เนื้อเพลง A World to Believe in คำอ่านไทย Celine Dion

I’ve seen the tears and the heartache
( แอฝ ซีน เดอะ เทีย แซน เดอะ ฮาทเทค)
And I ‘ve felt the pain
(แอ็นด ดาย ve เฟ็ลท เดอะ เพน)
I’ve seen the hatred
(แอฝ ซีน เดอะ เฮทเร็ด)
And so many lives lost in vain
(แอ็นด โซ เมนอิ ไลฝ ล็อซท อิน เฝน)

And yet through this darkness
(แอ็นด เย็ท ธรู ดีซ ดาคเน็ซ)
There’s always a light that shines through
(แดร์ ออลเว ซา ไลท แดท ไฌน ธรู)
And takes me back home, takes me back home
(แอ็นด เทค มี แบ็ค โฮม , เทค มี แบ็ค โฮม)

All of the promises broken
(ออล อ็อฝ เดอะ พรอมอิซ บโรเค็น)
And all of the songs left unsung
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ซ็อง เล็ฟท อันซัง)
Seem so far away
(ซีม โซ ฟา อะเว)
As I make my way back to you
(แอ็ส ซาย เมค มาย เว แบ็ค ทู ยู)

You gave me faith
(ยู เกฝ มี เฟธ)
And you gave me a world to believe in
(แอ็นด ยู เกฝ มี อะ เวิลด ทู บิลีฝ อิน)
You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
And feeling this love
(แอ็นด ฟีลอิง ดีซ ลัฝ)
I can rise up above
(ไอ แค็น ไรส อัพ อะบัฝ)
And be strong, and be whole once again
(แอ็นด บี ซทร็อง , แอ็นด บี โฮล วันซ อะเกน)

I know that dreams we hold on to
(ไอ โน แดท ดรีม วี โฮลด ออน ทู)
Can just fade away
(แค็น จัซท เฝด อะเว)
And I know that words can be wasted
(แอ็นด ดาย โน แดท เวิด แค็น บี ว็อซท)
with so much to say
(วิฑ โซ มัช ทู เซ)

And when I feel helpless
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล เฮลพเล็ซ)
There’s always a hope that shines through
(แดร์ ออลเว ซา โฮพ แดท ไฌน ธรู)
And makes me believe
(แอ็นด เมค มี บิลีฝ)
And makes me believe
(แอ็นด เมค มี บิลีฝ)

And I see for one fleeting moment
(แอ็นด ดาย ซี ฟอ วัน ฟรีทอิง โมเม็นท)
A paradise under the sun
(อะ แพระไดส อันเดอะ เดอะ ซัน)
I drift away
(ไอ ดริฟท อะเว)
And I make my way back to you
(แอ็นด ดาย เมค มาย เว แบ็ค ทู ยู)
You gave me faith
(ยู เกฝ มี เฟธ)
And you gave me a world to believe in
(แอ็นด ยู เกฝ มี อะ เวิลด ทู บิลีฝ อิน)
You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
And feeling this love
(แอ็นด ฟีลอิง ดีซ ลัฝ)
I can rise up above
(ไอ แค็น ไรส อัพ อะบัฝ)
And be strong
(แอ็นด บี ซทร็อง)
and be whole once again
(แอ็นด บี โฮล วันซ อะเกน)

Life goes on
(ไลฟ โกซ ออน)
Can leave us with sorrow and pain
(แค็น ลีฝ อัซ วิฑ ซอโร แอ็นด เพน)
And I hold on
(แอ็นด ดาย โฮลด ออน)
To all that you are
(ทู ออล แดท ยู อาร์)
To all that we’ll be
(ทู ออล แดท เว็ล บี)
And I can go on once again
(แอ็นด ดาย แค็น โก ออน วันซ อะเกน)

You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
And feeling this love I can rise up above
(แอ็นด ฟีลอิง ดีซ ลัฝ ไอ แค็น ไรส อัพ อะบัฝ)
And be strong
(แอ็นด บี ซทร็อง)
And be whole
(แอ็นด บี โฮล)
Once again
(วันซ อะเกน)

You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
You gave me a love to believe in
(ยู เกฝ มี อะ ลัฝ ทู บิลีฝ อิน)
And feeling this love
(แอ็นด ฟีลอิง ดีซ ลัฝ)
I can rise up above
(ไอ แค็น ไรส อัพ อะบัฝ)
And be strong
(แอ็นด บี ซทร็อง)
And be whole
(แอ็นด บี โฮล)
Once again
(วันซ อะเกน)

Cause your love
(คอส ยุร ลัฝ)
Heals my soul
(ฮีล มาย โซล)
Once again
(วันซ อะเกน)

I can live I can dream
(ไอ แค็น ไลฝ ไอ แค็น ดรีม)
Once again
(วันซ อะเกน)
Cause you made me believe
(คอส ยู เมด มี บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A World to Believe in คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น