เนื้อเพลง Harvester Of Sorrow คำอ่านไทย Metallica

My Life Suffocates
( มาย ไลฟ ซัฟโฟะเคท)
Planting Seeds of Hate
(Plantings ซีด อ็อฝ เฮท)
I’ve Loved, Turned to Hate
(แอฝ ลัฝ , เทิน ทู เฮท)
Trapped Far Beyond My Fate
(แทร๊พ ฟา บิยอนด มาย เฟท)
I Give
(ไอ กิฝ)
You Take
(ยู เทค)
This Life That I Forsake
(ดีซ ไลฟ แดท ไอ เฟาะเซค)
Been Cheated of My Youth
(บีน ชีท อ็อฝ มาย ยูธ)
You Turned this Lie to Truth
(ยู เทิน ดีซ ไล ทู ทรูธ)

Anger
(แองเกอะ)
Misery
(มีสริ)
You’ll Suffer unto Me
(โยว ซัฟเฟอะ อันทู มี)

Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)
Language of the Mad
(แลงกวิจ อ็อฝ เดอะ แม็ด)
Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)

Pure Black Looking Clear
(พยูร บแล็ค ลุคอิง คเลีย)
My Work Is Done Soon Here
(มาย เวิค อีส ดัน ซูน เฮียร)
Try Getting Back to Me
(ทไร เกดดดิ้ง แบ็ค ทู มี)
Get Back Which Used to Be
(เก็ท แบ็ค ฮวิช ยูซ ทู บี)
Drink up
(ดริงค อัพ)
Shoot in
(ฌูท อิน)
Let the Beatings Begin
(เล็ท เดอะ บืดิงสฺ บีกีน)
Distributor of Pain
(ดิซทรีบอิวเทอะ อ็อฝ เพน)
Your Loss Becomes My Gain
(ยุร โรซบิคัม มาย เกน)

Anger
(แองเกอะ)
Misery
(มีสริ)
You’ll Suffer unto Me
(โยว ซัฟเฟอะ อันทู มี)

Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)
Language of the Mad
(แลงกวิจ อ็อฝ เดอะ แม็ด)
Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)

All Have Said Their Prayers
(ออล แฮ็ฝ เซ็ด แด พเรเออะ)
Invade Their Nightmares
(อินเฝด แด ไนท์แมร์)
See into My Eyes
(ซี อีนทุ มาย ไอ)
You’ll Find Where Murder Lies
(โยว ไฟนด ฮแว เมอเดอะ ไล)

Infanticide
(อินแฟนทิไซด)

Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)
Language of the Mad
(แลงกวิจ อ็อฝ เดอะ แม็ด)
Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)
Language of the Mad
(แลงกวิจ อ็อฝ เดอะ แม็ด)
Harvester of Sorrow
(ฮาเฝ็ซเทอะ อ็อฝ ซอโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Harvester Of Sorrow คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น