เนื้อเพลง Fire คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Well alright,
( เว็ล ออลไร๊ท ,)
Now dig this!
(เนา ดิก ดีซ !)

You don’t care for me I don’t care about that
(ยู ด้อนท์ แค ฟอ มี ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท แดท)
You got a new fool Hah! I like it like that
(ยู ก็อท ดา นยู ฟูล ฮ๊า ! ไอ ไลค อิท ไลค แดท)
I have only one burning desire
(ไอ แฮ็ฝ โอ๊นลี่ วัน เบรินนิง ดิไสร)
Oh, can I make love with your fire?
(โอ , แค็น นาย เมค ลัฝ วิฑ ยุร ไฟร)

Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Oh yeah,
(โอ เย่ ,)

Now listen to this baby
(เนา ลิ๊สซึ่น ทู ดีซ เบบิ)
And stop acting so crazy
(แอ็นด ซท็อพ แอคทิง โซ คเรสิ)

You say your mom ain’t home Ain’t my concern
(ยู เซ ยุร มัม เอน โฮม เอน มาย ค็อนเซิน)
Just don’t play with me And you won’t get burned
(จัซท ด้อนท์ พเล วิฑ มี แอ็นด ยู ว็อนท เก็ท เบิน)
I have only one burning desire
(ไอ แฮ็ฝ โอ๊นลี่ วัน เบรินนิง ดิไสร)
Oh, I’m gonna, me, do it in your fire
(โอ , แอม กอนนะ , มี , ดู อิท อิน ยุร ไฟร)

Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Oh, Funky fire…
(โอ , ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Oh yeah,
(โอ เย่ ,)

Oh move over over…
(โอ มูฝ โอเฝอะ โอเฝอะ)
And let Mr Huckleberry take over…
(แอ็นด เล็ท มีซเทอะ ฮักเกอเบอรี่ เทค โอเฝอะ)
You know he’s bad, you know he drowns, you know who he gives it to…Yeah!
(ยู โน อีส แบ็ด , ยู โน ฮี ดเราน , ยู โน ฮู ฮี กิฝ ซิท ทู เย่ !)

That’s right…
(แด๊ท ไรท)
Now dig this!
(เนา ดิก ดีซ !)

You try to give me your money
(ยู ทไร ทู กิฝ มี ยุร มันอิ)
You better save it Babe
(ยู เบทเทอะ เซฝ อิท เบบ)
Save it for your rainy day
(เซฝ อิท ฟอ ยุร เรนอิ เด)
I have only one burning desire
(ไอ แฮ็ฝ โอ๊นลี่ วัน เบรินนิง ดิไสร)
Oh, can I make love over your fire?
(โอ , แค็น นาย เมค ลัฝ โอเฝอะ ยุร ไฟร)

Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Funky Funky fire…
(ฟังคิ ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
FunkyFunky fire…
(FunkyFunky ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)
Oh, Funky fire…
(โอ , ฟังคิ ไฟร)
Let me stand next to your fire
(เล็ท มี ซแท็นด เน็คซท ทู ยุร ไฟร)

You better slide you ass over, girl
(ยู เบทเทอะ ซไลด ยู อาซ โอเฝอะ , เกิล)
Cos I’m coming through once and I’m coming the way you must be…
(คอซ แอม คัมอิง ธรู วันซ แอ็นด แอม คัมอิง เดอะ เว ยู มัซท บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fire คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น