เนื้อเพลง Reckless Abandon คำอ่านไทย Blink 182

On And On Reckless Abandon
( ออน แอ็นด ออน เรคเล็ซ อะแบนดัน)
Somethings Wrong This Is Gonna Shock Them
(ซัมติง ร็อง ดีซ ซิส กอนนะ ฌ็อค เฑ็ม)
Nothing To Hold On To
(นัธอิง ทู โฮลด ออน ทู)
We’ll Use This Song To Lead You On
(เว็ล ยูซ ดีซ ซ็อง ทู เล็ด ยู ออน)

I Learned A Lot Today
(ไอ เลิน อะ ล็อท ทุเด)
Not Sure If I’ll Get Blamed
(น็อท ฌุร อิฟ แอล เก็ท บเลม)
Not Sure If I’ll Fail Or Pass
(น็อท ฌุร อิฟ แอล เฟล ออ เพซ)
Kissed Every Girl In Class
(คิซ เอฝริ เกิล อิน คลาซ)

Everybody Would Waste It All
(เอวี่บอดี้ เวิด เวซท อิท ดอร์)
To Have A Summer That They Could Call
(ทู แฮ็ฝ อะ ซัมเมอะ แดท เด เคิด คอล)
Memories Are Full Of Fun
(เมรโมรี แซร์ ฟูล อ็อฝ ฟัน)
F*cked Up When It’s All Done
(เอฟ *cked อัพ ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน)

On And On Reckless Abandon
(ออน แอ็นด ออน เรคเล็ซ อะแบนดัน)
Somethings Wrong This Is Gonna Shock Them
(ซัมติง ร็อง ดีซ ซิส กอนนะ ฌ็อค เฑ็ม)
Nothing To Hold On To
(นัธอิง ทู โฮลด ออน ทู)
We’ll Use This Song To Lead You On
(เว็ล ยูซ ดีซ ซ็อง ทู เล็ด ยู ออน)
And Break The Truth With More Bad News
(แอ็นด บเรค เดอะ ทรูธ วิฑ โม แบ็ด นยู)
He Left A Scar Size Extra Large
(ฮี เล็ฟท ดา ซคา ไซส เอ๊กซทร่า ลาจ)

Sick Of Drinking The Alcohol
(ซิค อ็อฝ ดริงคิง ดิ แอลโคะฮ็อล)
In A Million Bathroom Stalls
(อิน อะ มีลยัน บาทรูม ซทอล)
Eyes Are Red And My Movement’s Slow
(ไอ แซร์ เร็ด แอ็นด มาย มูฝเม็นท ซโล)
Too High Get Her To Go
(ทู ไฮ เก็ท เฮอ ทู โก)
He Took A Sh*t In The Bathroom Tub
(ฮี ทุค กา ฌะ *ที อิน เดอะ บาทรูม ทับ)
Infect The Dog With Brownie Drugs
(อินเฟคท เดอะ ด็อก วิฑ บเรานอิ ดรัก)
Tried Hard To Not Get Caught
(ทไร ฮาด ทู น็อท เก็ท คอท)
He F*cked A Chick In A Parking Lot
(ฮี เอฟ *cked อะ ชิค อิน อะ พาคกิ้ง ล็อท)

On And On Reckless Abandon
(ออน แอ็นด ออน เรคเล็ซ อะแบนดัน)
Somethings Wrong This Is Gonna Shock Them
(ซัมติง ร็อง ดีซ ซิส กอนนะ ฌ็อค เฑ็ม)
Nothing To Hold On To
(นัธอิง ทู โฮลด ออน ทู)
We’ll Use This Song To Lead You On
(เว็ล ยูซ ดีซ ซ็อง ทู เล็ด ยู ออน)
And Break The Truth With More Bad News
(แอ็นด บเรค เดอะ ทรูธ วิฑ โม แบ็ด นยู)
He Left A Scar Size Extra Large
(ฮี เล็ฟท ดา ซคา ไซส เอ๊กซทร่า ลาจ)

Break A Window And Bust A Wall
(บเรค กา วีนโด แอ็นด บัซท ดา วอล)
Making Fun Of Your Friends Mom
(เมคอิง ฟัน อ็อฝ ยุร ฟเร็นด มัม)
Turn The Music Up Way Too Loud
(เทิน เดอะ มยูสิค อัพ เว ทู เลาด)
Charge A Pizza To The House
(ชาจ อะ พีสสะ ทู เดอะ เฮาซ)
Everybody Would Waste It All
(เอวี่บอดี้ เวิด เวซท อิท ดอร์)
To Have A Summer That They Could Call
(ทู แฮ็ฝ อะ ซัมเมอะ แดท เด เคิด คอล)
Memories Are Full Of Fun
(เมรโมรี แซร์ ฟูล อ็อฝ ฟัน)
F*cked Up When It’s All Done
(เอฟ *cked อัพ ฮเว็น อิทซ ซอร์ ดัน)

On And On Reckless Abandon
(ออน แอ็นด ออน เรคเล็ซ อะแบนดัน)
Somethings Wrong This Is Gonna Shock Them
(ซัมติง ร็อง ดีซ ซิส กอนนะ ฌ็อค เฑ็ม)
Nothing To Hold On To
(นัธอิง ทู โฮลด ออน ทู)
We’ll Use This Song To Lead You On
(เว็ล ยูซ ดีซ ซ็อง ทู เล็ด ยู ออน)
And Break The Truth With More Bad News
(แอ็นด บเรค เดอะ ทรูธ วิฑ โม แบ็ด นยู)
He Left A Scar Size Extra Large
(ฮี เล็ฟท ดา ซคา ไซส เอ๊กซทร่า ลาจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reckless Abandon คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น