เนื้อเพลง Children of The Korn คำอ่านไทย Korn

[Ice Cube:]
( [ ไอซ คยูบ : ])
Attention all parents!
(แอ็ทเทนฌัน ออล แพเร็นท !)
Report to your local therapist!
(ริโพท ทู ยุร โลแค็ล ทรีราพิต !)
Report to your local church!
(ริโพท ทู ยุร โลแค็ล เชิช !)
Report to your loacl police department!
(ริโพท ทู ยุร loacl โพะลีซ ดิพาทเม็นท !)
It’s goin’ down!
(อิทซ โกอิน เดาน !)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
Glaring into my son’s eyes.
(กแลริง อีนทุ มาย ซัน ไอ)
Reveals a void
(ริฝิล ซา ฝอยด)
I felt her in the day.
(ไอ เฟ็ลท เฮอ อิน เดอะ เด)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Insanity.
(อินแซนอิทิ)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
It was all about the p*ssy, if you can get it.
(อิท วอส ซอร์ อะเบาท เดอะ พี *ssy , อิฟ ยู แค็น เก็ท ดิธ)
A little girl like me never f*cking liked it.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไลค มี เนฝเวอะ เอฟ *คิง ลิค ดิท)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
We ain’t takin’ no mo’! Go!
(วี เอน ทอคกิ่น โน โม ! โก !)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
So sing me, I, I
(โซ ซิง มี , ไอ , ไอ)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
I’m not f*ckin around
(แอม น็อท เอฟ *ckin อะเรานด)
Stop f*cking with me
(ซท็อพ เอฟ *คิง วิฑ มี)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
And the children are born.

(แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น อาร์ บอน)
Your feeling through me, I, I
(ยุร ฟีลอิง ธรู มี , ไอ , ไอ)
You’re the children of the Korn.
(ยัวร์ เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Droppin’ smoke in the alley, makin’ noise with a
(ดรอพปิน ซโมค อิน ดิ แอลลิ , เมกิน นอยส วิฑ อะ)
double pump,
(ดั๊บเบิ้ล พัมพ ,)
Bring your boys turn up at a party with you
(บริง ยุร บอย เทิน อัพ แอ็ท ดา พาทิ วิฑ ยู)
doubled up.
(ดั๊บเบิ้ล อัพ)
Double ridie, double party, h*rdcore, teenage,
(ดั๊บเบิ้ล ridie , ดั๊บเบิ้ล พาทิ , เฮส *rdcore , ทีนเอจ ,)
f*ckin’ b*tches major.
(เอฟ *ckin บี *tches เมเจอะ)
Catch me if you can, f*ck the law with my d*ck in
(แค็ช มี อิฟ ยู แค็น , เอฟ *ck เดอะ ลอ วิฑ มาย d*ck อิน)
my hand,
(มาย แฮ็นด ,)
We’re comin’ strong.
(เวีย คัมอิน ซทร็อง)
Generation triple X, we’re all about the weed
(เจเนอะเรฌัน ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ , เวีย ออล อะเบาท เดอะ วี)
smoke and the kinky sex.
(ซโมค แอ็นด เดอะ คิงคิ เซ็คซ)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
So sing me, I, I
(โซ ซิง มี , ไอ , ไอ)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
I’m not f*ckin around
(แอม น็อท เอฟ *ckin อะเรานด)
Stop f*cking with me
(ซท็อพ เอฟ *คิง วิฑ มี)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
And the children are born.
(แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น อาร์ บอน)
Your feeling through me, I, I
(ยุร ฟีลอิง ธรู มี , ไอ , ไอ)
We’re the children of the Korn.
(เวีย เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน)
Cos a bag of my life
(คอซ ซา แบ็ก อ็อฝ มาย ไลฟ)
Then I got it, so far.
(เด็น นาย ก็อท ดิธ , โซ ฟา)
It’s open day like me. Insanity
(อิทซ โอเพ็น เด ไลค มี อินแซนอิทิ)
Go figure, what’s a fag?
(โก ฟีกยุร , ว็อท ซา แฟ็ก)
Now a player
(เนา อะ เพย์เยอร์)
babtised and born,
(babtised แอ็นด บอน ,)
and the Children of the Korn.
(แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Children of the Korn!
(ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน !)
I’m the first born!
(แอม เดอะ เฟิซท บอน !)
F*ck authority! Hit your ass in the head with my
(เอฟ *ck ออธอริทิ ! ฮิท ยุร อาซ ซิน เดอะ เฮ็ด วิฑ มาย)
-40
-40
You girls see more of me, after school, you
(ยู เกิล ซี โม อ็อฝ มี , อาฟเทอะ ซคูล , ยู)
better run to your ‘pa.
(เบทเทอะ รัน ทู ยุร พา)
Class clown, I already know I’m a star.
(คลาซ คเลาน , ไอ ออลเรดอิ โน แอม มา ซทา)
Your Children of the Korn was born, from your
(ยุร ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน วอส บอน , ฟร็อม ยุร)
porn and twisted ass ways,
(พรอน แอ็นด ทวิซท อาซ เว ,)
now you look amazed.
(เนา ยู ลุค อะเมส)
I’m sitting in a daze, in a purple haze.
(แอม ซีททิง อิน อะ เดส , อิน อะ เพ๊อร์เพิ่ล เฮส)
You better check my pulse, ’cause nothin’ seems
(ยู เบทเทอะ เช็ค มาย พัลซ , คอส นอทติน ซีม)
to faze.
(ทู เฟด)
B*tch!
(บี *tch !)
Nothin’ seems to faze.
(นอทติน ซีม ทู เฟด)
Your children of the Korn, children of the Korn.
(ยุร ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน , ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน)
Nothin’ seems to faze.
(นอทติน ซีม ทู เฟด)
Your children of the Korn, children of the Korn.
(ยุร ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน , ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ ครอน)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
Look and see, I feel the parents hating me.
(ลุค แอ็นด ซี , ไอ ฟีล เดอะ แพเร็นท เฮดติง มี)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Hurt me. You hurt me.
(เฮิท มี ยู เฮิท มี)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
Why don’t you step outside and feel me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท็พ เอาทไซด แอ็นด ฟีล มี)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Feel me! Feel me! Feel me!
(ฟีล มี ! ฟีล มี ! ฟีล มี !)
How you gonna tell me where to skate, who to
(เฮา ยู กอนนะ เท็ล มี ฮแว ทู ซเคท , ฮู ทู)
date,
(เดท ,)
how to f*ck, how to kiss, who to love, who to
(เฮา ทู เอฟ *ck , เฮา ทู คิซ , ฮู ทู ลัฝ , ฮู ทู)
diss,
(ดิซ ,)
how to live. What it is, somethin’ gotta give.
(เฮา ทู ไลฝ ว็อท ดิธ อีส , ซัมติน กอททะ กิฝ)
Parents or the kids, it won’t be the kids.
(แพเร็นท ออ เดอะ คิด , อิท ว็อนท บี เดอะ คิด)
What? It won’t be the kids.
(ว็อท ดิธ ว็อนท บี เดอะ คิด)
We’re talking sh*t, ’cause life is a ‘biz.
(เวีย ทอคอิง ฌะ *ที , คอส ไลฟ อีส ซา บิซ)
You know it is. Everybody tryin’ to get rich. God
(ยู โน อิท อีส เอวี่บอดี้ ทายอิน ทู เก็ท ริช ก็อด)
damn!
(แด็ม !)
All I wanna do is live. All I wanna do is live.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ไลฝ ออล ไอ วอนนา ดู อีส ไลฝ)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
All I wanna do is live!
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ไลฝ !)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
All I wanna do is live.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ไลฝ)
[Jonathan:]
([ จอนอะแธ็น : ])
All… I… want… to… do…
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู)
All… I… want… to… do…
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู)
All… I… want… to… do… is live.
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส ไลฝ)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Insanity.
(อินแซนอิทิ)
Stop f*ckin’ with me.
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มี)
Insanity.
(อินแซนอิทิ)
[Ice Cube:]
([ ไอซ คยูบ : ])
Stop… f*ckin’… with… me.
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มี)
B*TCH!
(บี *TCH !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Children of The Korn คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น