เนื้อเพลง Ka-Boom! คำอ่านไทย Dark Lotus

Dark Lotus [Lotus]
( ดาค โลทัซ [ โลทัซ ])
I can make it thunder [Dark Lotus make it thunder]
(ไอ แค็น เมค อิท ธันเดอะ [ ดาค โลทัซ เมค อิท ธันเดอะ ])

[Jamie Madrox]
([ เจมี่ Madrox ])
Don’t be lookin’ to the sky for birds or planes
(ด้อนท์ บี ลุคกิน ทู เดอะ ซไค ฟอ เบิด ออ พเลน)
All you find is the Dark Lotus spittin’ the Black Rain
(ออล ยู ไฟนด อีส เดอะ ดาค โลทัซ สปิทดิน เดอะ บแล็ค เรน)
Bodies slammin’ each other
(บอดีสฺสแลมมิน อีช อัฑเออะ)
on clouds makin’ electrical sparks
(ออน คเลาด เมกิน อิเลคทริแค็ล ซพาค)
That can be seen for miles in the depths of the dark
(แดท แค็น บี ซีน ฟอ ไมล ซิน เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ ดาค)
Do you spot the clouds with thunderous roars
(ดู ยู สพอท เดอะ คเลาด วิฑ thunderous โร)
That’s when bolts start flying and rain starts to pour
(แด๊ท ฮเว็น โบลท ซทาท ฟไลอิง แอ็นด เรน ซทาท ทู โพ)
Where you gonna run from?
(ฮแว ยู กอนนะ รัน ฟร็อม)
Here we gotta clear view
(เฮียร วี กอททะ คเลีย ฝยู)
of what electrical bolts you know that we gonna spear you
(อ็อฝ ว็อท อิเลคทริแค็ล โบลท ยู โน แดท วี กอนนะ ซเพีย ยู)

[Violent J]
([ ไฝโอะเล็นท เจ ])
I gotta fifteen pound sledgehammer that I bury in the dome
(ไอ กอททะ ฟีฟทีน เพานด sledgehammer แดท ไอ เบริ อิน เดอะ โดม)
Some people in them unlocked tombs

(ซัม พี๊เพิ่ล อิน เฑ็ม อันลอค ทูม)
And f*ck a headache
(แอ็นด เอฟ *ck กา เฮดแฮ็ค)
I pop heads like grapes
(ไอ พ็อพ เฮ็ด ไลค กเรพ)
And I keep swingin’ at it till a bed breaks
(แอ็นด ดาย คีพ สวิงกิน แอ็ท ดิธ ทิล อะ เบ็ด บเรค)
I make ya boom
(ไอ เมค ยา บูม)
I’m always spendin’ bloody money
(แอม ออลเว สเปนดิน บลัดอิ มันอิ)
and if my momma found how I got it, she wouldn’t love me
(แอ็นด อิฟ มาย มอมมาเฟานด เฮา ไอ ก็อท ดิธ , ชี วูดดึ่น ลัฝ มี)
It’s over quick
(อิทซ โอเฝอะ ควิค)
I blow the brain matter out ya ears
(ไอ บโล เดอะ บเรน แมทเทอะ เอ้า ยา เอีย)
and leave the bloodiest crimescene a muthaf*ckas seen in years
(แอ็นด ลีฝ เดอะ bloodiest crimescene อะ muthaf*ckas ซีน อิน เยีย)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])
I can make it thunda
(ไอ แค็น เมค อิท thunda)
[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])
[Shake the ground]
([ เฌค เดอะ กเรานด ])

[Monoxide Child]
([ เมาะนอคไซด ไชล ])
Explosive!
(เอ็คซพโลซิฝ !)
And I can split the ground
(แอ็นด ดาย แค็น ซพลิท เดอะ กเรานด)
I’m that crazy muthaf*cka that just walked into town
(แอม แดท คเรสิ muthaf*cka แดท จัซท วอค อีนทุ ทาวน์)
WIth a backpack full of C4
(วิฑ อะ backpack ฟูล อ็อฝ C4)
and your backpack’s full of wack raps cause
(แอ็นด ยุร backpacks ฟูล อ็อฝ แวค แร็พ คอส)
it’s all that ya good for
(อิทซ ซอร์ แดท ยา เกิด ฟอ)
Push the b*tton, I dare you go ahead and do it
(พุฌ เดอะ บี *tton , ไอ แด ยู โก อะเฮด แอ็นด ดู อิท)
Ahh f*ck it I’m ’bout to lose it
(อา เอฟ *ck อิท แอม เบาท ทู ลูส อิท)
I’ll show you there’s nothing to it
(แอล โฌ ยู แดร์ นัธอิง ทู อิท)
I blew it up and then I walked away clean
(ไอ บลู อิท อัพ แอ็นด เด็น นาย วอค อะเว คลีน)
I wiped the black like a slate at a house on the scene
(ไอ ไวพ เดอะ บแล็ค ไลค เก ซเลท แอ็ท ดา เฮาซ ออน เดอะ ซีน)

[Shaggy 2 Dope]
([ แฌกกิ ทู โดพ ])
Don’t make me jump over, put Zeus in a headlock
(ด้อนท์ เมค มี จัมพ โอเฝอะ , พัท สยูซ ซิน อะ เฮดล็อค)
Then stamp my foot and make the Earth crack,
(เด็น ซแท็มพ มาย ฟุท แอ็นด เมค ดิ เอิธ คแร็ค ,)
Notice..
(โนทิซ)
My hatchet blade is sharp as a razor
(มาย แฮชอิท บเลด อีส ชาร์พ แอ็ส ซา เรเสอะ)
and split the spine of many a hater
(แอ็นด ซพลิท เดอะ ซไพน อ็อฝ เมนอิ อะ เฮเดอ)
When we roll this deal with six petals
(ฮเว็น วี โรล ดีซ ดีล วิฑ ซิคซ เพเดว)
and bang more heads together than heavy metal
(แอ็นด แบ็ง โม เฮ็ด ทุเกฑเออะ แฑ็น เฮฝอิ เมท่อล)
When my hands hit ya now ya gonna feel a grip
(ฮเว็น มาย แฮ็นด ฮิท ยา เนา ยา กอนนะ ฟีล อะ กริพ)
And when I go to Hell I’ll pimp the Devil like a BIYa-ITCH!
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก ทู เฮ็ล แอล พิมพ เดอะ เด๊ฝิ้ล ไลค เก BIYa อิช !)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])
I can make it thunda
(ไอ แค็น เมค อิท thunda)
[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])

[Blaze]
([ บเลส ])
Feel the Earth shake when my feet penetrate the ground
(ฟีล ดิ เอิธ เฌค ฮเว็น มาย ฟีท เพนอิทเรท เดอะ กเรานด)
The Dark Lotus fam is shaking clouds bringin’ the thunder down
(เดอะ ดาค โลทัซ แฟมอีส เชคกิ้ง คเลาด บริงอิน เดอะ ธันเดอะ เดาน)
Forget about the scope, we’re like a psycho killa
(เฟาะเกท อะเบาท เดอะ ซโคพ , เวีย ไลค เก ไซโคะ คิวลา)
There ain’t no method to my madness I only like to murda
(แดร์ เอน โน เมธอัด ทู มาย แมดเน็ซ ซาย โอ๊นลี่ ไลค ทู เมอร์ดา)
It’s cool to see b*tches try to run, they won’t get far
(อิทซ คูล ทู ซี บี *tches ทไร ทู รัน , เด ว็อนท เก็ท ฟา)
They just some movin’ targets and we aimin’ for the heart
(เด จัซท ซัม มูฝวิน ทาเก็ท แซน วี เอมิน ฟอ เดอะ ฮาท)
Pour this rain down like spurts of flash floods
(โพ ดีซ เรน เดาน ไลค ซเพิท อ็อฝ ฟแล็ฌ ฟลัด)
and dirty people lying in pools of their own blood
(แอ็นด เดอทิ พี๊เพิ่ล ลายยิง อิน พูล อ็อฝ แด โอน บลัด)

[Anybody Killa]
([ เอนอิบอดิ คิวลา ])
Do you see the light flash when you walk in the dark?
(ดู ยู ซี เดอะ ไลท ฟแล็ฌ ฮเว็น ยู วอค อิน เดอะ ดาค)
Lotus keeps you on the edge of your seat with a spark
(โลทัซ คีพ ยู ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ ยุร ซีท วิฑ อะ ซพาค)
Everything around is crumblin’
(เอ๊วี่ติง อะเรานด อีส crumblin)
listen to the sounds of the center of the Earth
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ ดิ เอิธ)
Rumblin’
(Rumblin)
Can you feel that?
(แค็น ยู ฟีล แดท)
Every place you look, your blinded by a sign
(เอฝริ พเลซ ยู ลุค , ยุร บไลนด ไบ อะ ไซน)
The thunders coming strong and your about to die
(เดอะ ธันเดอะ คัมอิง ซทร็อง แอ็นด ยุร อะเบาท ทู ได)
Hell is droppin’ faster
(เฮ็ล อีส ดรอพปิน ฟาสเทอะ)
Rain is burnin’ hot
(เรน อีส เบินนิน ฮ็อท)
And the only thing that you can do is sit back and watch
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ยู แค็น ดู อีส ซิท แบ็ค แอ็นด ว็อช)

[Chorus x4]
([ โครัซ x4 ])
I can make it thunda
(ไอ แค็น เมค อิท thunda)
[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])

[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])
[KABOOOOOOM!!!] [Looks Like Rain!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ] [ ลุค ไลค เรน ! ])
[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])
[KABOOOOOOM!!!]
([ KABOOOOOOM ! ! ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ka-Boom! คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น