เนื้อเพลง Heart of Gold คำอ่านไทย Boney M

I want to live,
( ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ,)
I want to give
(ไอ ว็อนท ทู กิฝ)
I’ve been a miner for a heart of gold.
(แอฝ บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
It’s these expressions I never give
(อิทซ ฑิส เอ็คซพเรฌอัน ซาย เนฝเวอะ กิฝ)
That keep me searching for a heart of gold
(แดท คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)

I want to live,
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ ,)
I want to give
(ไอ ว็อนท ทู กิฝ)
I’ve been a miner for a heart of gold.
(แอฝ บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
It’s these expressions I never give
(อิทซ ฑิส เอ็คซพเรฌอัน ซาย เนฝเวอะ กิฝ)
That keep me searching for a heart of gold
(แดท คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)
Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)

I’ve been to Hollywood
(แอฝ บีน ทู ฮอลิวูด)
I’ve been to Redwood
(แอฝ บีน ทู Redwood)
I crossed the ocean for a heart of gold
(ไอ คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
I’ve been in my mind, it’s such a fine line
(แอฝ บีน อิน มาย ไมนด , อิทซ ซัช อะ ไฟน ไลน)
That keeps me searching for a heart of gold
(แดท คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)
Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)

Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Been a miner for a heart of gold.
(บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Crossed the ocean for a heart of gold
(คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)

Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Been a miner for a heart of gold.
(บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Crossed the ocean for a heart of gold
(คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Been a miner for a heart of gold.
(บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Crossed the ocean for a heart of gold
(คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Been a miner for a heart of gold.
(บีน อะ ไมนเออะ ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
Crossed the ocean for a heart of gold
(คร็อซ ดิ โอแฌ็น ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)

Keeps me searching for a heart of gold
(คีพ มี เซิชอิง ฟอ รา ฮาท อ็อฝ โกลด)
And I’m getting old.
(แอ็นด แอม เกดดดิ้ง โอลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart of Gold คำอ่านไทย Boney M

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น