เนื้อเพลง Planet Earth คำอ่านไทย Michael Jackson

Planet Earth, my home, my place
( พแลนเอ็ท เอิธ , มาย โฮม , มาย พเลซ)
A capricious anomaly in the sea of space
(อะ คัพรีฌอัซ อะนอมอะลิ อิน เดอะ ซี อ็อฝ ซเพซ)
Planet Earth are you just
(พแลนเอ็ท เอิธ อาร์ ยู จัซท)
Floating by, a cloud of dust
(ฟโลทอิง ไบ , อะ คเลาด อ็อฝ ดัซท)
A minor globe, about to bust
(อะ ไมเนอะ กโลบ , อะเบาท ทู บัซท)
A piece of metal bound to rust
(อะ พีซ อ็อฝ เมท่อล เบานด ทู รัซท)
A speck of matter in a mindless void
(อะ ซเพ็ค อ็อฝ แมทเทอะ อิน อะ มายเลส ฝอยด)
A lonely spacship, a large asteroid
(อะ โลนลิ spacship , อะ ลาจ แอซเทอะรอยด)

Cold as a rock without a hue
(โคลด แอ็ส ซา ร็อค วิเฑาท ดา ฮิว)
Held together with a bit of glue
(เฮ็ลด ทุเกฑเออะ วิฑ อะ บิท อ็อฝ กลู)
Something tells me this isn’t true
(ซัมติง เท็ล มี ดีซ อีสซึ่น ทรู)
You are my swweetheart soft and blue
(ยู อาร์ มาย swweetheart ซ็อฟท แอ็นด บลู)
Do you care, have you a part
(ดู ยู แค , แฮ็ฝ ยู อะ พาท)
In the deepest emotions of my own heart
(อิน เดอะ ดีเปท อิโมฌัน อ็อฝ มาย โอน ฮาท)
Tender with breezes caressing and whole
(เทนเดอะ วิฑ บรีส คะเรซซิง แอ็นด โฮล)
Alive with music, haunting my soul.
(อะไลฝ วิฑ มยูสิค , ฮันติง มาย โซล)

In my veins I’ve felt the mystery
(อิน มาย เฝน แอฝ เฟ็ลท เดอะ มีซเทอะริ)
Of corridors of time, books of hisotry
(อ็อฝ คอริเดอะ อ็อฝ ไทม , เบิค อ็อฝ hisotry)
Life songs of ages throbbing in my blood
(ไลฟ ซ็อง อ็อฝ เอจ ทรอบบิง อิน มาย บลัด)
Have danced the rhythm of the tide and flood
(แฮ็ฝ ดานซ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ไทด แอ็นด ฟลัด)
Your misty clouds, your electric storm
(ยุร มีซทิ คเลาด , ยุร อิเลคทริค ซทอม)
Were turbulent tempests in my own form
(เวอ เทอบิวเล็นท เทมเพ็ซท ซิน มาย โอน ฟอม)
I’ve licked the salt, the bitter, the sweet
(แอฝ ลิค เดอะ ซอลท , เดอะ บีทเทอะ , เดอะ สวี้ท)
Of every encounter, of passion, of heat
(อ็อฝ เอฝริ เอ็นเคานเทอะ , อ็อฝ แพฌอัน , อ็อฝ ฮีท)
Your riotous color, your fragrance, your taste
(ยุร ไรอะทัซ คัลเออะ , ยุร ฟเรกแร็นซ , ยุร เทซท)
Have thrilled my senses beyond all haste
(แฮ็ฝ ธริล มาย เซ็นซ บิยอนด ออล เฮซท)
In your beuaty, I’ve known the how
(อิน ยุร beuaty , แอฝ โนน เดอะ เฮา)
Of timeless bliss, this moment of now
(อ็อฝ ไทมเล็ซ บลิซ , ดีซ โมเม็นท อ็อฝ เนา)

Planet Earth are you just
(พแลนเอ็ท เอิธ อาร์ ยู จัซท)
Floating by, a cloud of dust
(ฟโลทอิง ไบ , อะ คเลาด อ็อฝ ดัซท)
A minor globe, about to bust
(อะ ไมเนอะ กโลบ , อะเบาท ทู บัซท)
A piece of metal bound to rust
(อะ พีซ อ็อฝ เมท่อล เบานด ทู รัซท)
A speck of matter in a mindless void
(อะ ซเพ็ค อ็อฝ แมทเทอะ อิน อะ มายเลส ฝอยด)
A lonely spacship, a large asteroid
(อะ โลนลิ spacship , อะ ลาจ แอซเทอะรอยด)
Cold as a rock without a hue
(โคลด แอ็ส ซา ร็อค วิเฑาท ดา ฮิว)
Held together with a bit of glue
(เฮ็ลด ทุเกฑเออะ วิฑ อะ บิท อ็อฝ กลู)
Something tells me this isn’t true
(ซัมติง เท็ล มี ดีซ อีสซึ่น ทรู)
You are my swweetheart gentle and blue
(ยู อาร์ มาย swweetheart เจ๊นเทิ่ล แอ็นด บลู)
Do you care, have you a part
(ดู ยู แค , แฮ็ฝ ยู อะ พาท)
In the deepest emotions of my own heart
(อิน เดอะ ดีเปท อิโมฌัน อ็อฝ มาย โอน ฮาท)
Tender with breezes caressing and whole
(เทนเดอะ วิฑ บรีส คะเรซซิง แอ็นด โฮล)
Alive with music, haunting my soul.
(อะไลฝ วิฑ มยูสิค , ฮันติง มาย โซล)
Planet Earth, gentle and blue
(พแลนเอ็ท เอิธ , เจ๊นเทิ่ล แอ็นด บลู)
With all my heart, I love you.
(วิฑ ออล มาย ฮาท , ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Planet Earth คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น