)
[after all these years of knockin’ on heaven’s door,]
([ อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด , ])
Years of knockin’ on heaven’s door,
(เยีย อ็อฝ นอคคินออน เฮฝเอ็น โด ,)
[it’s gonna be] all right.
([ อิทซ กอนนะ บี ] ออล ไรท)
Whatever comes, yes sir,
(ฮว็อทเอฝเออะ คัม , เย็ซ เซอ ,)
All right.
(ออล ไรท)
I fall down on my knees.
(ไอ ฟอล เดาน ออน มาย นี)
All right.
(ออล ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Right คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น