เนื้อเพลง Once in a Blue Moon คำอ่านไทย Van Morrison

Van Morrison
( แฝ็น มอร์ริซัน)
Exile Publishing Ltd / Universal Music Publishing Ltd
(เอกไสล พับบิชชิง ลีมอิทิด / ยูนิเฝอแซ็ล มยูสิค พับบิชชิง ลีมอิทิด)

Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Something good comes along
(ซัมติง เกิด คัม อะลอง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Everything’s not going wrong
(เอ๊วี่ติง น็อท โกอิ้ง ร็อง)
When you get weary
(ฮเว็น ยู เก็ท เวียริ)
Beating on the same old gong
(บืดิงสฺ ออน เดอะ เซม โอลด ก็อง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Someone like you comes along
(ซัมวัน ไลค ยู คัม อะลอง)

Once every once in a while
(วันซ เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
Something comes along that feels just right
(ซัมติง คัม อะลอง แดท ฟีล จัซท ไรท)
Once every once in a while
(วันซ เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
Just like switching on an electric light
(จัซท ไลค สวิทชิง ออน แอน อิเลคทริค ไลท)
And sometimes you try till you’re blue in the face
(แอ็นด ซัมไทม์ ยู ทไร ทิล ยัวร์ บลู อิน เดอะ เฟซ)
But when you get that feeling
(บัท ฮเว็น ยู เก็ท แดท ฟีลอิง)
Nothing’s going to take its place
(นัธอิง โกอิ้ง ทู เทค อิทซ พเลซ)

Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
There’s a thing called happiness
(แดร์ ซา ธิง คอล แฮพพิเน็ซ)
It happens when you’re in
(อิท แฮพเพ็น ฮเว็น ยัวร์ อิน)
A state of natural grace
(อะ ซเทท อ็อฝ แนชแร็ล กเรซ)

When the wind is blowing
(ฮเว็น เดอะ วินด อีส โบลวิง)
All around the fence
(ออล อะเรานด เดอะ เฟ็นซ)
I get that happy feeling
(ไอ เก็ท แดท แฮพพิ ฟีลอิง)
Things start making sense
(ธิง ซทาท เมคอิง เซ็นซ)
All just feels so lucky
(ออล จัซท ฟีล โซ ลัคคิ)
That you just can’t go wrong
(แดท ยู จัซท แค็นท โก ร็อง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Someone like you comes along
(ซัมวัน ไลค ยู คัม อะลอง)

Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
There’s a thing called happiness
(แดร์ ซา ธิง คอล แฮพพิเน็ซ)
It happens when you’re in
(อิท แฮพเพ็น ฮเว็น ยัวร์ อิน)
A state of natural grace
(อะ ซเทท อ็อฝ แนชแร็ล กเรซ)

When the grass is growing
(ฮเว็น เดอะ กราซ ซิส กโรอิง)
All around the fence
(ออล อะเรานด เดอะ เฟ็นซ)
And you get that happy feeling
(แอ็นด ยู เก็ท แดท แฮพพิ ฟีลอิง)
Everything starts making sense
(เอ๊วี่ติง ซทาท เมคอิง เซ็นซ)
And you get so lucky
(แอ็นด ยู เก็ท โซ ลัคคิ)
That you can’t go wrong
(แดท ยู แค็นท โก ร็อง)

Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Something comes along
(ซัมติง คัม อะลอง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Someone like you comes along
(ซัมวัน ไลค ยู คัม อะลอง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Something good comes along
(ซัมติง เกิด คัม อะลอง)
Once in a blue moon
(วันซ อิน อะ บลู มูน)
Someone like you comes along
(ซัมวัน ไลค ยู คัม อะลอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Once in a Blue Moon คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น