เนื้อเพลง Lie to Me คำอ่านไทย Ne-Yo

Lie to me
( ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie
(ไล)
I just wanne be lone
(ไอ จัซท wanne บี โลน)
I don’t wanne feel a thing
(ไอ ด้อนท์ wanne ฟีล อะ ธิง)
I don’t want reality
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ริแอลอิทิ)
Actualy, reality stinks
(Actualy , ริแอลอิทิ ซทิงค)
How about we just pretend,
(เฮา อะเบาท วี จัซท พริเทนด ,)
That your cellphone didn’t even ring
(แดท ยุร เซลโฟน ดิ๊นอิน อีเฝ็น ริง)
And that I wasn’t on the other side of the door
(แอ็นด แดท ไอ วอสซึ้น ออน ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ เดอะ โด)
Listening to everything.
(ลิเซินนิง ทู เอ๊วี่ติง)
Tell me another lie
(เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie…
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie to me
(ไล ทู มี)
Lie
(ไล)
Please make me believe
(พลีส เมค มี บิลีฝ)
That there is nobody for you and me
(แดท แดร์ อีส โนบอดี้ ฟอ ยู แอ็นด มี)
When I ask who where you talking to
(ฮเว็น นาย อาซค ฮู ฮแว ยู ทอคอิง ทู)
Tell me it was Candy
(เท็ล มี อิท วอส แคนดิ)
Tell me the last night you didn’t leave
(เท็ล มี เดอะ ลาซท ไนท ยู ดิ๊นอิน ลีฝ)
After you thought I was asleep
(อาฟเทอะ ยู ธอท ไอ วอส อัซลีพ)
Krept back in that 6 45
(Krept แบ็ค อิน แดท ซิก 45)
Tell me it was just a dream
(เท็ล มี อิท วอส จัซท ดา ดรีม)
Baby I need, desperately, desperately
(เบบิ ไอ นีด , เดซเพอะริทลิ , เดซเพอะริทลิ)
To believe you
(ทู บิลีฝ ยู)
Cause I wont be held resonpsible
(คอส ไอ ว็อนท บี เฮ็ลด resonpsible)
For what, what I might do
(ฟอ ว็อท , ว็อท ไอ ไมท ดู)
Baby I need, desperately, desperately
(เบบิ ไอ นีด , เดซเพอะริทลิ , เดซเพอะริทลิ)
To believe you
(ทู บิลีฝ ยู)
Cause I wont be held responsible
(คอส ไอ ว็อนท บี เฮ็ลด รีสฺพอนสิเบิล)
For what, what I might to do me another lie
(ฟอ ว็อท , ว็อท ไอ ไมท ทู ดู มี แอะนัธเออะ ไล)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie…
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
Tell me another lie
(เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
Tell me another lie
(เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
Tell me another lie
(เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
Tell me another lie
(เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie,
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล ,)
I don’t wanna know what I know to be true,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ทู บี ทรู ,)
What I need you to do, tell me another lie
(ว็อท ไอ นีด ยู ทู ดู , เท็ล มี แอะนัธเออะ ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lie to Me คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น