เนื้อเพลง All She Knows คำอ่านไทย Bruno Mars

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
( โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ)
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
(โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ , โอ โอ)

Once again you’re home alone
(วันซ อะเกน ยัวร์ โฮม อะโลน)
Tears running from your eyes
(เทีย รันนิง ฟร็อม ยุร ไอ)
And I’m on the outside
(แอ็นด แอม ออน ดิ เอาทไซด)
Knowing that you’re all I want
(โนอิง แดท ยัวร์ ออล ไอ ว็อนท)
But I can’t do anything
(บัท ไอ แค็นท ดู เอนอิธิง)
I’m so helpless baby
(แอม โซ เฮลพเล็ซ เบบิ)

Everyday same old things
(เอวี่เดย์ เซม โอลด ธิง)
So you’re still feelin’ pain
(โซ ยัวร์ ซทิล ฟีลิน เพน)
Never had real love before
(เนฝเวอะ แฮ็ด ริแอ็ล ลัฝ บิโฟ)
And it ain’t her fault
(แอ็นด ดิท เอน เฮอ ฟอลท)

She knows better but
(ชี โน เบทเทอะ บัท)
She can’t help it
(ชี แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Wanna tell her
(วอนนา เท็ล เฮอ)
But would that be selfish?
(บัท เวิด แดท บี เซลฟิส)
How do you heal a heart that can’t feel?
(เฮา ดู ยู ฮีล อะ ฮาท แดท แค็นท ฟีล)
It’s broken
(อิทซ บโรเค็น)
His love is all she knows, all she knows, all she knows
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน , ออล ชี โน , ออล ชี โน)
His love is all she knows, all she knows, all she knows
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน , ออล ชี โน , ออล ชี โน)

You’ve been livin’ this way so long
(ยู๊ฟ บีน ลีฝอิน ดีซ เว โซ ล็อง)
You don’t know the difference
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
And it’s killing me
(แอ็นด อิทซ คีลลิง มี)
Cause you can have so much more
(คอส ยู แค็น แฮ็ฝ โซ มัช โม)
I’m the one your looking for
(แอม ดิ วัน ยุร ลุคอิง ฟอ)
But you close your eyes on me
(บัท ยู คโลส ยุร ไอ ออน มี)
So you still can’t see
(โซ ยู ซทิล แค็นท ซี)

Everyday same old things
(เอวี่เดย์ เซม โอลด ธิง)
So you’re still feelin’ pain
(โซ ยัวร์ ซทิล ฟีลิน เพน)
Never had real love before
(เนฝเวอะ แฮ็ด ริแอ็ล ลัฝ บิโฟ)
And it ain’t her fault
(แอ็นด ดิท เอน เฮอ ฟอลท)

She knows better but
(ชี โน เบทเทอะ บัท)
She can’t help it
(ชี แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Wanna tell her
(วอนนา เท็ล เฮอ)
But would that be selfish?
(บัท เวิด แดท บี เซลฟิส)
How do you heal a heart that can’t feel?
(เฮา ดู ยู ฮีล อะ ฮาท แดท แค็นท ฟีล)
It’s broken
(อิทซ บโรเค็น)
His love is all she knows, all she knows, all she knows
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน , ออล ชี โน , ออล ชี โน)
His love is all she knows, all she knows, all she knows
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน , ออล ชี โน , ออล ชี โน)

All she knows is the pain
(ออล ชี โน ซิส เดอะ เพน)
In the corner of an empty home
(อิน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ แอน เอมทิ โฮม)
She’s still comfortable
(ชี ซทิล คอมโฟเทเบิ่ล)
I want her to know
(ไอ ว็อนท เฮอ ทู โน)
It can be better than this
(อิท แค็น บี เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)
I can’t pretend
(ไอ แค็นท พริเทนด)
Wish we were more than friends!
(วิฌ วี เวอ โม แฑ็น ฟเร็นด !)

She knows better but
(ชี โน เบทเทอะ บัท)
She can’t help it
(ชี แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Wanna tell her
(วอนนา เท็ล เฮอ)
But would that be selfish
(บัท เวิด แดท บี เซลฟิส)
How do you heal a heart that can’t feel?
(เฮา ดู ยู ฮีล อะ ฮาท แดท แค็นท ฟีล)
It’s broken [broken, it’s broken]
(อิทซ บโรเค็น [ บโรเค็น , อิทซ บโรเค็น ])
His love is all she knows [all she knows],
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน [ ออล ชี โน ] ,)
All she knows [all she knows],
(ออล ชี โน [ ออล ชี โน ] ,)
All she knows [all she knows, oh]
(ออล ชี โน [ ออล ชี โน , โอ ])
His love is all she knows [all she knows],
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน [ ออล ชี โน ] ,)
All she knows [all she knows],
(ออล ชี โน [ ออล ชี โน ] ,)
All she knows [all she knows]
(ออล ชี โน [ ออล ชี โน ])

Damn..
(แด็ม)
His love is all she knows
(ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ ชี โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All She Knows คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น