เนื้อเพลง Timeless คำอ่านไทย Justin Guarini

[duet with Kelly Clarkson]
( [ ดิวเอท วิฑ เคลลี่ แครกสัน])

Baby come close, let me tell you this
(เบบิ คัม คโลส , เล็ท มี เท็ล ยู ดีซ)
In a whisper my heart says you know it too
(อิน อะ ฮวีซเพอะ มาย ฮาท เซ ยู โน อิท ทู)
Maybe we both share a secret wish
(เมบี วี โบธ แฌ อะ ซีคเร็ท วิฌ)
And you’re feeling my love reaching out to you
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง มาย ลัฝ รีชชิง เอ้า ทู ยู)

Timeless, don’t let it end no
(ไทมเล็ซ , ด้อนท์ เล็ท ดิธ เอ็นด โน)
Now that you’re right in my arms
(เนา แดท ยัวร์ ไรท อิน มาย อาม)
where you should stay
(ฮแว ยู เชิด ซเท)
Hold tight baby
(โฮลด ไทท เบบิ)
Timeless, don’t let it fade out of sight
(ไทมเล็ซ , ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด เอ้า อ็อฝ ไซท)
Just let the moments sweep us both away
(จัซท เล็ท เดอะ โมเม็นท สวี้พ อัซ โบธ อะเว)
Lifting us to where, we both agree
(ลิฝทิง อัซ ทู ฮแว , วี โบธ อักรี)
This is timeless, love
(ดีซ ซิส ไทมเล็ซ , ลัฝ)

I see it all baby in your eyes
(ไอ ซี อิท ดอร์ เบบิ อิน ยุร ไอ)
When you look at me, you know I feel it too [yes I do]
(ฮเว็น ยู ลุค แกท มี , ยู โน ไอ ฟีล อิท ทู [ เย็ซ ซาย ดู ])
So let’s sail away and meet forever baby
(โซ เล็ท เซล อะเว แอ็นด มีท เฟาะเรฝเออะ เบบิ)
Where the crystal ocean melts into the sky
(ฮแว เดอะ ครีซแท็ล โอแฌ็น เม็ลท อีนทุ เดอะ ซไค)
We shouldn’t let the moment pass [moment pass]
(วี ชูดดึ่น เล็ท เดอะ โมเม็นท เพซ [ โมเม็นท เพซ ])
Making me shiver, let’s make it last
(เมคอิง มี ฌีฝเออะ , เล็ท เมค อิท ลาซท)
Why should we lose it?
(ฮไว เชิด วี ลูส อิท)
Don’t ever let me go
(ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี โก)

Yeah yeah yeah yeeeaah yeah
(เย่ เย่ เย่ yeeeaah เย่)
Baby it’s timeless [oh baby it’s timeless]
(เบบิ อิทซ ไทมเล็ซ [ โอ เบบิ อิทซ ไทมเล็ซ ])
Timeless
(ไทมเล็ซ)
Don’t let it fade out of sight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เฝด เอ้า อ็อฝ ไซท)
Just let the moments sweep us both away
(จัซท เล็ท เดอะ โมเม็นท สวี้พ อัซ โบธ อะเว)
[just let the moments]
([ จัซท เล็ท เดอะ โมเม็นท ])
Lifting us to where we both agree this is timeless
(ลิฝทิง อัซ ทู ฮแว วี โบธ อักรี ดีซ ซิส ไทมเล็ซ)
This is timeless, love
(ดีซ ซิส ไทมเล็ซ , ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Timeless คำอ่านไทย Justin Guarini

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น