เนื้อเพลง The Boy Who Blocked His Own Shot คำอ่านไทย Brand New

If it makes you less sad, I will die by your hand
( อิฟ อิท เมค ยู เลซ แซ็ด , ไอ วิล ได ไบ ยุร แฮ็นด)
Hope you find out what you are; already know what I am
(โฮพ ยู ไฟนด เอ้า ว็อท ยู อาร์ ; ออลเรดอิ โน ว็อท ไอ แอ็ม)
And if it makes you less sad, we’ll start talking again
(แอ็นด อิฟ อิท เมค ยู เลซ แซ็ด , เว็ล ซทาท ทอคอิง อะเกน)
You can tell me how vile I already know that I am
(ยู แค็น เท็ล มี เฮา ไฝล ไอ ออลเรดอิ โน แดท ไอ แอ็ม)
I’ll grow old, start acting my age
(แอล กโร โอลด , ซทาท แอคทิง มาย เอจ)
It’ll be a brand new day in a life that you hate
(อิว บี อะ บแร็นด นยู เด อิน อะ ไลฟ แดท ยู เฮท)
A crown of gold, a heart that’s harder than stone
(อะ คเราน อ็อฝ โกลด , อะ ฮาท แด๊ท อาณ์เดอ แฑ็น ซโทน)
And it hurts to hold on, but it’s missed when it’s gone
(แอ็นด ดิท เฮิท ทู โฮลด ออน , บัท อิทซ มิซ ฮเว็น อิทซ กอน)

Call me a safe bet, I’m betting I’m not
(คอล มี อะ เซฟ เบ็ท , แอม เบททิง แอม น็อท)
I’m glad that you can forgive, only hoping as time goes, you can forget
(แอม กแล็ด แดท ยู แค็น เฟาะกีฝ , โอ๊นลี่ โฮพปิง แอ็ส ไทม โกซ , ยู แค็น เฟาะเกท)

If it makes you less sad, I’ll move out of this state
(อิฟ อิท เมค ยู เลซ แซ็ด , แอล มูฝ เอ้า อ็อฝ ดีซ ซเทท)
You can keep to yourself, I’ll keep out of your way
(ยู แค็น คีพ ทู ยุรเซลฟ , แอล คีพ เอ้า อ็อฝ ยุร เว)
And if it makes you less sad, I’ll take your pictures all down
(แอ็นด อิฟ อิท เมค ยู เลซ แซ็ด , แอล เทค ยุร พีคเชอะ ซอร์ เดาน)
Every picture you paint, I will paint myself out
(เอฝริ พีคเชอะ ยู เพนท , ไอ วิล เพนท ไมเซลฟ เอ้า)

It’s cold as a tomb, and it’s dark in your room
(อิทซ โคลด แอ็ส ซา ทูม , แอ็นด อิทซ ดาค อิน ยุร รุม)
When I sneak to your bed to pour salt in your wounds
(ฮเว็น นาย ซนีค ทู ยุร เบ็ด ทู โพ ซอลท อิน ยุร วูนด)
So call it quits, or get a grip
(โซ คอล อิท ควิท , ออ เก็ท ดา กริพ)
You say you wanted a solution; you just wanted to be missed
(ยู เซ ยู ว็อนท อะ โซลยูฌัน ; ยู จัซท ว็อนท ทู บี มิซ)

Call me a safe bet, I’m betting I’m not
(คอล มี อะ เซฟ เบ็ท , แอม เบททิง แอม น็อท)
I’m glad that you can forgive, only hoping as time goes, you can forget
(แอม กแล็ด แดท ยู แค็น เฟาะกีฝ , โอ๊นลี่ โฮพปิง แอ็ส ไทม โกซ , ยู แค็น เฟาะเกท)
So you can forget, you can forget
(โซ ยู แค็น เฟาะเกท , ยู แค็น เฟาะเกท)

You are calm and reposed
(ยู อาร์ คาม แอ็นด รีโพส)
Let your beauty unfold
(เล็ท ยุร บยูทิ อันโฟลด)
Pale white, like the skin stretched over your bones
(เพล ฮไวท , ไลค เดอะ ซคิน ซทเร็ช โอเฝอะ ยุร บอน)
Spring keeps you ever close
(ซพริง คีพ ยู เอฝเออะ คโลส)
You are second-hand smoke
(ยู อาร์ เซคอันด แฮ็นด ซโมค)
You are so fragile and thin, standing trial for your sins
(ยู อาร์ โซ ฟแรจอิล แอ็นด ธิน , ซแทนดิง ไทรแอ็ล ฟอ ยุร ซิน)
Holding on to yourself the best you can
(โฮลดิง ออน ทู ยุรเซลฟ เดอะ เบ็ซท ยู แค็น)
You are the smell before rain
(ยู อาร์ เดอะ ซเม็ล บิโฟ เรน)
You are the blood in my veins
(ยู อาร์ เดอะ บลัด อิน มาย เฝน)

Call me a safe bet, I’m betting I’m not
(คอล มี อะ เซฟ เบ็ท , แอม เบททิง แอม น็อท)
I’m glad that you can forgive, only hoping as time goes, you can forget

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boy Who Blocked His Own Shot คำอ่านไทย Brand New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น