เนื้อเพลง Ain’t It Funny (Murder Remix) คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Ja Rule & Cadillac Tah

[Ja Rule:]
( [ จา รูล : ])
Murda Inc
(เมอร์ดา อิงคฺ)
Haha it must be the ass
(ฮาฮา อิท มัซท บี ดิ อาซ)
That got me like damn
(แดท ก็อท มี ไลค แด็ม)
If they get any fatter
(อิฟ เด เก็ท เอนอิ fatter)
Man the rule gonna hafta get at her
(แม็น เดอะ รูล กอนนะ hafta เก็ท แอ็ท เฮอ)
And our situation won’t matter
(แอ็นด เอ๊า ซิชิวเอฌัน ว็อนท แมทเทอะ)
I come to make you smile
(ไอ คัม ทู เมค ยู ซไมล)
In the freakiest landers
(อิน เดอะ freakiest landers)
J to tha L-O, hello !
(เจ ทู ท่า แอล โอ , เฮ็ลโล !)
, no I’m not Lee Harvey Oswald
(, โน แอม น็อท ลี Harvey Oswald)
I’m the rule and the shot call
(แอม เดอะ รูล แอ็นด เดอะ ฌ็อท คอล)
Off the wall
(ออฟฟ เดอะ วอล)
Like MJ in his early days
(ไลค MJ อิน ฮิส เออลิ เด)
It’s the INC, and Lopez now
(อิทซ ดิ อิงคฺ , แอ็นด โลเพซ เนา)

[Jennifer:]
([ เจนนีเฟอร์ : ])
Ain’t it funny
(เอน ดิธ ฟันนิ)
It’s been awhile since you came around
(อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ ยู เคม อะเรานด)
Now ya wanna see what’s goin’ down
(เนา ยา วอนนา ซี ว็อท โกอิน เดาน)
Tryin’ to tell me why ya want my time
(ทายอิน ทู เท็ล มี ฮไว ยา ว็อนท มาย ไทม)
Tryin’ to tell me how I’m on your mind
(ทายอิน ทู เท็ล มี เฮา แอม ออน ยุร ไมนด)

See it never had to be this way
(ซี อิท เนฝเวอะ แฮ็ด ทู บี ดีซ เว)
You should of never played the games you played
(ยู เชิด อ็อฝ เนฝเวอะ พเล เดอะ เกม ยู พเล)
Now I’m seein’ that you’re kinda lame
(เนา แอม ซีอินแดท ยัวร์ กินดา เลม)
Knowin how the situation change
(โนว์อิน เฮา เดอะ ซิชิวเอฌัน เชนจ)

Ain’t that funny [Ainดt it funny]
(เอน แดท ฟันนิ [ Ainดt ดิธ ฟันนิ ])
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, now I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , เนา ไอ แค็น ซไมล แอ็นด เซ)

Ain’t that funny [Ainดt it funny]
(เอน แดท ฟันนิ [ Ainดt ดิธ ฟันนิ ])
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, I’m glad I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , แอม กแล็ด ดาย แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)

I remember how you walked away
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ยู วอค อะเว)
Even when I tried to call your name
(อีเฝ็น ฮเว็น นาย ทไร ทู คอล ยุร เนม)
See at first I didn’t understand
(ซี แอ็ท เฟิซท ไอ ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
Now you’re lookin’ like a lonely man
(เนา ยัวร์ ลุคกิน ไลค เก โลนลิ แม็น)

I remember how you did me wrong
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ยู ดิด มี ร็อง)
And now you’re hurtin’ ‘cuz my love is gone
(แอ็นด เนา ยัวร์ ฮาร์ดิน คัซ มาย ลัฝ อีส กอน)
Everybody gets a chance to burn
(เอวี่บอดี้ เก็ท ซา ชานซ ทู เบิน)
You can take it as a lesson learned
(ยู แค็น เทค อิท แอ็ส ซา เล๊ซซั่น เลิน)

[ Chorus Repeat]
([ โครัซ ริพีท ])

[Cadillac Tah:]
([ คาดิลแล Tah : ])
C-A double D, Hi
(ซี อะ ดั๊บเบิ้ล ดี , ไฮ)
Double dose my Fly by, red line
(ดั๊บเบิ้ล โดซ มาย ฟไล ไบ , เร็ด ไลน)
Testerosa
(Testerosa)
Oh I, never been a s*cker for ” chocha ”
(โอ ไอ , เนฝเวอะ บีน อะ เอส *cker ฟอ ” chocha “)
Spit the ism, hit em, get rid of em, and you know Tae
(ซพิท ดิ ism , ฮิท เอ็ม , เก็ท ริด อ็อฝ เอ็ม , แอ็นด ยู โน Tae)
Get it gully, and ain’t that funny
(เก็ท ดิธ กัลลิ , แอ็นด เอน แดท ฟันนิ)
How they want me, see me workin’ wit money
(เฮา เด ว็อนท มี , ซี มี เวิคกิน วิท มันอิ)
But Cali ain’t a dummy
(บัท กาลี เอน ดา ดัมมิ)
What these brodies want from me?
(ว็อท ฑิส brodies ว็อนท ฟร็อม มี)
Cuz all I got is G, J.Lo
(คัซ ออล ไอ ก็อท อีส จี , เจ โล)
And Murda I.N.C.
(แอ็นด เมอร์ดา ไอ เอ็น ซี)

[Jennifer:]
([ เจนนีเฟอร์ : ])
I really wish you wouldn’t send me gifts
(ไอ ริแอ็ลลิ วิฌ ยู วูดดึ่น เซ็นด มี กิฟท)
Tryin’ to make me sit and reminisce
(ทายอิน ทู เมค มี ซิท แอ็นด ริมมีนิด)
Tryin’ to blind me with your blingy bling
(ทายอิน ทู บไลนด มี วิฑ ยุร blingy บลิง)
Thought I told you ” LOVE DONดT COST A THING ”
(ธอท ไอ โทลด ยู ” ลัฝ DONดT ค็อซท ดา ธิง “)

Hope you realize that now I’m through
(โฮพ ยู รีแอะไลส แดท เนา แอม ธรู)
And I don’t ever wanna hear from you
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา เฮีย ฟร็อม ยู)
I had enough of bein’ there for you
(ไอ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีนโพลแดร์ ฟอ ยู)
Now I’m laughin’ while you ” PLAY ” the fool
(เนา แอม เลอกิน ฮไวล ยู ” พเล ” เดอะ ฟูล)

[ Chorus Repeat]
([ โครัซ ริพีท ])

[J.LO :]
([ เจ โล : ])
Baby, is that you’re girlfriend
(เบบิ , อีส แดท ยัวร์ เกลิลเฟรน)
I got my boyfriend
(ไอ ก็อท มาย บอยเฟรน)

[Ja Rule & J.Lo:]
([ จา รูล & เจ โล : ])
But maybe we can be friends
(บัท เมบี วี แค็น บี ฟเร็นด)
Na ,na ,na , na, na
(นา , นา , นา , นา , นา)

[J.Lor:]
([ เจ ลอ : ])
Baby, I got my boyfriend
(เบบิ , ไอ ก็อท มาย บอยเฟรน)
Is that your girlfriend
(อีส แดท ยุร เกลิลเฟรน)

[Ja Rule & J.Lo:]
([ จา รูล & เจ โล : ])
But maybe we can be friends
(บัท เมบี วี แค็น บี ฟเร็นด)
Na,na,na,na,na
(นา , นา , นา , นา , นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t It Funny (Murder Remix) คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Ja Rule & Cadillac Tah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น