เนื้อเพลง Heaven Sent คำอ่านไทย Keyshia Cole

Sent from heaven.
( เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น)
Sent from heaven.
(เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น)

Now you can wait your whole life wondering
(เนา ยู แค็น เวท ยุร โฮล ไลฟ วันเดอะริง)
When it’s gonna come or where it’s been.
(ฮเว็น อิทซ กอนนะ คัม ออ ฮแว อิทซ บีน)
You may have got your heart broken
(ยู เม แฮ็ฝ ก็อท ยุร ฮาท บโรเค็น)
A few times in the past
(อะ ฟยู ไทม ซิน เดอะ พาซท)
Never last strong as it used to,
(เนฝเวอะ ลาซท ซทร็อง แอ็ส ซิท ยูซ ทู ,)
Don’t feel as good as it used to [before]
(ด้อนท์ ฟีล แอ็ส เกิด แอ็ส ซิท ยูซ ทู [ บิโฟ ])
And all the things you used to say,
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง ยู ยูซ ทู เซ ,)
Things you used to do, went right out the door
(ธิง ยู ยูซ ทู ดู , เว็นท ไรท เอ้า เดอะ โด)

Oh no more, will you be the one
(โอ โน โม , วิล ยู บี ดิ วัน)
That’s what you tell everyone around you
(แด๊ท ว็อท ยู เท็ล เอ๊วี่วัน อะเรานด ยู)
But you know they’ve heard it all before
(บัท ยู โน เดวฟ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
What more can you say
(ว็อท โม แค็น ยู เซ)
When love won’t let you, walk away
(ฮเว็น ลัฝ ว็อนท เล็ท ยู , วอค อะเว)
And you can’t help who you love
(แอ็นด ยู แค็นท เฮ็ลพ ฮู ยู ลัฝ)
And you find yourself giving it away
(แอ็นด ยู ไฟนด ยุรเซลฟ กีฝวิง อิท อะเว)
When you think you’re in love
(ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ อิน ลัฝ)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])

Now you can wait your whole life tryna change
(เนา ยู แค็น เวท ยุร โฮล ไลฟ ทายนา เชนจ)
What the fear from what it’s been
(ว็อท เดอะ เฟีย ฟร็อม ว็อท อิทซ บีน)
You may have put your whole life into a man
(ยู เม แฮ็ฝ พัท ยุร โฮล ไลฟ อีนทุ อะ แม็น)
Loving what you thought that could’ve been.
(ลัฝอิง ว็อท ยู ธอท แดท คูดดิฝ บีน)
Don’t wanna swing your change
(ด้อนท์ วอนนา ซวิง ยุร เชนจ)
When you don’t feel as good as you used to [before]
(ฮเว็น ยู ด้อนท์ ฟีล แอ็ส เกิด แอ็ส ยู ยูซ ทู [ บิโฟ ])
And everything you used to say,
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ยูซ ทู เซ ,)
Everything you used to do clear right out the door
(เอ๊วี่ติง ยู ยูซ ทู ดู คเลีย ไรท เอ้า เดอะ โด)

Oh no more, will you be the one
(โอ โน โม , วิล ยู บี ดิ วัน)
That’s what you tell everyone around you
(แด๊ท ว็อท ยู เท็ล เอ๊วี่วัน อะเรานด ยู)
But you know they’ve heard it all before
(บัท ยู โน เดวฟ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
What more can you say
(ว็อท โม แค็น ยู เซ)
When love won’t let you, walk away
(ฮเว็น ลัฝ ว็อนท เล็ท ยู , วอค อะเว)
And it can’t help who it loves
(แอ็นด ดิท แค็นท เฮ็ลพ ฮู อิท ลัฝ)
And you find yourself giving it away
(แอ็นด ยู ไฟนด ยุรเซลฟ กีฝวิง อิท อะเว)
When you think you’re in love
(ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ อิน ลัฝ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])

Everybody say
(เอวี่บอดี้ เซ)
I wanna be the one you love
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
I wanna be [sent from heaven]
(ไอ วอนนา บี [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one you trust
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ยู ทรัซท)
I wanna be [sent from heaven]
(ไอ วอนนา บี [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one you need
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ยู นีด)
I wanna be [sent from heaven]
(ไอ วอนนา บี [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน)
I wanna be the one [sent from heaven]
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])

I wanna be the one who you believe
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน ฮู ยู บิลีฝ)
In your heart is sent from [sent from heaven]
(อิน ยุร ฮาท อีส เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])
There’s a piece of me who leaves when you gone
(แดร์ ซา พีซ อ็อฝ มี ฮู ลีฝ ฮเว็น ยู กอน)
Because you’re sent from [sent from heaven]
(บิคอส ยัวร์ เซ็นท ฟร็อม [ เซ็นท ฟร็อม เฮฝเอ็น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Sent คำอ่านไทย Keyshia Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น