เนื้อเพลง I Do!! คำอ่านไทย Toya

He was a 6 foot stallion say a story of a thug
( ฮี วอส ซา ซิก ฟุท ซแทลยัน เซ อะ ซโทริ อ็อฝ อะ ธัก)
He was the kind that made you wonder how he put down the love
(ฮี วอส เดอะ ไคนด แดท เมด ยู วันเดอะ เฮา ฮี พัท เดาน เดอะ ลัฝ)
He had a hickey in his pocket a phat rock in his ear
(ฮี แฮ็ด อะ ฮิกกี้ อิน ฮิส พอคเค็ท ดา แฟททฺ ร็อค อิน ฮิส เอีย)
He made my heart stop pulputatin everytime he came near
(ฮี เมด มาย ฮาท ซท็อพ pulputatin เอ๊รี่ไทม์ ฮี เคม เนีย)
He had a spankin new Range for that tight wardrobe
(ฮี แฮ็ด อะ สแปงคิน นยู เรนจ ฟอ แดท ไทท วอดโรบ)
His pants was saggin he was plaided, and his head was cornrowed
(ฮิส แพ็นท วอส แซคกิน ฮี วอส พเลด , แอ็นด ฮิส เฮ็ด วอส cornrowed)
He had his wrists bling blinging and his long legs was bow
(ฮี แฮ็ด ฮิส ริซท บลิง บลิงงิง แอ็นด ฮิส ล็อง เล็ก วอส เบา)
He tried to push up on me but I knew he had me at go
(ฮี ทไร ทู พุฌ อัพ ออน มี บัท ไอ นยู ฮี แฮ็ด มี แอ็ท โก)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

Me and my crew started groovin Made our way to the floor
(มี แอ็นด มาย ครู ซทาท กรูฝวิน เมด เอ๊า เว ทู เดอะ ฟโล)
Its time to activate my plan and give this hottie a show
(อิทซ ไทม ทู แอคทิเฝท มาย แพล็น แอ็นด กิฝ ดีซ ฮอทดีอะ โฌ)
I shook my hips, took a dip, roll my tounge ‘cross my lips
(ไอ ฌุค มาย ฮิพ , ทุค กา ดิพ , โรล มาย ทอง คร็อซ มาย ลิพ)
And when he took his place to dance wit me I felt fingertips
(แอ็นด ฮเว็น ฮี ทุค ฮิส พเลซ ทู ดานซ วิท มี ไอ เฟ็ลท ฟิงเกอร์ทิป)
On the small of my back, so i had to react
(ออน เดอะ ซมอล อ็อฝ มาย แบ็ค , โซ ไอ แฮ็ด ทู ริแอคท)
Like I was playin hard to get and told that boy to step back
(ไลค ไก วอส เพลย์ยิน ฮาด ทู เก็ท แอ็นด โทลด แดท บอย ทู ซเท็พ แบ็ค)
But when I looked deep in his eyes all i could see was his soul
(บัท ฮเว็น นาย ลุค ดีพ อิน ฮิส ไอ ซอร์ ไอ เคิด ซี วอส ฮิส โซล)
Im bout to make this guy my man .. that i can tell you, fa ‘sho
(แอม เบาท ทู เมค ดีซ ไก มาย แม็น แดท ไอ แค็น เท็ล ยู , ฟา โช)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

Watch me drop, drop, shake it for the fellahs who know
(ว็อช มี ดร็อพ , ดร็อพ , เฌค อิท ฟอ เดอะ เฟลละ ฮู โน)
Watch me pop, pop my hips as I dip and roll
(ว็อช มี พ็อพ , พ็อพ มาย ฮิพ แอ็ส ซาย ดิพ แอ็นด โรล)
Watch me stop, stop traffic as I walk through the room
(ว็อช มี ซท็อพ , ซท็อพ ทแรฟฟิค แอ็ส ซาย วอค ธรู เดอะ รุม)
Knowin all the papi’s want me but all I want is you
(โนว์อิน ออล เดอะ เพพี ว็อนท มี บัท ดอร์ ไอ ว็อนท อีส ยู)

[I do]
([ ไอ ดู ])

Watch me drop, drop, shake it for the fellahs who know
(ว็อช มี ดร็อพ , ดร็อพ , เฌค อิท ฟอ เดอะ เฟลละ ฮู โน)
Watch me pop, pop my hips as I dip and roll
(ว็อช มี พ็อพ , พ็อพ มาย ฮิพ แอ็ส ซาย ดิพ แอ็นด โรล)
Watch me stop, stop traffic as I walk through the room
(ว็อช มี ซท็อพ , ซท็อพ ทแรฟฟิค แอ็ส ซาย วอค ธรู เดอะ รุม)
Knowin all the papi’s want me but all I want is you
(โนว์อิน ออล เดอะ เพพี ว็อนท มี บัท ดอร์ ไอ ว็อนท อีส ยู)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

I Do, I wonder if you feel the same way I do
(ไอ ดู , ไอ วันเดอะ อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
I can see it in your eyes, I entice you
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ , ไอ เอ็นไทซ ยู)
So come on shorty if you think you can roll
(โซ คัมมอน ชอร์ทดิง อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น โรล)
wit an iced out playah ballin out of control
(วิท แอน ไอซ เอ้า เพยา บอลลิน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do!! คำอ่านไทย Toya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น