เนื้อเพลง Execute คำอ่านไทย Slipknot

It appears that we have reached the Edge, that zenith where stimuli and comatose collide.
( อิท แอ็พเพีย แดท วี แฮ็ฝ รีช ดิ เอ็จ , แดท สีนิธ ฮแว stimuli แอ็นด โคมะโทซ ค็อลไลด)
Forty years ago, THE MAN proclaimed the Age of the Gross to be upon us, and even though THE MAN was destroying our heritage and insulting our intelligence,
(ฟอทิ เยีย อะโก , เดอะ แม็น พโระคเลม ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ กโรซ ทู บี อุพอน อัซ , แอ็นด อีเฝ็น โธ เดอะ แม็น วอส เดสดรอยอิง เอ๊า เฮริทิจ แอ็นด อินซัลทิง เอ๊า อินเทลลิเจ็นซ ,)
that era has become very real.
(แดท อีระ แฮ็ส บิคัม เฝริ ริแอ็ล)
We labor for pleasure and abhor the guilt of pressure.
(วี เลเบอะ ฟอ พเลฉเออะ แอ็นด แอ็บฮอ เดอะ กิลท อ็อฝ พเรฌเออะ)
My generation will go down as the architects of contemporary disgust.
(มาย เจเนอะเรฌัน วิล โก เดาน แอ็ส ดิ อาคิเท็คท อ็อฝ ค็อนเทมโพะเรริ ดิซกัซท)
Some have fought and died.
(ซัม แฮ็ฝ ฟอท แอ็นด ได)
Others have allowed the strong to be butchered for a price they themselves don’t care about and will never understand.
(อัฑเออะ แฮ็ฝ แอ็ลเลา เดอะ ซทร็อง ทู บี บูชเออะ ฟอ รา พไรซ เด เฑ็มเซลฝส ด้อนท์ แค อะเบาท แอ็นด วิล เนฝเวอะ อันเดิซแทนด)
I myself am beleaguered by the selfish face of a kind of man that is NOT MANKIND.
(ไอ ไมเซลฟ แอ็ม บิลีเกอะ ไบ เดอะ เซลฟิส เฟซ อ็อฝ อะ ไคนด อ็อฝ แม็น แดท อีส น็อท แมนไคนด)
Distrust in information.
(ดิซทรัซท อิน อินเฟาะเมฌัน)
Fundamentalism of opinion.
(Fundamentalism อ็อฝ โอะพีนยัน)
Catastrophic boredom, and a fanatical devotion to that which DOES NOT MATTER.
(แคทัซทรอฟอิค โบดัม , แอ็นด อะ ฟะแนทอิแค็ล ดิโฝฌัน ทู แดท ฮวิช โด น็อท แมทเทอะ)
Where is your glory now, people?
(ฮแว อีส ยุร กโลริ เนา , พี๊เพิ่ล)
Where are your gods and politicians?
(ฮแว อาร์ ยุร ก็อด แซน พอลิทีฌแอ็น)
Where is your shame and salvation?
(ฮแว อีส ยุร เฌม แอ็นด แซ็ลเฝฌัน)
You Rage For No Reason Because You Have No Reason.
(ยู เรจ ฟอ โน รี๊ซั่น บิคอส ยู แฮ็ฝ โน รี๊ซั่น)

What Have You Ever Fought For?
(ว็อท แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ฟอท ฟอ)
What Have You Ever Bled For?
(ว็อท แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บเล็ด ฟอ)
The Face Of The Earth Is Scarred With The Walking Dead.
(เดอะ เฟซ อ็อฝ ดิ เอิธ อีส สเกลี่ วิฑ เดอะ วอคกิง เด็ด)
The Age Of The Gross Is A Living Virus.
(ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ กโรซ ซิส ซา ลีฝอิง ไฝรัซ)
This Is The Future You Have Created.
(ดีซ ซิส เดอะ ฟยูเชอะ ยู แฮ็ฝ คริเอท)
This Is The World You Have Set Ablaze.
(ดีซ ซิส เดอะ เวิลด ยู แฮ็ฝ เซ็ท อับเลส)
All Your Lies Are Coming True.
(ออล ยุร ไล แซร์ คัมอิง ทรู)
All Freedom Is Lost.
(ออล ฟรีดัม อีส ล็อซท)
All Hope Is Gone.
(ออล โฮพ อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Execute คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น