เนื้อเพลง Darlin’ คำอ่านไทย Backstreet Boys

[Spoken:]
( [ ซโพเค็น : ])
Baby, can I talk to you?
(เบบิ , แค็น นาย ทอค ทู ยู)
I know something’s wrong
(ไอ โน ซัมติง ร็อง)
Things just ain’t the same
(ธิง จัซท เอน เดอะ เซม)
But deep down inside
(บัท ดีพ เดาน อีนไซด)
I know you still care
(ไอ โน ยู ซทิล แค)
So tell me what to do
(โซ เท็ล มี ว็อท ทู ดู)
To get things back
(ทู เก็ท ธิง แบ็ค)
The way they used to be
(เดอะ เว เด ยูซ ทู บี)

If your words had meaning
(อิฟ ยุร เวิด แฮ็ด มีนนิง)
If you really cared about me
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ คา อะเบาท มี)
Tell me why can’t I find love in your heart
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ ไฟนด ลัฝ อิน ยุร ฮาท)
If you were my lover
(อิฟ ยู เวอ มาย ลัฝเออะ)
A constant friend to me
(อะ คอนสแท็นท ฟเร็นด ทู มี)
Tell me why
(เท็ล มี ฮไว)
Would you turn away from my love
(เวิด ยู เทิน อะเว ฟร็อม มาย ลัฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So darlin’
(โซ ดาร์ลิน)
Tell me what to do to make things right
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู ทู เมค ธิง ไรท)
Darlin’
(ดาร์ลิน)
Tell me what to do to make things right
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู ทู เมค ธิง ไรท)
Darlin’
(ดาร์ลิน)
Tell me what to do to make things right for love
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู ทู เมค ธิง ไรท ฟอ ลัฝ)
Tell me what to do to make things right for love [for love]
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู ทู เมค ธิง ไรท ฟอ ลัฝ [ ฟอ ลัฝ ])

If your words have reason
(อิฟ ยุร เวิด แฮ็ฝ รี๊ซั่น)
When they won’t turn away from me
(ฮเว็น เด ว็อนท เทิน อะเว ฟร็อม มี)
They’re trying hard to hide all truth they might say
(เดรว ทไรอิง ฮาด ทู ไฮด ออล ทรูธ เด ไมท เซ)
If you listen to me girl
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี เกิล)
If you know how I’m feeling inside
(อิฟ ยู โน เฮา แอม ฟีลอิง อีนไซด)
Then maybe you wouldn’t shut me out your life, baby
(เด็น เมบี ยู วูดดึ่น ฌัท มี เอ้า ยุร ไลฟ , เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
All I’m asking for
(ออล แอม อาคกิ้ง ฟอ)
Is a chance to let me love you
(อีส ซา ชานซ ทู เล็ท มี ลัฝ ยู)
Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
Girl, you know with me
(เกิล , ยู โน วิฑ มี)
Is where you should be
(อีส ฮแว ยู เชิด บี)
And if by chance we should find
(แอ็นด อิฟ ไบ ชานซ วี เชิด ไฟนด)
That it can be for you and I
(แดท ดิธ แค็น บี ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
Then girl I’ll try
(เด็น เกิล แอล ทไร)
I’ll try
(แอล ทไร)
Oh baby
(โอ เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Girl, you should know how I feel by now
(เกิล , ยู เชิด โน เฮา ไอ ฟีล ไบ เนา)
There’s so many ways to love
(แดร์ โซ เมนอิ เว ทู ลัฝ)
So just open your heart
(โซ จัซท โอเพ็น ยุร ฮาท)
And I’ll find the way
(แอ็นด แอล ไฟนด เดอะ เว)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Darlin’ คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น