เนื้อเพลง Do You Have a Little Time คำอ่านไทย Dido

If you’re feeling low and lost today
( อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง โล แอ็นด ล็อซท ทุเด)
You’re probably doing too much again
(ยัวร์ พรอบอับลิ ดูอิง ทู มัช อะเกน)
You spend all your hours just rushing around

(ยู ซเพ็นด ออล ยุร เอาร จัซท รูซชิง อะเรานด)
Do you have a little time
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Do you have a little time for me?
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ฟอ มี)
Slow down my love you’re confusing me
(ซโล เดาน มาย ลัฝ ยัวร์ ค็อนฟยูสอิง มี)
If you’re feeling stressed just try calling
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง ซทเร็ซ จัซท ทไร คอลลิง)
You spend your time waiting for anyone to see
(ยู ซเพ็นด ยุร ไทม เวททิง ฟอ เอนอิวัน ทู ซี)
Do you have a little time
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Do you have a little time for me?
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ฟอ มี)
If you should stop for a while
(อิฟ ยู เชิด ซท็อพ ฟอ รา ฮไวล)
You will find me standing by
(ยู วิล ไฟนด มี ซแทนดิง ไบ)
Over here at the side of your life
(โอเฝอะ เฮียร แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I’d like to hold you still, remind you of all you’ve missed
(อาย ไลค ทู โฮลด ยู ซทิล , ริไมนด ยู อ็อฝ ออล ยู๊ฟ มิซ)
If you have a little time
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
If you have a little time that is
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม แดท อีส)

Why do you still run when you could walk with me
(ฮไว ดู ยู ซทิล รัน ฮเว็น ยู เคิด วอค วิฑ มี)
Life will pass you by when you move as quickly
(ไลฟ วิล เพซ ยู ไบ ฮเว็น ยู มูฝ แอ็ส ควีคลิ)
What can you see when you’re spinning around
(ว็อท แค็น ยู ซี ฮเว็น ยัวร์ สปินนิ่ง อะเรานด)
Do you have a little time
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Do you have a little time for me
(ดู ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ฟอ มี)
If you should stop for a while
(อิฟ ยู เชิด ซท็อพ ฟอ รา ฮไวล)
You will find me standing by
(ยู วิล ไฟนด มี ซแทนดิง ไบ)
Over here at the side of your life
(โอเฝอะ เฮียร แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I like to hold you still, remind you of all you’ve missed
(ไอ ไลค ทู โฮลด ยู ซทิล , ริไมนด ยู อ็อฝ ออล ยู๊ฟ มิซ)
If you have a little time
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
If you have a little time that is
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม แดท อีส)

If you let me listen I’ll make you feel clear
(อิฟ ยู เล็ท มี ลิ๊สซึ่น แอล เมค ยู ฟีล คเลีย)
You spend your time waiting for anyone to see
(ยู ซเพ็นด ยุร ไทม เวททิง ฟอ เอนอิวัน ทู ซี)
If you should stop for a while
(อิฟ ยู เชิด ซท็อพ ฟอ รา ฮไวล)
You will find me standing by
(ยู วิล ไฟนด มี ซแทนดิง ไบ)
Over here at the side of your life
(โอเฝอะ เฮียร แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I’d like to hold you still, remind you of all you’ve missed
(อาย ไลค ทู โฮลด ยู ซทิล , ริไมนด ยู อ็อฝ ออล ยู๊ฟ มิซ)
If you have a little time
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
If you have a little time that is
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม แดท อีส)
If you should stop for a while
(อิฟ ยู เชิด ซท็อพ ฟอ รา ฮไวล)
You will find me standing by
(ยู วิล ไฟนด มี ซแทนดิง ไบ)
Over here at the side of your life
(โอเฝอะ เฮียร แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I’d like to hold you still, remind you of all you’ve missed
(อาย ไลค ทู โฮลด ยู ซทิล , ริไมนด ยู อ็อฝ ออล ยู๊ฟ มิซ)
If you have a little time
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
If you have a little time that is
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม แดท อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Have a Little Time คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น