เนื้อเพลง Woman In Love คำอ่านไทย Bon Jovi

[J. Bon Jovi]
( [ เจ บ็อง โจฝวี่])

Call it social commentary
(คอล อิท โซแฌ็ล คอมเม็นเทริ)
Call it just what me eyes see
(คอล อิท จัซท ว็อท มี ไอ ซี)
Seems that there’s more pretty women
(ซีม แดท แดร์ โม พรีททิ วีมเอิน)
Than there are fish in the sea
(แฑ็น แดร์ อาร์ ฟิฌ อิน เดอะ ซี)
…Woman in love
(วูมเอิน อิน ลัฝ)

You see there’s girls who like your money
(ยู ซี แดร์ เกิล ฮู ไลค ยุร มันอิ)
Girls who like your car
(เกิล ฮู ไลค ยุร คา)
Girls who like to sip champagne
(เกิล ฮู ไลค ทู ซิพ แฌ็มเพน)
And feed on caviar
(แอ็นด ฟี ออน แคฝิอา)
…Woman in love
(วูมเอิน อิน ลัฝ)

Sen me some silk stockings
(เส็น มี ซัม ซิลค ซทอคคิง)
Smooth talking lipstick and curls
(ซมูฑ ทอคอิง ลิพซทิค แอ็นด เคิล)
I want a woman
(ไอ ว็อนท ดา วูมเอิน)
More than a girl
(โม แฑ็น อะ เกิล)
Need some lip-locking, cool walking
(นีด ซัม ลิพ lockings , คูล วอคกิง)
Diamonds and pearls
(ไดมันด แซน เพิล)
I’ll wrap ’em all up
(แอล แร็พ เอ็ม ออล อัพ)
And give them the world
(แอ็นด กิฝ เฑ็ม เดอะ เวิลด)

You know there ain’t no woman
(ยู โน แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
Ain’t nothing
(เอน นัธอิง)
She can’t rise above
(ชี แค็นท ไรส อะบัฝ)
She can part the water
(ชี แค็น พาท เดอะ วอเทอะ)
When the seas get rough
(ฮเว็น เดอะ ซี เก็ท รัฟ)
But there ain’t no woman
(บัท แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)

If lust is just a dirty dog
(อิฟ ลัซท อีส จัซท ดา เดอทิ ด็อก)
I’ve been scratching with the fleas
(แอฝ บีน scratchings วิฑ เดอะ ฟลี)
I’ve been waking up your neighbours
(แอฝ บีน เวคกิ้ง อัพ ยุร เนเบอะ)
Barking up your tree
(บารกคิง อัพ ยุร ทรี)
I went down to the shopping mall
(ไอ เว็นท เดาน ทู เดอะ ชอปปิ้ง มอล)
To get it off my mind
(ทู เก็ท ดิธ ออฟฟ มาย ไมนด)
But it’s like sleeping with the enemy
(บัท อิทซ ไลค ซลีพพิง วิฑ ดิ เอนอิมิ)
If you’re not deaf and blind
(อิฟ ยัวร์ น็อท เด็ฟ แอ็นด บไลนด)

I tried to run
(ไอ ทไร ทู รัน)
But it was too late for me
(บัท ดิธ วอส ทู เลท ฟอ มี)
I tried to hide
(ไอ ทไร ทู ไฮด)
Since the day Adam met Eve
(ซินซ เดอะ เด แอดแอ็ม เม็ท อี๊ฟ)
Till I turned on the television
(ทิล ไอ เทิน ออน เดอะ เทลิฝีฉอัน)
And I looked up on the screen
(แอ็นด ดาย ลุค อัพ ออน เดอะ ซครีน)
I saw a hundred pretty girls
(ไอ ซอ อะ ฮันดเร็ด พรีททิ เกิล)
Sing this song on MTV
(ซิง ดีซ ซ็อง ออน เอ็มทีวี)

Sen me some silk stockings
(เส็น มี ซัม ซิลค ซทอคคิง)
Smooth talking lipstick and curls
(ซมูฑ ทอคอิง ลิพซทิค แอ็นด เคิล)
I want a woman
(ไอ ว็อนท ดา วูมเอิน)
More than a girl
(โม แฑ็น อะ เกิล)
Need some lip-locking, cool walking
(นีด ซัม ลิพ lockings , คูล วอคกิง)
Diamonds and pearls
(ไดมันด แซน เพิล)
I’ll wrap ’em all up
(แอล แร็พ เอ็ม ออล อัพ)
And give them the world
(แอ็นด กิฝ เฑ็ม เดอะ เวิลด)

You know there ain’t no woman
(ยู โน แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
Ain’t nothing she can’t rise above
(เอน นัธอิง ชี แค็นท ไรส อะบัฝ)
She can part the water
(ชี แค็น พาท เดอะ วอเทอะ)
When the seas get rough
(ฮเว็น เดอะ ซี เก็ท รัฟ)
There ain’t no woman
(แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
There ain’t secret
(แดร์ เอน ซีคเร็ท)
To woman in love
(ทู วูมเอิน อิน ลัฝ)
You think that you can
(ยู ธิงค แดท ยู แค็น)
Live without ’em
(ไลฝ วิเฑาท เอ็ม)
But you’re asking too much
(บัท ยัวร์ อาคกิ้ง ทู มัช)
You see I’ve slept with romance
(ยู ซี แอฝ ซเล็พท วิฑ โระแมนซ)
And danced with lust
(แอ็นด ดานซ วิฑ ลัซท)
But there ain’t no woman
(บัท แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

I’ve travelled all around the world
(แอฝ ทแรฝเอ็ลด ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
Across the seven seas
(อัครอซ เดอะ เซฝเอ็น ซี)
Got everything I wanted
(ก็อท เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท)
There’s just one thing I need
(แดร์ จัซท วัน ธิง ไอ นีด)
It hasn’t changed forever
(อิท แฮ็ซท เชนจ เฟาะเรฝเออะ)
Fathers tell your sons
(ฟาเฑอะ เท็ล ยุร ซัน)
That there ain’t nothing like
(แดท แดร์ เอน นัธอิง ไลค)
A thing called love
(อะ ธิง คอล ลัฝ)

You know there ain’t no woman
(ยู โน แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
Ain’t nothing she can’t rise above
(เอน นัธอิง ชี แค็นท ไรส อะบัฝ)
She can part the water
(ชี แค็น พาท เดอะ วอเทอะ)
When the seas get rough
(ฮเว็น เดอะ ซี เก็ท รัฟ)
There ain’t no woman
(แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
There ain’t secret
(แดร์ เอน ซีคเร็ท)
To woman in love
(ทู วูมเอิน อิน ลัฝ)
You think that you can
(ยู ธิงค แดท ยู แค็น)
Live without ’em
(ไลฝ วิเฑาท เอ็ม)
But you’re asking too much
(บัท ยัวร์ อาคกิ้ง ทู มัช)
You see I’ve slept with romance
(ยู ซี แอฝ ซเล็พท วิฑ โระแมนซ)
And danced with lust
(แอ็นด ดานซ วิฑ ลัซท)
But there ain’t no woman
(บัท แดร์ เอน โน วูมเอิน)
Like a woman in love
(ไลค เก วูมเอิน อิน ลัฝ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Woman In Love คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น