เนื้อเพลง Was It Something I Didn’t Say คำอ่านไทย 98 Degrees

Spending another night alone
( ซเพ็นดิง แอะนัธเออะ ไนท อะโลน)
Wondering when I’m ever gonna see you again
(วันเดอะริง ฮเว็น แอม เอฝเออะ กอนนะ ซี ยู อะเกน)
Thinking what I would give to get you back baby
(ติ้งกิง ว็อท ไอ เวิด กิฝ ทู เก็ท ยู แบ็ค เบบิ)
I should have told you how I felt then
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู เฮา ไอ เฟ็ลท เด็น)
Instead I kept it to myself
(อินซเทด ดาย เค็พท ดิธ ทู ไมเซลฟ)
I let my love go unexpressed
(ไอ เล็ท มาย ลัฝ โก อะเน็คซพเรซท)
Til it was too late, and you walked away
(ทิล อิท วอส ทู เลท , แอ็นด ยู วอค อะเว)

Chorus :
(โครัซ :)
Was it something I didn’t say
(วอส ซิท ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน เซ)
When I didn’t say I love you
(ฮเว็น นาย ดิ๊นอิน เซ ไอ ลัฝ ยู)
Was it words that you’ve never heard
(วอส ซิท เวิด แดท ยู๊ฟ เนฝเวอะ เฮิด)
All those words I should have told you
(ออล โฑส เวิด ซาย เชิด แฮ็ฝ โทลด ยู)
All those times, all those nights
(ออล โฑส ไทม , ออล โฑส ไนท)
When I had the chance to
(ฮเว็น นาย แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู)
Was it something I didn’t say
(วอส ซิท ซัมติง ไอ ดิ๊นอิน เซ)
Always assumed that you’d be there
(ออลเว แอ็ซยูม แดท ยูต บี แดร์)
Couldn’t foresee the day that you’d ever be leaving me
(คูดซึ่น โฟซี เดอะ เด แดท ยูต เอฝเออะ บี ลีฝอิงส มี)
How could I let my world slip through my hands baby
(เฮา เคิด ดาย เล็ท มาย เวิลด ซลิพ ธรู มาย แฮ็นด เบบิ)
I took for granted that you knew
(ไอ ทุค ฟอ กรานท แดท ยู นยู)
All the love I had for you
(ออล เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด ฟอ ยู)
I guess you never had a clue
(ไอ เก็ซ ยู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ คลู)
Til it was too late, you walked away
(ทิล อิท วอส ทู เลท , ยู วอค อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

All the words were in my heart, they went unspoken
(ออล เดอะ เวิด เวอ อิน มาย ฮาท , เด เว็นท อันซโพเค็น)
Baby now my silent heart, is a heart that’s broken
(เบบิ เนา มาย ไซเล็นท ฮาท , อีส ซา ฮาท แด๊ท บโรเค็น)
Shoulda let you know you’re the one I needed near me
(โช๊วดา เล็ท ยู โน ยัวร์ ดิ วัน ไอ นีด เนีย มี)
But I never let you hear me
(บัท ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู เฮีย มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Was It Something I Didn’t Say คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น