เนื้อเพลง A Crescendo of Passion Bleeding คำอ่านไทย Cradle of Filth

Spells lay daggers before me
( ซเพ็ล เล แดกเกอะ บิโฟ มี)
Passion speaks in grue vehement stabs
(แพฌอัน ซพีค ซิน grue ฝีอิเม็น ซแท็บ)
Trance my eyes, fix my focus to pain
(ทแร็นซ มาย ไอ , ฟิคซ มาย โฟ๊คัส ทู เพน)
The tumour grows until the enemy is slain
(เดอะ ทูมอร กโร อันทีล ดิ เอนอิมิ อีส ซเลน)

[Gut The Church]
([ กัท เดอะ เชิช ])

Slightless storm
(Slightless ซทอม)
Knee-deep in hate I seeth
(นี ดีพ อิน เฮท ไอ seeth)
My purpose here has woken to breath
(มาย เพอพัซ เฮียร แฮ็ส โวคเอ็น ทู บเร็ธ)
Total war on the brethren of Men
(โทแท็ล วอ ออน เดอะ brethren อ็อฝ เม็น)
Millions regardless
(มีลยัน ริกาดเล็ซ)
Dying by my hand
(ไดอิง ไบ มาย แฮ็นด)

A Black Age Of Fire
(อะ บแล็ค เอจ อ็อฝ ไฟร)
Brief in its vicious eloquence
(บรีฟ อิน อิทซ ฝีฌอัซ เอลโอะคเว็นซ)
Removing the dross
(Removings เดอะ ดร็อซ)
Love will arise from the ashes of your loss
(ลัฝ วิล อะไรส ฟร็อม ดิ แอสเชรด อ็อฝ ยุร โรซ)

Then and only then
(เด็น แอ็นด โอ๊นลี่ เด็น)
Will the pleasure of Eden be mine
(วิล เดอะ พเลฉเออะ อ็อฝ อีเดน บี ไมน)
And the sinews of life itself will be tied
(แอ็นด เดอะ ซีนยู อ็อฝ ไลฟ อิทเซลฟ วิล บี ไท)
In the very veins of my bloodline
(อิน เดอะ เฝริ เฝน อ็อฝ มาย bloodline)

And their tears taste like wine…
(แอ็นด แด เทีย เทซท ไลค ไวน)

I will rule as a king
(ไอ วิล รูล แอ็ส ซา คิง)
And the Goddess will sit as my guiding Queen
(แอ็นด เดอะ กอดเดซ วิล ซิท แอ็ส มาย กายดิง ควีน)
In the glory of the earth our crowns are studded
(อิน เดอะ กโลริ อ็อฝ ดิ เอิธ เอ๊า คเราน แซร์ ซทัดดิด)
With the jewels of blasphemy
(วิฑ เดอะ จูเอ็ล อ็อฝ บแลซฟิมิ)

The blood is the life!
(เดอะ บลัด อีส เดอะ ไลฟ !)

I seek to evoke a new order in Man
(ไอ ซีค ทู อิโฝค เก นยู ออเดอะ อิน แม็น)
A flood of compulsion to resurrect Khem
(อะ ฟลัด อ็อฝ ค็อมพัลฌัน ทู เรสะเรคท Khem)
The lion is vexed to uproot and descend
(เดอะ ไลอัน อีส เฝ็คซ ทู อัพรูท แอ็นด ดิเซนด)
Chaos my steed in the thick, clinging dust
(เคอ็อซ มาย ซทีด อิน เดอะ ธิค , คลิงงิง ดัซท)
Tempering weapons of criminal lust
(Temperings เวพอัน อ็อฝ ครีมอิแน็ล ลัซท)
I hold sway from the East to fulfill prophecies
(ไอ โฮลด ซเว ฟร็อม ดิ อีซท ทู ฟุลฟีล prophecies)
Thinning the cause as fresh cells to disease
(Thinnings เดอะ คอส แอ็ส ฟเร็ฌ เซ็ล ทู ดิสีส)

The blood is the life!
(เดอะ บลัด อีส เดอะ ไลฟ !)

Even the moon will not lend thee her light
(อีเฝ็น เดอะ มูน วิล น็อท เล็นด ฑี เฮอ ไลท)
The darkness serves will to snuff out human life
(เดอะ ดาคเน็ซ เซิฝ วิล ทู ซนัฟ เอ้า ฮยูแม็น ไลฟ)
That I might reclaim the world as my right
(แดท ไอ ไมท ริคเลม เดอะ เวิลด แอ็ส มาย ไรท)

I kill without scruple or silent regret
(ไอ คิล วิเฑาท scruple ออ ไซเล็นท ริกเรท)
In haunts of the sinister lunar aspect
(อิน ฮอนท อ็อฝ เดอะ ซีนอิซเทอะ ลยูเนอะ แอซเพ็คท)
For I am the pleasure that comes from your pain
(ฟอ ไอ แอ็ม เดอะ พเลฉเออะ แดท คัม ฟร็อม ยุร เพน)
Tiny red miracles falling like… rain
(ไทนิ เร็ด มิ๊ราเคิ่ล ฟ๊อลิง ไลค เรน)

The incessant pall of death surrounds me
(ดิ อินเซซแซ็นท พอล อ็อฝ เด็ธ ซะเรานด มี)
But this is not the part of me that wishes to breed
(บัท ดีซ ซิส น็อท เดอะ พาท อ็อฝ มี แดท วิซเชรด ทู บรีด)
There will be no dread thereafter
(แดร์ วิล บี โน ดเร็ด thereafter)
The mysteries I reveal unto thee
(เดอะ มิสเตอร์ลีสฺ ซาย ริฝิล อันทู ฑี)

I stir the hearts of the wisest
(ไอ ซเทอ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ wisest)
By the fools I will always be feared
(ไบ เดอะ ฟูล ซาย วิล ออลเว บี เฟีย)
My Kingdom feeds off their slaughter…
(มาย คีงดัม ฟีด ออฟฟ แด ซลอเทอะ)

A crescendo of passion bleeding…
(อะ คเระเฌนโด อ็อฝ แพฌอัน บรีดดิ้ง)
On the pale reflection of dawn
(ออน เดอะ เพล ริฟเคลฌัน อ็อฝ ดอน)

Devour The Sun
(ดิเฝาร เดอะ ซัน)

” The Great Man of his time
(” เดอะ กเรท แม็น อ็อฝ ฮิส ไทม)
Is He who expresses
(อีส ฮี ฮู expresses)
The Will of his time;
(เดอะ วิล อ็อฝ ฮิส ไทม 😉
Who tells his time what it wills;
(ฮู เท็ล ฮิส ไทม ว็อท ดิธ วิล 😉
And who carries it out ”
(แอ็นด ฮู แคร์รี่ ซิท เอ้า “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Crescendo of Passion Bleeding คำอ่านไทย Cradle of Filth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น