เนื้อเพลง Next to Me คำอ่านไทย Shayne Ward

Feels like the first time for me
( ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ฟอ มี)
One touch and you set me free
(วัน ทั๊ช แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)

You got me trippin’
(ยู ก็อท มี ทริพพิน)
And it feels like a shock to my system
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค เก ฌ็อค ทู มาย ซีซเท็ม)
Didn’t think it existed
(ดิ๊นอิน ธิงค อิท เอ็กสีซท)
And now I know that it’s true
(แอ็นด เนา ไอ โน แดท อิทซ ทรู)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)

And now I’m on a mission
(แอ็นด เนา แอม ออน อะ มีฌอัน)
Because you made me see
(บิคอส ยู เมด มี ซี)
That it’s not impossible
(แดท อิทซ น็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
That someone just like you
(แดท ซัมวัน จัซท ไลค ยู)
Could be with me
(เคิด บี วิฑ มี)
Yes you could
(เย็ซ ยู เคิด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Feels like the first time for me
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ฟอ มี)
One touch and you set me free
(วัน ทั๊ช แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)
It’s like you’re out of my league
(อิทซ ไลค ยัวร์ เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
And though I’m trying
(แอ็นด โธ แอม ทไรอิง)
To keep my cool
(ทู คีพ มาย คูล)
It’s hard you see
(อิทซ ฮาด ยู ซี)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)

Baby it was you that was missing
(เบบิ อิท วอส ยู แดท วอส มีซซิง)
I never knew the truth
(ไอ เนฝเวอะ นยู เดอะ ทรูธ)
Til my heart told me
(ทิล มาย ฮาท โทลด มี)
That something was different
(แดท ซัมติง วอส ดีฟเฟอะเร็นท)
So I listened for the first time
(โซ ไอ ลิ๊สซึ่น ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Yes I did
(เย็ซ ซาย ดิด)

It’s a new kind of feeling
(อิทซ ซา นยู ไคนด อ็อฝ ฟีลอิง)
You take me to a place
(ยู เทค มี ทู อะ พเลซ)
That I ain’t been
(แดท ไอ เอน บีน)
When you touch me
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
It’s magic
(อิทซ แมจอิค)
When you touch me
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
Yes it is
(เย็ซ ซิท อีส)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Feels like the first time for me
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ฟอ มี)
One touch and you set me free
(วัน ทั๊ช แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)
It’s like you’re out of my league
(อิทซ ไลค ยัวร์ เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
And though I’m trying
(แอ็นด โธ แอม ทไรอิง)
To keep my cool
(ทู คีพ มาย คูล)
It’s hard you see
(อิทซ ฮาด ยู ซี)
When you’re next to me Baby
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี เบบิ)
Next to me Baby
(เน็คซท ทู มี เบบิ)
Come on
(คัมมอน)

Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Every time that you look at me
(เอฝริ ไทม แดท ยู ลุค แกท มี)
And I have to try
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู ทไร)
And get a grip on reality
(แอ็นด เก็ท ดา กริพ ออน ริแอลอิทิ)
People say this and they say that
(พี๊เพิ่ล เซ ดีซ แซน เด เซ แดท)
But baby it’s hard to see
(บัท เบบิ อิทซ ฮาด ทู ซี)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
Baby come on
(เบบิ คัมมอน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Feels like the first time for me
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ฟอ มี)
One touch and you set me free
(วัน ทั๊ช แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)
It’s like you’re out of my league
(อิทซ ไลค ยัวร์ เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
And though I’m trying
(แอ็นด โธ แอม ทไรอิง)
To keep my cool
(ทู คีพ มาย คูล)
It’s hard you see
(อิทซ ฮาด ยู ซี)
When you’re next to me baby
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี เบบิ)
Next to me baby come on
(เน็คซท ทู มี เบบิ คัมมอน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Feels like the first time for me
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ฟอ มี)
One touch and you set me free
(วัน ทั๊ช แอ็นด ยู เซ็ท มี ฟรี)
It’s like you’re out of my league
(อิทซ ไลค ยัวร์ เอ้า อ็อฝ มาย ลีก)
And though I’m trying
(แอ็นด โธ แอม ทไรอิง)
To keep my cool
(ทู คีพ มาย คูล)
It’s hard you see
(อิทซ ฮาด ยู ซี)
When you’re next to me baby
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี เบบิ)
Next to me
(เน็คซท ทู มี)
Baby
(เบบิ)
Come on
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Next to Me คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น