เนื้อเพลง She’s Not Just A Pretty Face คำอ่านไทย Shania Twain

[Oh na, na, na]
( [ โอ นา , นา , นา ])

She hosts a T.V. show–she rides the rodeo
(ชี โฮซท ซา ที วี โฌ ชี ไรด เดอะ โรดิโอ)
She plays the bass in a band
(ชี พเล เดอะ แบ็ซ ซิน อะ แบ็นด)
She’s an astronaut–
(ชี แอน แอซทโระนอท)
a valet at the parking lot
(อะ แฝลเอ็ท แอ็ท เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
A farmer working the land
(อะ ฟาเมอะ เวิคกิง เดอะ แล็นด)
She is a champion–she gets the gold
(ชี อีส ซา แชมเพียน ชี เก็ท เดอะ โกลด)
She’s a ballerina–the star of the show
(ชี ซา แบลเละรีนะ เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ โฌ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She’s–not–just a pretty face
(ชี น็อท จัซท ดา พรีททิ เฟซ)
She’s–got–everything it takes
(ชี ก็อท เอ๊วี่ติง อิท เทค)
She has a fashion line–
(ชี แฮ็ส ซา แฟฌอัน ไลน)
a journalist for ” Time ”
(อะ เจอแนะลิซท ฟอ ” ไทม “)
Coaches a football team
(Coaches ซา ฟุทบอล ทีม)
She’s a geologist–a romance novelist
(ชี ซา จิออลโอะจิซท ดา โระแมนซ นอฝเอะลิซท)
She is a mother of three
(ชี อีส ซา ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ธรี)
She is a soldier–she is a wife
(ชี อีส ซา โซลเจอะ ชี อีส ซา ไวฟ)
She is a surgeon–she’ll save your life
(ชี อีส ซา เซอจัน เฌ็ล เซฝ ยุร ไลฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She’s–not–just a pretty face
(ชี น็อท จัซท ดา พรีททิ เฟซ)
She’s–got–everything it takes
(ชี ก็อท เอ๊วี่ติง อิท เทค)
She’s–mother–of the human race
(ชี ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น เรซ)
She’s–not–just a pretty face
(ชี น็อท จัซท ดา พรีททิ เฟซ)

Oh, oh, yeah
(โอ , โอ , เย่)
Oh na, na, na, na…..
(โอ นา , นา , นา , นา)
She is your waitress–she is your judge–
(ชี อีส ยุร เวทเร็ซ ชี อีส ยุร จัจ)
she is your teacher
(ชี อีส ยุร ทีชเออะ)
She is every woman in the world
(ชี อีส เอฝริ วูมเอิน อิน เดอะ เวิลด)

Oh, la, la, la
(โอ , ลา , ลา , ลา)
She flies an airplane–
(ชี ไฟล์ แอน แอพเลน)
she dirve a subway train
(ชี dirve อะ ซับเว ทเรน)
At night she pumps gasoline
(แอ็ท ไนท ชี พัมพ แกซโอะลีน)
She’s on the council–she’s on the board
(ชี ออน เดอะ เคานซิล ชี ออน เดอะ โบด)
She’s a politician–she praises the Lord
(ชี ซา พอลิทีฌแอ็น ชี พเรส เดอะ ลอด)

[Repeat Second Chorus]
([ ริพีท เซคอันด โครัซ ])

No, she’s [she’s] not [not]–
(โน , ชี [ ชี ] น็อท [ น็อท ])
just a pretty face
(จัซท ดา พรีททิ เฟซ)
She’s [she’s] got [got]–everything it takes
(ชี [ ชี ] ก็อท [ ก็อท ] เอ๊วี่ติง อิท เทค)
She’s–not–just a pretty face
(ชี น็อท จัซท ดา พรีททิ เฟซ)
She’s got everything it takes
(ชี ก็อท เอ๊วี่ติง อิท เทค)
She’s not just a pretty face
(ชี น็อท จัซท ดา พรีททิ เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s Not Just A Pretty Face คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น