เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Harry Connick Jr.

More
( โม)
Than the greatest love the world
(แฑ็น เดอะ เกสเดด ลัฝ เดอะ เวิลด)
Has known
(แฮ็ส โนน)

This
(ดีซ)
Is the love I’ll give to you
(อีส เดอะ ลัฝ แอล กิฝ ทู ยู)
Alone.
(อะโลน)

More
(โม)
Than the simple words
(แฑ็น เดอะ ซิ๊มเพิ่ล เวิด)
I’ve tried to say,
(แอฝ ทไร ทู เซ ,)
I’ll only live to love you
(แอล โอ๊นลี่ ไลฝ ทู ลัฝ ยู)
More each day.
(โม อีช เด)

More than you’ll ever know,
(โม แฑ็น โยว เอฝเออะ โน ,)
My arms long to hold you so.
(มาย อาม ล็อง ทู โฮลด ยู โซ)
My life will be in your keepin’,
(มาย ไลฟ วิล บี อิน ยุร คริพปิน ,)
Wakin’… sleepin’… laughin’…weepin’.
(เวคกิน สลีฟปิน เลอกิน วิปพิน)

Longer
(ลองเงอ)
Than always is a long, long time,
(แฑ็น ออลเว ซิส ซา ล็อง , ล็อง ไทม ,)
But far beyond forever,
(บัท ฟา บิยอนด เฟาะเรฝเออะ ,)
You’ll be mine.
(โยว บี ไมน)
I know I’ve never lived before,
(ไอ โน แอฝ เนฝเวอะ ไลฝ บิโฟ ,)
And my heart is very sure
(แอ็นด มาย ฮาท อีส เฝริ ฌุร)
No one else could love you more.
(โน วัน เอ็ลซ เคิด ลัฝ ยู โม)

More than you’ll ever know,
(โม แฑ็น โยว เอฝเออะ โน ,)
My arms long to hold you so.
(มาย อาม ล็อง ทู โฮลด ยู โซ)
My life will be in your keepin’,
(มาย ไลฟ วิล บี อิน ยุร คริพปิน ,)
Wakin’… sleepin’… laughin’…weepin’.
(เวคกิน สลีฟปิน เลอกิน วิปพิน)

Longer
(ลองเงอ)
Than always is a long, long time,
(แฑ็น ออลเว ซิส ซา ล็อง , ล็อง ไทม ,)
But far beyond forever,
(บัท ฟา บิยอนด เฟาะเรฝเออะ ,)
You’ll be mine.
(โยว บี ไมน)
I know I’ve never lived before,
(ไอ โน แอฝ เนฝเวอะ ไลฝ บิโฟ ,)
And my heart is very sure
(แอ็นด มาย ฮาท อีส เฝริ ฌุร)
No one else could love you more.
(โน วัน เอ็ลซ เคิด ลัฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More คำอ่านไทย Harry Connick Jr.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น