เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Michael Buble

Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
( คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล , เล็ท ฟไล อะเว)
If you can use some exotic booze
(อิฟ ยู แค็น ยูซ ซัม เอ็กสอทอิค บูส)
There’s a bar in far Bombay
(แดร์ ซา บา อิน ฟา บ็อมเบ)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล , เล็ท ฟไล อะเว)

Come fly with me, let’s float down to Peru
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟโลท เดาน ทู เพอรู)
In llama land there’s a one-man band
(อิน ลามะ แล็นด แดร์ ซา วัน แม็น แบ็นด)
And he’ll toot his flute for you
(แอ็นด เฮ็ล ทูท ฮิส ฟลูท ฟอ ยู)
Come fly with me, let’s take off in the blue
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท เทค ออฟฟ อิน เดอะ บลู)

Once I get you up there where the air is rarified
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ ฮแว ดิ แอ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide, starry-eyed
(เว็ล จัซท กไลด , ซทาริ ไอ)
Once I get you up there I’ll be holding you so near
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ แอล บี โฮลดิง ยู โซ เนีย)
You may hear angels cheer ’cause we’re together
(ยู เม เฮีย เอนเจล เชีย คอส เวีย ทุเกฑเออะ)

Weather-wise it’s such a lovely day
(เวฑเออะ ไวส อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เด)
You just say the words and we’ll beat the birds
(ยู จัซท เซ เดอะ เวิด แซน เว็ล บีท เดอะ เบิด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบ)
It’s perfect for a flying honeymoon, they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน , เด เซ)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล , เล็ท ฟไล อะเว)

Once I get you up there where the air is rarified
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ ฮแว ดิ แอ อีส แรริไฟ)
We’ll just glide, starry-eyed
(เว็ล จัซท กไลด , ซทาริ ไอ)
Once I get you up there I’ll be holding you so near
(วันซ ไอ เก็ท ยู อัพ แดร์ แอล บี โฮลดิง ยู โซ เนีย)
You may hear angels cheer ’cause we’re together
(ยู เม เฮีย เอนเจล เชีย คอส เวีย ทุเกฑเออะ)

Weather-wise it’s such a lovely day
(เวฑเออะ ไวส อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ เด)
You just say the words and we’ll beat the birds
(ยู จัซท เซ เดอะ เวิด แซน เว็ล บีท เดอะ เบิด)
Down to Acapulco Bay
(เดาน ทู Acapulco เบ)
It’s perfect for a flying honeymoon, they say
(อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท ฟอ รา ฟไลอิง ฮันอิมูน , เด เซ)
Come fly with me, let’s fly, let’s fly
(คัม ฟไล วิฑ มี , เล็ท ฟไล , เล็ท ฟไล)
Pack up, let’s fly away!!
(แพ็ค อัพ , เล็ท ฟไล อะเว ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Fly with Me คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น