เนื้อเพลง Kiss an Angel Good Morning คำอ่านไทย Alan Jackson

Whenever a chance to meet some old friends on the street
( ฮเว็นเอฝเออะ รา ชานซ ทู มีท ซัม โอลด ฟเร็นด ออน เดอะ ซทรีท)
They wonder how does a man get to be this way
(เด วันเดอะ เฮา โด ซา แม็น เก็ท ทู บี ดีซ เว)
I always got a smileing face any time and any place
(ไอ ออลเว ก็อท ดา smileings เฟซ เอนอิ ไทม แอ็นด เอนอิ พเลซ)
And everytime they ask me why
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ เด อาซค มี ฮไว)
I just smile and say
(ไอ จัซท ซไมล แอ็นด เซ)

You’ve got to kiss angel good mornin
(ยู๊ฟ ก็อท ทู คิซ เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And let her know you think about her when your gone
(แอ็นด เล็ท เฮอ โน ยู ธิงค อะเบาท เฮอ ฮเว็น ยุร กอน)
So kiss an angel good mornin
(โซ คิซ แอน เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And love her like the devil when you get back home
(แอ็นด ลัฝ เฮอ ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ฮเว็น ยู เก็ท แบ็ค โฮม)

Now people may guess the secret of happeniness
(เนา พี๊เพิ่ล เม เก็ซ เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ happeniness)
Some of them never learn
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม เนฝเวอะ เลิน)
It’s a simple thing
(อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล ธิง)
The secret I’m speaking of
(เดอะ ซีคเร็ท แอม ซพีคอิง อ็อฝ)
Is a woman and a man in love
(อีส ซา วูมเอิน แอ็นด อะ แม็น อิน ลัฝ)
And the anwser is in this song that I always sing
(แอ็นด ดิ anwser อีส ซิน ดีซ ซ็อง แดท ไอ ออลเว ซิง)

You got to kiss an angel good mornin
(ยู ก็อท ทู คิซ แอน เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And let her know you think about her when your gone
(แอ็นด เล็ท เฮอ โน ยู ธิงค อะเบาท เฮอ ฮเว็น ยุร กอน)
So kiss an angel good mornin
(โซ คิซ แอน เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And love her like the devil when you get back home
(แอ็นด ลัฝ เฮอ ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ฮเว็น ยู เก็ท แบ็ค โฮม)

Kiss an angel good mornin
(คิซ แอน เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And let her know you think about her when your gone
(แอ็นด เล็ท เฮอ โน ยู ธิงค อะเบาท เฮอ ฮเว็น ยุร กอน)
So kiss an angel good mornin
(โซ คิซ แอน เอนเจล เกิด มอร์นิน)
And love her like the devil when you get back home.
(แอ็นด ลัฝ เฮอ ไลค เดอะ เด๊ฝิ้ล ฮเว็น ยู เก็ท แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss an Angel Good Morning คำอ่านไทย Alan Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น