เนื้อเพลง Love Should Be a Crime คำอ่านไทย O-Town

Words like love and happiness
( เวิด ไลค ลัฝ แอ็นด แฮพพิเน็ซ)
Never seem to stand up, Baby
(เนฝเวอะ ซีม ทู ซแท็นด อัพ , เบบิ)
When you put ’em to the test, yeah
(ฮเว็น ยู พัท เอ็ม ทู เดอะ เท็ซท , เย่)
You say that you’re a poet
(ยู เซ แดท ยัวร์ อะ โพเอ็ท)
That your love’s a work of art
(แดท ยุร ลัฝ ซา เวิค อ็อฝ อาท)
But you can’t play love by numbers, Babe
(บัท ยู แค็นท พเล ลัฝ ไบ นัมเบอะ , เบบ)
Gotta play it all by heart
(กอททะ พเล อิท ดอร์ ไบ ฮาท)

Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
It happens all the time
(อิท แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)
How you play me, play me, play me
(เฮา ยู พเล มี , พเล มี , พเล มี)
Playin’ with my mind
(เพลย์ยิน วิฑ มาย ไมนด)
Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
You’re makin’ me go crazy [Ah ah ah ah…]
(ยัวร์ เมกิน มี โก คเรสิ [ อา อา อา อา ])
And if you all that love, then love should be a crime
(แอ็นด อิฟ ยู ออล แดท ลัฝ , เด็น ลัฝ เชิด บี อะ คไรม)

Honesty bites the dust
(ออนเอ็ซทิ ไบท เดอะ ดัซท)
Everytime I hear you sayin’
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เฮีย ยู เซย์อิน)
That love is never lost, yeah
(แดท ลัฝ อีส เนฝเวอะ ล็อซท , เย่)
Did you read it in a book?
(ดิด ยู เร็ด ดิท อิน อะ เบิค)
Did you see it in a magazine?
(ดิด ยู ซี อิท อิน อะ แมกอะสีน)
Do you think that I’m some new expo?
(ดู ยู ธิงค แดท แอม ซัม นยู เอคซโพ)
Do you think I’m so naive?
(ดู ยู ธิงค แอม โซ นาอีฝ)

Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
It happens all the time
(อิท แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)
How you play me, play me, play me
(เฮา ยู พเล มี , พเล มี , พเล มี)
Playin’ with my mind
(เพลย์ยิน วิฑ มาย ไมนด)
Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
You’re makin’ me go crazy [Ah ah ah ah…]
(ยัวร์ เมกิน มี โก คเรสิ [ อา อา อา อา ])
And if you all that love, then love should be a crime
(แอ็นด อิฟ ยู ออล แดท ลัฝ , เด็น ลัฝ เชิด บี อะ คไรม)

Love should be a crime…
(ลัฝ เชิด บี อะ คไรม)

You and me
(ยู แอ็นด มี)
Suddenly
(ซั๊ดเด้นลี่)
We got nothin’ to say
(วี ก็อท นอทติน ทู เซ)
But the words get in the way
(บัท เดอะ เวิด เก็ท อิน เดอะ เว)

Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
It happens all the time
(อิท แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)
How you play me, play me, play me
(เฮา ยู พเล มี , พเล มี , พเล มี)
Playin’ with my mind
(เพลย์ยิน วิฑ มาย ไมนด)
Baby, Baby, Baby, Baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
You’re makin’ me go crazy [Ah ah ah ah…]
(ยัวร์ เมกิน มี โก คเรสิ [ อา อา อา อา ])
And if you all that love, then all it was was a pocket full of nothing but a suicidal cause
(แอ็นด อิฟ ยู ออล แดท ลัฝ , เด็น ออล อิท วอส วอส ซา พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ นัธอิง บัท ดา ซยูอิไซดแอ็ล คอส)
And if you call that love then love should be a … crime
(แอ็นด อิฟ ยู คอล แดท ลัฝ เด็น ลัฝ เชิด บี อะ คไรม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Should Be a Crime คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น