เนื้อเพลง Jambalaya Hank Williams Cover) คำอ่านไทย Iris DeMent

Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh
( กู๊ดบาย โจ , มี กอททะ โก , มี โอ มาย โอ)
Me got to go pole the pirogue down the bayou
(มี ก็อท ทู โก โพล เดอะ pirogue เดาน เดอะ บายู)
My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh
(มาย Yvonne , เดอะ สีสเดส วัน , มี โอ มาย โอ)
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน , กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)

Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
(Jambalaya , ครอฟิฌ ไพ , ฟีลเล็ท gumbo)
Oh, tonight I’m a-gonna see my machez amio
(โอ , ทุไนท แอม มา กอนนะ ซี มาย machez amio)
Pick guitar, fill the fruit jar and be gay-oh
(พิค กิทา , ฟิล เดอะ ฟรูท จา แอ็นด บี เก โอ)
Son of a gun gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)

Thibodaux, Fountainbleaux, the place is buzzin’
(Thibodaux , Fountainbleaux , เดอะ พเลซ อีส บรัซซิน)
You know the kin folk come to see Yvonne by the dozen
(ยู โน เดอะ คิน โฟค คัม ทู ซี Yvonne ไบ เดอะ ดออเซน)
Dress in style, go hog wild, me oh my oh
(ดเรซ ซิน ซไทล , โก ฮ็อก ไวลด , มี โอ มาย โอ)
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน , กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)

Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
(Jambalaya , ครอฟิฌ ไพ , ฟีลเล็ท gumbo)
Oh, tonight I’m a-gonna see my machez amio
(โอ , ทุไนท แอม มา กอนนะ ซี มาย machez amio)
Pick guitar, fill the fruit jar and be gay-oh
(พิค กิทา , ฟิล เดอะ ฟรูท จา แอ็นด บี เก โอ)
Son of a gun gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)

Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
(Jambalaya , ครอฟิฌ ไพ , ฟีลเล็ท gumbo)
Oh, tonight I’m a-gonna see my machez amio
(โอ , ทุไนท แอม มา กอนนะ ซี มาย machez amio)
Gonna pick guitar, fill the fruit jar and be gay-oh
(กอนนะ พิค กิทา , ฟิล เดอะ ฟรูท จา แอ็นด บี เก โอ)
Son of a gun gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)
Son of a gun gonna have big fun on the bayou
(ซัน อ็อฝ อะ กัน กอนนะ แฮ็ฝ บิก ฟัน ออน เดอะ บายู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jambalaya Hank Williams Cover) คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น