เนื้อเพลง The Man Who Sold The World คำอ่านไทย David Bowie

We passed upon the stair,we spoke of was and when
( วี พาซ อุพอน เดอะ ซแท , วี ซโพค อ็อฝ วอส แซน ฮเว็น)
Although I wasn’t there,he said I was his friend
(ออลโฑ ไอ วอสซึ้น แดร์ , ฮี เซ็ด ดาย วอส ฮิส ฟเร็นด)
Which came as some surprise I spoke into his eyes
(ฮวิช เคม แอ็ส ซัม เซิพไรส ไอ ซโพค อีนทุ ฮิส ไอ)
I thought you died alone,a long long time ago
(ไอ ธอท ยู ได อะโลน , อะ ล็อง ล็อง ไทม อะโก)

Oh no,not me
(โอ โน , น็อท มี)
I never lost control
(ไอ เนฝเวอะ ล็อซท ค็อนทโรล)
You’re face to face
(ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)
With The Man Who Sold The World
(วิฑ เดอะ แม็น ฮู โซลด เดอะ เวิลด)

I laughed and shook his hand,and made my way back home
(ไอ ลาฟ แอ็นด ฌุค ฮิส แฮ็นด , แอ็นด เมด มาย เว แบ็ค โฮม)
I searched for form and land,for years and years I roamed
(ไอ เซิช ฟอ ฟอม แอ็นด แล็นด , ฟอ เยีย แซน เยีย ซาย โรม)
I gazed a gazley stare at all the millions here
(ไอ เก อะ gazley ซแท แอ็ท ดอร์ เดอะ มีลยัน เฮียร)
We must have died along,a long long time ago
(วี มัซท แฮ็ฝ ได อะลอง , อะ ล็อง ล็อง ไทม อะโก)

Who knows? not me
(ฮู โน น็อท มี)
We never lost control
(วี เนฝเวอะ ล็อซท ค็อนทโรล)
You’re face to face
(ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)
With the Man who Sold the World
(วิฑ เดอะ แม็น ฮู โซลด เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Man Who Sold The World คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น